FPG Agenda

Ledenbijeenkomst Pacht

dinsdag 10 september 2019, 18:00 - 21:30 uur
Locatie: Landgoed Anderstein, Maarsbergen

Ledenbijeenkomst Pacht: 1. pachtbrief, 2. fosfaatrechten

Op 10 september organiseren we onze jaarlijkse Ledenbijeenkomst Pacht. De bijeenkomst staat in het teken van de FPG-reactie bij de pachtbrief van minister Schouten (LNV) en de pachtnormen 2019. Na de pauze licht advocaat Els Harbers de gevolgen toe van de uitspraak van het Pachthof over de waardeverdeling van fosfaatrechten.

FPG standpunt over Pachtbrief
In de ledenbijeenkomst gaan we in op vragen die het ministerie ons heeft gesteld bij de pachtbrief en de koers en strategie die FPG daarbij voorstaat. De bijeenkomst dient ook als voorbereiding op het formeel overleg van FPG en pachtersorganisaties met minister Schouten, dit najaar. In december start de internetconsultatieronde over de pachtwet. De initiële reactie van FPG vindt u hier (pachtbrief) en hier (pachtnormen 2019).

Waardeverdeling fosfaatrechten
Wat de uitspraak van het Pachthof over fosfaatrechten betekent voor verpachters wordt toegelicht door Els Harbers (VanGoud Advocaten). Harbers staat de verpachter bij in deze zaak. De eerdere berichtgeving van FPG hierover vindt u hier.

Programma
18:00 u Mogelijkheid voorafgaand aan te sluiten bij zomerse maaltijd 
19:00 u Koffie/thee 
19.30 u FPG reactie op pachtbrief en pachtnormen (met Roel Robbertsen en Paul Kindt)
20.30 u Toelichting gevolgen uitspraak Pachthof over fosfaatrechten (Els Harbers -VanGoud Advocaten)
21.30 u Afsluitende borrel

Aanmelden
U kunt aanmelden door een mail te sturen aan fpg@grondbezit.nl. Graag vernemen we of u aansluit bij de voorafgaande maaltijd. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Ga terug