FPG Agenda

Verpachtersbijeenkomst 2021

woensdag 31 maart 2021, 19:30 - 21:30 uur

Op woensdagavond 31 maart organiseert FPG haar verpachtersbijeenkomst. Pacht en de Vermogensrendementsheffing zijn cruciale onderwerpen voor onze leden. Na de verkiezingen op 17 maart zal FPG richting een nieuw Kabinet en parlement haar standpunten wederom glashelder moeten neerleggen om voortgang op deze onderwerpen te kunnen boeken. We praten u dan ook graag bij over onze inzet en recente ontwikkelingen.

Tijdens deze digitale bijeenkomst wordt in het eerste deel stilgestaan bij de herziening van het pachtstelsel en presenteert FPG haar nieuwe pachtvisie. Het tweede deel van de bijeenkomst staat in het teken van de vermogensrendementsheffing voor particuliere verpachters. AndrĂ© Verduin, fiscaal-juridisch expert van Countus, gaat in op structurele beleidsoplossingen. Ook geeft hij verpachters praktisch advies over de mogelijkheden voor fiscale verlichting binnen het huidige stelsel. FPG informeert  daarnaast de aanwezigen over landelijke inspanningen voor verlaging van de fiscale druk in box 3.

De ZOOM-link naar de online bijeenkomst ontvangt u na aanmelding.
Hier leest u de HANDLEIDING ZOOM

PROGRAMMA 

19.30     Verwelkoming door Paul Kindt, FPG-bestuurder pacht & gespreksleider

19.35     Opening door Roel Robbertsen, FPG-voorzitter

19.40     Stand van zaken herziening pachtstelsel door Arne Meeter, beleidsmedewerker LNV

19.50     FPG pachtvisie en inzet 2021 door Paul Kindt

20.05     Vragen

Pauze

20.35     VRH en oplossingen FPG door Jakob Bartelds, FPG-bestuurder fiscaal

20.50     Praktisch advies voor fiscale verlichting door AndrĂ© Verduin, Countus

21.10     Vragen

21.25     Afsluiting

FPG-leden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar fpg@grondbezit.nl.

 

Ga terug