DPG Nieuws

Nieuw startpunt voor gronddossier Assen

Het college van B&W van Assen moet op zoek naar een nieuwe manier voor het beheer en onderhoud van haar 400 hectare bos en natuur te beheren. Dat lijkt het logische gevolg van een op 9 november tijdens de begrotingsbehandeling aangenomen motie van de gemeenteraad.

Het Drents Particulier Grondbezit heeft steeds gehamerd op het hanteren van een correcte procedure voor het uitbesteden van het beheer of de verkoop van de gronden. Ook de keuze om alle gronden als één pakket te verkopen riep de nodige vragen op bij het DPG. Volgens DPG moet daarbij worden aangesloten bij eerdere nationale afspraken, reden waarom het dossier ook landelijke aandacht kreeg. 

DPG voert graag overleg met betrokken partijen over de ontstane situatie en ziet de stellingname van de gemeenteraad als een nieuw startpunt daarvoor.

Voor DPG blijft uitgangspunt dat het beheer van de Asser bossen en natuurterreinen op een zo professioneel mogelijke manier plaatsvindt, tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten, waarbij de beoogde kwaliteit van de natuur en het medegebruik door de burgers van Assen geborgd is. Het DPG moedigt daarbij betrokken partijen aan om in mogelijke nieuwe plannen stimulansen in te bouwen voor samenwerking met kleinere organisaties of particuliere eigenaren. Reden daarvoor is ook dat de betrokken gebieden erg verspreid door de gemeente liggen en geen logisch of natuurlijk geheel vormen.

Voor meer informatie zie ook hier: