FPG Agenda

Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Natuurherstel

woensdag 12 januari 2022, 19:30 - 21:00 uur
Locatie: Online

Op woensdag 12 januari organiseert FPG een digitale informatiebijeenkomst over de 2e tranche subsidieregeling versneld natuurherstel in Natura 2000-gebieden. De regeling is begin december 2021 gepubliceerd. Aanvragen van de subsidie is mogelijk van 14 februari tot 11 april 2022. Sprekers van het LNV en RVO zullen de regeling toelichten.

Voor wie

De bijeenkomst van 12 januari richt zich op eigenaren met gronden in én rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Deze eigenaren kunnen eigenstandig een subsidieaanvraag doen voor het minimale subsidiebedrag van €25.000. Wederom is het mogelijk een samenwerkingsverband met andere eigenaren aan te gaan. 

De regeling

Met de regeling wordt het resterende bedrag van ca €40 miljoen beschikbaar voor korte termijn natuurherstel. De grootste wijziging in de regeling is het afschaffen van een minimum aantal hectares voor aanvraag en het mogelijk maken van grondverwerving. Daarnaast zullen de aanvragen op basis van een aantal criteria worden gerangschikt. Meer informatie over de regeling en de regeling zelf vindt u op onze website hier.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door vóór 11 januari een mail te sturen aan fpg@grondbezit.nl. U ontvangt dan op woensdagmorgen een mail met een link en handleiding waarmee u kunt deelnemen aan de bijeenkomst.

 

Ga terug