Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

In dit Trajectplan gaan we op zoek naar slimme maatregelen die op het boerenbedrijf genomen kunnen worden. Maatregelen die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de bedrijfsvoering. Door het ontwikkelen van slimme combinaties tussen landbouw en natuur nemen natuurwaarden toe en krijgt de landbouw een sterker toekomstperspectief. Voor landbouw die de natuur spaart, die zorgt voor natuur maar ook slim gebruik maakt van natuur.

Het Utrechts Particulier Grondbezit, Land en Tuinbouw Organisatie -Noord (LTO-Noord), Natuurmonumenten, Agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts Landschap, Natuur en Milieu Utrecht (NMU) werken samen aan diverse deelprojecten op verschillende schaalniveaus.

Deelprojecten:

 

Voor meer informatie over het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur kunt u contact opnemen met:

mw. M.E. (Manon) van Balen
Telefoon: 06 - 2037 0337
E-mail: m.vanbalen@grondbezit.nl/ upg@grondbezit.nl