FPG Agenda

Online bijeenkomst Bosbranden

woensdag 26 mei 2021, 11:00 - 12:15 uur
Locatie: Online

Risicobeheersing natuurbranden

De bos- en natuurterreineigenaar heeft te maken met de mogelijkheid dat er een calamiteit, een bosbrand, plaatsvindt, zeker met toenemende droogte en vooral in de zomerperiode. Succesvolle en snelle brandbestrijding is van groot belang. Voor de brandweer staat veiligheid van bezoekers en gebouwen altijd voorop. In bos- en natuurterreinen is een balans tussen natuurfuncties en brandveiligheid noodzakelijk. De VBNE brochure risicobeheersing natuurbranden is een goede basis voor uw gesprek met de brandweer.

Informatiebijeenkomst

Deze bijeenkomst bevat praktische tips om in het beheer brandrisico‚Äôs te verkleinen. Een uniforme en actueel gecommuniceerde werkwijze met en vanuit de brandweer is belangrijk. Kennis en inzichten zijn nodig voor gebiedsgerichte aanpak. Hierdoor wordt de kans op het ontstaan van onbeheersbare natuurbranden beperkt en verminderen de effecten van een natuurbrand.

Programma

11.00 uur          Welkom door Vera Dalm (directeur VBNE)

11.05 uur          Natuurbranden, een groeiend probleem 
                              door Jelmer Dam - landelijk co√∂rdinator Natuurbrandbeheersing bij de Brandweer (hier)
11.25 uur          Vragenronde

11.40 uur          Particulier natuurterreinbeheerder - over communicatie en samenwerking
                               door Hans Gierveld-adjunct rentmeester van Stichting Twickel
11.50 uur          Vragenronde

12.00 uur           Praktijkadvies Risicobeheersing en bestrijding van natuurbranden (door VBNE)
12.10 uur           Vragenronde

12.15 uur           Afsluiting door voorzitter

 

Aanmelden

Aanmelden voor de online bijeenkomst kan al door een mail te sturen aan fpg@grondbezit.nl. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst een link en inloggegevens. 

 

 

Ga terug