FPG Agenda

Themabijeenkomst 'Bezoekersmanagement'

vrijdag 28 mei 2021, 10:00 - 11:30 uur
Locatie: online

FPG organiseert een workshop Bezoekersmanagement in samenwerking met NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen). Deze workshop is in vervolg op de online Landgoeddag met thema Toerisme en Recreatie. Al vóór de coronapandemie speelde het vraagstuk over recreatiedruk. Dat is verder toegenomen, met alle gevolgen van dien. 

Bezoekersmanagement (link) gaat over het sturen van bezoekersstromen. In het toeristische werkveld is dit een relatief nieuw aandachtsgebied. Onder druk van de actualiteiten wordt volop geëxperimenteerd met bezoekersmanagement, met name op regionale en lokale schaal. Met een focus op landelijke afstemming zorgt NBTC hierbij voor samenhang en samenwerking. Het doel is om samen succesvolle aanpakken en oplossingen in te zetten, zodat veiligheid, leefbaarheid en beleving in balans zijn. 

Bas Overeem en Angélique Vermeulen (beide (NBTC) nemen ons in een presentatie mee in de toepassingen en mogelijkheden van bezoekersmanagement. Daarna is ruimte voor uitwisseling en inspiratie rondom duurzaam toerisme in het buitengebied. 

Terugblik Landgoeddag

Tijdens de digitale Landgoeddag waren drie sprekers te gast die ter ondersteuning en inspiratie het thema 'Recreatie en Toerisme' verder uitdiepten. Hier leest u een uitgebreide samenvatting en terugblik op de goed bezochte online bijeenkomst. U kunt de Landgoeddag ook terugkijken, door een mail te sturen aan fpg@grondbezit.nl. U ontvangt dan een link en de inloggegevens. 

Aanmelden

Aanmelden voor de online bijeenkomst kan al door een mail te sturen aan fpg@grondbezit.nl. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst een link en inloggegevens. 

Ga terug