FPG Agenda

FPG & NVR Themamiddag: Kabels en leidingen

woensdag 12 februari 2020, 13:00 - 17:30 uur
Locatie: De Oude Duikenburg, Voorstraat 30, 4054 MX Echteld


Op welke vergoedingen heeft u recht?

Een kabel of leiding in of over uw grond: wat betekent de inbreuk op het eigendomsrecht voor  de gebruiksmogelijkheden en daarmee voor de waarden van de grond? Welke afspraken maakt u als grondeigenaar met de eigenaar van de kabel of leiding? Juridisch vastgelegd in een overeenkomst of opgelegde gedoogplicht; met vergoedingen voor geleden vermogens- en inkomensschade. Zie bijvoorbeeld ons recente FPG artikel hier.

Tijdens deze middag zullen deskundigen u meer vertellen over de juridische kant van een zakelijk recht overeenkomst of een opgelegde gedoogplicht en over het vaststellen van de vermogens- en inkomensschade die deze met zich meebrengen.

Uw dagvoorzitter is ing. Paul Kindt, bestuurslid bij FPG, Rentmeester NVR en vennoot bij LBP|SIGHT.

Mr. Guy Seelen, vennoot bij La Gro Geelkerken Advocaten, bespreekt, vanuit de Belemmeringenwet Privaatrecht, het systeem van rechtsbescherming tegen gedoogbeschikkingen en de schadeprocedure van artikel 14 bij de kantonrechter. Met een vooruitblik naar de Omgevingswet. Mr. Arjan van Delden, vennoot bij La Gro geelkerken Advocaten, duidt de verschillen in rechtsgevolg tussen het aanvaarden van een zakelijk recht (met in de praktijk aan zakelijk recht verbonden voorwaarden) en de in werking getreden gedoogplicht. 
Vervolgens worden de juridische uitganspunten voor vergoedingen bij opgelegde gedoogplicht of bij overeengekomen zakelijk recht besproken.

Ing. Albert van Gellicum MRE RT MRICS, partner bij Steenhuijs Grondzaken B.V., zal u vertellen hoe vermogensschade bij de vestiging van een zakelijk recht en bij inwerkingtreding van de gedoogplicht kan worden vastgesteld. Ook zal hij ingaan op de vraag hoe toekomstige vermogensschade kan worden verzekerd.

Mr. ing. Ad van Heesbeen, Gloudemans , zal aan de hand van een aantal cases de vergoeding van inkomensschade behandelen: tijdelijk en permanent; inkomensschade van de verpachter;  inkomensschade versus vermogensschade: rente vrijkomend kapitaal verrekenen?, en de onzekere toekomstige exploitatieschade.

Programma

13.00 – 13.30 Inloop met koffie en thee
13.30 – 13.40 Opening door dagvoorzitter Paul Kindt
13.40 – 14.25 Juridische aspecten door Guy Seelen en Arjan van Delden
14.25 – 15.10 Vaststellen van vermogensschade door Albert van Gellicum
15.10 – 15.30 Korte pauze
15.30 – 16.15 Vergoeding van inkomensschade door Ad van Heesbeen
16.15 – 16.30 Discussie o.l.v. dagvoorzitter Paul Kindt
16.30 – 17.30 Netwerkborrel

Kosten

Kosten voor NVR-leden zijn € 121 incl. btw. Leden van de FPG krijgen 25% korting en betalen € 90,75. 

Aanmelden

Aanmelden kan middels onderstaand formulier. In de bevestiging die u daarop ontvangt, staan ook de betalingsgegevens vermeld.
Indien u voor uw administratie een factuur nodig hebt, verzoeken wij u alle velden in te vullen. 

Velden met een * zijn verplicht.

 
De heer / Mevrouw*
 
Ik ben lid van de FPG*
 
Ik ben lid van de NVR*
 

Ga terug