FPG Agenda

Ledenbijeenkomst Verzuipen in veenweide?

donderdag 4 juli 2019, 17:30 - 21:00 uur
Locatie: Veenweiden Infomatiecentrum, Zegveld

Is de grondbezitter in de knel? Wat zijn de gevolgen van bodemdaling en hoe zit het nu met de schaderegelingen?

In de discussie over de veenweideproblematiek gaat het vaak vooral over de gevolgen van het gebruik van de grond en de gebruikswaarde. Wat veelal lijkt te ontbreken is dat ingrepen effect hebben op de vermogenswaarde van de grond. Tijdens deze ledenbijeenkomst geven we een toelichting op de bestaande schaderegeling en over inzet en aandachtspunten van FPG in dit dossier. (hier)

Voorafgaand is een korte rondgang over de proefboerderij, met een toelichting op onder andere beweiding, natte teelten, drukdrainage en implementatie van de meest innovatieve oplossingen.

Lees hier het volledige programma .

Aanmelden kan via fpg@grondbezit.nl

Ga terug