FPG Agenda

Veldwerkplaats Steenmeel in droge bossen

woensdag 26 juni 2019
Locatie: Nationaal Park de Hoge Veluwe

Het gebruik van steenmeel van droge bossen wordt door velen gezien als dé oplossing voor de nadelige effecten van verzuring. Eikensterfte, verminderde vitaliteit van bomen en ondergroei zijn het effect van die doorgaande verzuring. Dankzij OBN-experimenten op de Hoge Veluwe en het Mastbos is er meer bekend geworden over de effecten van steenmeel op korte termijn op de bodemchemie, bodemecologie, vitaliteit van bomen, ondergroei en bladgroen. Laatstgenoemde heeft effect op de groei van vlinders. Deskundige sprekers lichten de resultaten van dit interessante onderzoek toe aan de hand van diverse lezingen en een excursie naar één van de experimenten met steenmeel. 

Sprekers zijn: Wim de Vries (Wageningen UR), Maaike Weijters (B-Ware), Anjo de Jong en Jaap Bloem (Wageningen UR), Leontien Krul (Nationale Park Hoge Veluwe).

Meer info en aanmelden op veldwerkplaatsen.nl.

Ga terug