FPG Agenda

Ecologisch bermbeheer- Uitgesteld

vrijdag 16 juli 2021, 14:00 - 16:15 uur
Locatie: Langbroek

FPG organiseert op vrijdag 16 juli een bijeenkomst over ecologisch bermbeheer op Het Lange Broek te Langbroek. Ecologisch bermbeheer staat volop in de belangstelling. Op welke manier is het beheer optimaal voor flora én fauna? Dit voorjaar publiceerden De Vlinderstichting en FLORON een handige veldgids (hier vindt u de veldgids), als onderdeel van de campagne ‘Mijn Berm Bloeit’. Anthonie Stip van De Vlinderstichting heeft meegeschreven aan de veldgids en presenteert deze middag die aanpak. In de veldgids komen allerlei onderwerpen aan de orde: hoe pak je ecologisch bermbeheer aan, hoe ga je om met inzaaien en welk maatwerk kun je leveren als er bijzondere planten en dieren in de berm voorkomen?

Hanneke Hietink (bestuurslid UPG) van Het Lange Broek in Langbroek heeft op haar terrein een proefproject met bermbeheer lopen. Landgoed Het Lange Broek (hier) bestaat uit een oude boerderij met 12 hectare natuur en kruidenrijk grasland. Door de unieke ligging in het overgangsgebied van Utrechtse Heuvelrug naar het stroomgebied van de Kromme Rijn is de natuur veelzijdig. Door de jaren heen zijn enkele natte graslanden aan de zuidzijde van het Lange Broek omgevormd tot natuur. Een project van Hanneke, die na haar studie bos- en natuurbeheer haar visie en passie in dit gebied kwijt kan. Tijdens de bijeenkomst zal ze uitweiden over het project en haar ervaringen met bermbeheer.

Programma

14.00 uur Aanvang

14.30 uur Opening en introductie

14.40 uur Anthonie Stip (De Vlinderstichting) over ecologisch bermbeheer

15.10 uur Hanneke Hietink (Het Lange Broek) over project bermbeheer op het landgoed

15.30 uur Rondleiding over Het Lange Broek

16.15 uur Afsluitende borrel

Vragen

Deze bijeenkomst zal wegens omstandigheden op een later tijdstip plaatsvinden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen aan fpg@grondbezit.nl. Dank voor uw begrip.

Ga terug