FPG Agenda

Community of Practice - Klimaatrobuuste Landgoederen

dinsdag 12 januari 2021, 14:00 - 16:00 uur
Locatie: Online

Op dinsdag 12 januari organiseert Federatie Particulier Grondbezit een online bijeenkomst: Community of Practice – Klimaatrobuuste Landgoederen. Het Manifest Klimaatrobuuste landgoederen is gelanceerd tijdens de Soil4U en FPG Landgoeddag in oktober 2019. Inmiddels is het door ruim 110 landgoederen ondertekend.

We gaan in deze Community of Practise in op de effecten en uitwerking van het manifest, de onderwerpen die verdere aandacht behoeven en – vooral – wisselen we kennis en ervaring uit met voorbeelden uit de praktijk. Federatie Particulier Grondbezit en het ‘praktijkplatform’ Soil4U trekken hierin samen op. 

Programma 

14.00    Welkom en inleiding

Waar staan we met het manifest? Door Adrienne Vriesendorp-Dutilh, bestuurslid FPG en Liesbeth Cremers, Soil4U. Hoe gaat het bij de deelnemende landgoederen? Wat zijn de vragen en uitdagingen?

14.25    Manifest in uitvoering 1: Update bos en klimaat, Gijs Kuneman, directeur Bosgroep-Midden

Gijs Kuneman presenteert de stand van zaken met bos en klimaat in context van de Bossenstrategie en andere beleidsontwikkelingen. Bijvoorbeeld de rol van subsidies in klimaatslim bosbeheer, en van private financiering. Vanaf januari 2021 kan CO2-vastlegging in nieuw en in bestaand bos gecertificeerd worden. Hoe werkt dat, wat levert dat op?

14.50    Korte pauze

15.00    Manifest in uitvoering 2: Landgoedmodel, Liesbeth Cremers, landgoed Vilsteren

Liesbeth Cremers vertelt over de ervaringen in Overijssel. In een goede samenwerking wordt er op het landgoed met de boeren gezocht naar nieuwe vormen van natuurgerichte landbouw, en een verdienmodel voor boeren op basis van betaalde ecodiensten. Samen met het Waterschap wordt er gekeken naar een kleinschalig waterbeheer. Het landgoedmodel als schakel tussen beleid en werkvloer lijkt een goede werkwijze, met als voorbeeld Panorama Vechtdal.

15.20    Manifest in uitvoering 3: Sensorisch Landschap, Eric Brinckmann, landgoed Het Lankheet

Eric Brinckmann vertelt over het project Sensorisch landschap. Daarin wordt met behulp van vocht- en CO2-sensoren en een DNA profiel gekeken welke maatregelen leiden tot een vitalere bodem. Sensorisch landschap is een meetmethode die vanuit de Soil4U-filosofie wordt ontwikkeld binnen het kader van de Open Bodem Index (OBI). Op korte termijn moet dat leiden tot een handige ‘bodemkoffer’ voor de landeigenaar- gebruiker.

15.40    Samenvatting en vooruitblik: Wat kunnen we doen?

Vooruitblik: wat kunt u als ondertekenaar doen, waar kunt u eventueel aan meedoen, wat    kunnen we samen oppakken?

16.00    Afsluiting 

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen aan fpg@grondbezit.nl. Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voor de bijeenkomst een vergaderlink en instructie om deel te nemen.

We kijken er naar uit u op 12 januari te ontvangen.

Ga terug