FPG Agenda

Algemene Ledenvergadering FPG

zaterdag 5 juni 2021, 10:00 uur


Thema: klimaatoplossingen en marktkansen voor grondeigenaren

Op zaterdag 5 juni vindt de Algemene Ledenvergadering van de FPG plaats. Het programma start om 10.00 uur met een kort huishoudelijk deel. Daarna staat het thema Klimaatoplossingen en marktkansen voor grondeigenaren centraal. 

We hopen u online weer te mogen begroeten!

Programma 

10.00 u: Huishoudelijk deel ALV

  • Opening door Roel Robbertsen (voorzitter FPG), huishoudelijke zaken en stand van zaken belangenbehartiging (hier meer)

10.20 u Pauze

10.30 u: Klimaatoplossingen en marktkansen voor grondeigenaren

  • Simon Klingen, dé Nederlandse bosexpert: Bos als klimaatoplossing.
  • Hans Warmenhoven, voorzitter Stichting Nationale Koolstofmarkt: Welke kansen biedt de CO2-markt?
  • Jakob Bartelds, FPG-bestuurslid en akkerbouwer: Hoe speel je in op klimaatverandering als ondernemer?

12.00 u: Afsluiting bijeenkomst

 

Toelichting sprekers

Bos als klimaatoplossing: Simon Klingen is ervaren bosadviseur en bosdocent. Hij deed 35 jaar het bosbeheer bij Utrechts Landschap en is auteur van lezenswaardige boeken en artikelen over bosbeheer. Recent verscheen van zijn hand het boekje: ‘Zeven vragen over Bos en Klimaat’. Daarin beschrijft hij de rol van het bos bij het tegengaan van klimaatverandering en de klimaateffecten op het bos zelf. Maar ook over de rol van biomassa-stook, ontbossing voor korte vegetaties en de betekenis van houtbouw. Zijn realistische kijk op een en ander (duiden én relativeren) maakt hem een veelgevraagd spreker.

De nationale CO2-markt: kansen voor grondeigenaren:  Hans Warmenhoven is voorzitter van Stichting Nationale Koolstofmarkt. Hij vertelt over de ontwikkeling van deze markt, voortvloeiend uit de Green Deal in 2017. Hoe zijn verdienmodellen te creëren voor grondeigenaren met bos- en landbouwgronden?  Wat levert een CO2-certificaat in de toekomst op?

Klimaatoplossingen in de landbouw: Jakob Bartelds is akkerbouwer, waterschapsbestuurder en bestuurslid FPG. Met zijn jarenlange ervaring als ondernemer en bestuurder probeert hij voorop te lopen door innovatie en boerenverstand. Hij gaat in op de praktijk en hoe een grondeigenaar kan inspelen op regionaal, nationaal en Europees klimaatbeleid en zo een goede boterham kan blijven verdienen.

Aanmelden

Aanmelden voor de ALV kan al door een mail te sturen aan fpg@grondbezit.nl. FPG-leden ontvangen volgende week de uitnodiging en de stukken voor de vergadering.

U ontvangt na aanmelding enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst een link en inloggegevens.

Ga terug