FPG Agenda

Algemene Ledenvergadering FPG

zaterdag 28 november 2020, 10:00 - 12:00 uur
Locatie: Online

De ALV-FPG vindt plaats op zaterdagochtend 28 november. Vanwege corona is het een digitale vergadering. Na een kort huishoudelijk deel staat het actuele thema Droogte centraal. Er is vooraf en tijdens het webinar volop mogelijkheid vragen te stellen.

Programma
10:00 u  Huishoudelijk deel van ALV door Roel Robbertsen, voorzitter FPG

  1. Opening en mededelingen 
  2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 15 augustus 2020
  3. Begroting 2021 FPG
  4. Toelichting belangenbehartiging FPG
  5. Benoeming van bestuursleden
  6. Sluiting

10.25 u  Deltaprogramma 2021 door Peter Glas, deltacommissaris
11.05 u  Droogte in bossen door Bart Nyssen, bosecoloog van Bosgroep-Zuid
11.35 u  Droogte in de landbouw door Titus van der Torren, akkerbouwer en voorzitter ZPG

Het programma wordt de komende tijd verder aangevuld. De vergaderstukken worden geplaatst op het ledendeel van onze website.

Aanmelden
Vooraf aanmelden is noodzakelijk om toegang te krijgen tot het webinar. Aanmelden kan nu al via
e-mail: fpg@grondbezit.nl

 

Ga terug