FPG Agenda

FPG en Soil4U Landgoeddag

donderdag 3 oktober 2019
Locatie: Landgoed Vilsteren, het parochiehuis naast de kerk, Vilsterseallee 2, Vilsteren

Op donderdag 3 oktober vindt de Landgoeddag op landgoed Vilsteren plaats. Thema van de dag is 'Klimaatrobuuste bossen en landgoederen'. Eerder heeft FPG in samenwerking met Soil4U de expertmeeting 'Klimaatmaatregelen' voor bossen en landgoederen georganiseerd. (lees hier)

Deze Landgoeddag staat in het teken van de transitie naar klimaatrobuuste landgoederen, waar thema’s als bodem, landbouwtransitie, pacht, water en klimaatmaatregelen in bos zeer actueel zijn.

PROGRAMMA
De dag start om 10.00 uur in het parochiehuis naast de kerk van Vilsteren. Adrienne Vriesendorp (FPG) opent de dag, daarna vertelt Liesbeth Cremers meer over Landgoed Vilsteren.

Hester Maij is voorzitter Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw, lid commissie-Remkes over de PAS (hier) en per 1 oktober directeur Public & Quality Affairs bij Friesland Campina. Zij zal spreken over 'De financiële uitdagingen van de kringlooplandbouw'.

Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut neemt ons mee in het belang van een gezonde bodem als basis voor een compleet landschap en wat u daar aan kunt doen.

De ochtend wordt afgesloten met de lancering van het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen.
Na de lunch kunt u deelnemen aan diverse rondwandelingen op Vilsteren en we sluiten feestelijk af met de uitreiking van de Soil4U award. Het complete programma leest u hier

Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen
Tijdens deze dag nodigen we particuliere landgoed- en boseigenaren uit om het belang van een Klimaatrobuust landgoed te onderstrepen en concreet aan de slag te gaan met het toepassen van klimaatmaatregelen. We lanceren daartoe een manifest ‘Klimaatrobuuste Landgoederen’ dat particuliere landgoed- boseigenaren en hun regionale en landelijke partners verbindt en uitnodigt tot uitvoeren van concrete maatregelen. Het concept manifest ontvangt u na aanmelding voorafgaand aan de bijeenkomst.

Aanmelden
De kosten voor deze dag bedragen € 30. We kijken uit naar uw aanwezigheid en u kunt aanmelden via deze link of via een mail aan fpg@grondbezit.nl 

 

Ga terug