DPG Nieuws

Zienswijze DPG

Op 25 februari 2013 heeft het Drents Particulier Grondbezithaar zienswijze op het ontwerpbesluit EHS en de ontwerp EHS kaart 2013 (herijking EHS) en het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2014 ingediend.

De volgende punten zijn onder de aandacht gebracht:

  1. Zorg over bos/ natuur en landschap buiten de EHS
  2. Mogelijkheid functieverandering moet er zijn
  3. Realisatie d.m.v. particulier natuurbeheer
  4. Snippers
  5. Individuele belangen leden.