FPG Agenda

Landgoeddag

zaterdag 19 september 2020
Locatie: Landgoed Prattenburg, Rhenen

De Landgoeddag van april is verplaatst naar zaterdag 19 september 2020.

Op 19 september zijn wij met onze Landgoeddag te gast bij de familie Van Asch van Wijck op hun prachtige landgoed Prattenburg in Rhenen.

Thema: Recreatie en Toerisme – de Lusten en de Lasten.
Het thema van deze Landgoeddag is Recreatie en Toerisme – de Lusten en de Lasten. Wat kunnen wij verwachten in de komende jaren en hoe kunnen particuliere landgoederen daarmee omgaan.

Gastspreker is Conrad van Tiggelen, Director Strategy & Branding van NBTC Holland Marketing.
NBTC heeft een nieuwe strategie “Perspectief 2030” ontwikkeld. Conrad van Tiggelen neemt ons daarin mee. Centraal staan de ontwikkelingen in recreatie en toerisme in het Nederlandse buitengebied en de mogelijke gevolgen voor de particuliere landgoederen. De presentatie gaat in op vragen als: Wat kunnen we verwachten? Hoe passen we het in in bestaande (gebieds-)opgaven? Hoe om te gaan met de lusten en lasten en wat zijn mogelijke win-win oplossingen?

Aansprekende verdienmodellen
Wij hebben voorbeelden verzameld waarbij de lusten en de lasten van hoge recreatiedruk meer in evenwicht zijn gebracht. Graag willen wij deze met u delen. In de ochtend presenteren 3 landgoedeigenaren in een korte pitch hun aansprekende verdienmodel, inspirerende oplossing of innovatief concept om bezoekers op een positieve manier bij te laten dragen aan de instandhouding van het landgoed.

Omdat ook op landelijk niveau bij de ontwikkeling van de Nationale Parken nieuwe stijl gewerkt wordt aan oplossingen voor een betere verdeling van de lusten en de lasten voor terreineigenaren, zullen vertegenwoordigers van ministerie en het landelijke NP-bureau aanwezig zijn.

Tijdens de lunch kunt u kennis nemen van alle voorbeelden met betrekking tot de verdeling van de lusten en lasten. Onze partner De Groene Koepel is aanwezig met informatie over natuurkampeerterreinen en trekkershutten, zie het interview in de Landeigenaar van december 2019 (link).

Na de lunch vertelt Henrick van Asch van Wijck ons meer over de geschiedenis en het huidige beheer van landgoed Prattenburg. Het familielandgoed beslaat ruim 430 hectare, waarvan 400 hectare bos, ruim 17 hectare park, een aantal kleine heideterreinen en landbouwgrond. Het bos is opengesteld voor het publiek.
In de zomer van 2019 is een aantal landgoederen geportretteerd in de Telegraaf, waaronder Prattenburg (link). 

Wij kunnen ons op 18 april laten inspireren en we hopen velen van u daar weer te zien.

Programma
10.00 uur Ontvangst met koffie en thee in het koetshuis
10.30 uur Welkom door Adrienne Vriesendorp-Dutilh
10.45 uur Conrad van Tiggelen, Director Strategy & Branding van NBTC
11.45 uur Drie korte presentaties met inspirerende voorbeelden ‘De lusten & lasten’
12.15 uur Samenvatting en ruimte voor vragen
12.30 uur Lunchbuffet met standjes- oa van De Groene Koepel en De Nederlandse Landgoederen
13.45 uur Geschiedenis en beheer van landgoed Prattenburg
14.15 uur Rondwandeling door de tuin of over het landgoed
15.30 uur Afsluiting met een drankje

Aanmelden
Voor aanmelding (uiterlijk 10 april) kunt een e-mail sturen aan fpg@grondbezit.nl. De kosten voor deze dag (inclusief lunch) zijn € 30,00 per persoon. Het (totaal)bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer
NL71 ABNA 047.03.25.801 t.n.v. FPG te Ede o.v.v. 'Landgoeddag' en naam van de deelnemer(s).

Adres
Landgoed Prattenburg
Cuneraweg 420
3911 RW Rhenen

Ga terug