FPG Agenda

Ledenbijeenkomst Stikstofwet & -rechten

donderdag 8 april 2021, 15:00 - 17:00 uur
Locatie: Online

Aanleiding 

In december 2020 nam de Tweede Kamer de stikstofwet aan. De Eerste Kamer behandelt de wet in maart 2021. In de provincies wordt langzamerhand de uitvoering van het nieuwe beleid ingezet. De mogelijkheid voor extern salderen is in veel provincies geopend, al is de handel nog rustig. In deze tijd is het zaak om als grondeigenaar zaken op het vlak van vergunningen en stikstofrechten op orde te brengen. Voor verpachters en pachters ontstaat ook een nieuwe situatie door de stikstofrechten.

FPG organiseert met deze ontwikkelingen in het achterhoofd een ledenbijeenkomst. Daarbij worden leden geïnformeerd door experts over de laatste stand van zaken rondom het nieuwe stikstofbeleid. Daarbij wordt vooral gekeken naar acties die grondeigenaren moeten ondernemen om hun landgoed of bedrijf verder te kunnen ontwikkelen. Praktische stappen als vergunningsverlening, aankoop van rechten en omgang met pachtsituaties worden toegelicht.

Programma

15.00 - 15.05         Opening door FPG-bestuurslid Janneke Snijder

15.05 - 15.20         De Stikstofwet door Lubbert van Dellen

15.20 - 15.35         Situatie voor eigenaar (wat kun/moet je nu doen?) door Lubbert van Dellen

15.35 - 16.00         Q&A

16.00 - 16.15         Stikstofrechten en pachtverhoudingen door Els Harbers

16.15 - 16.30         Q&A

16.30 - 16.45         Handel in rechten: hoe werkt het in de praktijk? door Lubbert van Dellen 

                                   Reactie door Thomas Houwen

16.45 - 17.00         Q&A

17.00                        Afsluiting 

Sprekers

  1. Lubbert van Dellen – bedrijfs- en belastingadviseur en lid van de directie bij accon avm. Hij geldt als specialist op het gebied van stikstofwetgeving en de gevolgen in de praktijk van grondeigenaren.
  2. Els Harbers – advocaat landelijk gebied, gespecialiseerd in pachtrecht bij Van Goud advocaten. Els is tevens voorzitter van de redactie van het Tijdschrift Agrarisch Recht en bestuurslid van de Vereniging Agrarisch Recht.
  3. Thomas Houwen – Rentmeester en onteigeningsdeskundige bij Kantoor Van Hoven en Oomen. Als rentmeester van meerdere landgoederen in Zuid-Nederland is hij nauw betrokken bij ontwikkelingen in het buitengebied en de discussie rond stikstofrechten.

Inschrijven

Inschrijven is, alléén voor (vertegenwoordigers van) FPG-leden, mogelijk door een e-mail te sturen naar fpg@grondbezit.nl.

Na ontvangst van uw aanmelding wordt de link naar de bijeenkomst uiterlijk 7 april toegezonden.

Ga terug