FPG Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Bos en Natuur 19 juli 2021

Na meerdere rondes is op 19 juli 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO Bos en Natuur.

Lees meer...

EU bossenstrategie in klimaatpakket mist verdienmodel

De Europese Commissie heeft vrijdag 16 juli haar EU bossenstrategie 2030 gepresenteerd als onderdeel van het grotere klimaatpakket (Fit for 55) dat Eurocommissaris Frans Timmermans woensdag 14 juli uitbracht. Ondanks de forse ambities en de positieve rol die wordt toegedicht aan boseigenaren, plaatst FPG samen met haar Europese koepel ELO grote vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid van en het benodigde draagvlak voor deze strategie.

 

Lees meer...

Maak landelijk gebied beter toegankelijk

NLBuiten, een coalitie van 17 organisaties, waaronder FPG, roepen het nieuwe Kabinet op om de landelijke gebieden beter toegankelijk te maken. In het afgelopen coronajaar is gebleken hoe belangrijk het is om erop uit te gaan. De druk op stedelijk groen was dan ook groot en soms moesten delen van beschermde natuurgebieden worden afgesloten. 

Lees meer...

Verkenning actief grondbeleid overheid, FPG wil openheid en transparantie

Op 9 juli stuurde het Kabinet een verkenning van een actief grondbeleid door de overheid naar de Tweede Kamer. Het demissionaire Kabinet had het voornemen kenbaar gemaakt om een actievere rol te gaan spelen en richting te geven als het gaat om de uitvoering van de NOVI-opgaven.

Lees meer...

FPG: handhaaf geborgde zetels in waterschappen!

Op de laatste dag voor het zomerreces dienden GroenLinks en D66 en initiatiefnota in bij de Tweede  Kamer om de geborgde zetels in waterschapsbesturen af te schaffen

Lees meer...

Kabels en leidingen op grote diepte: geen grenzen aan eigendomsrecht

Op 21 april 2021 heeft de rechtbank Oost-Brabant een - op het eerste oog - opzienbarende uitspraak gedaan over het aanleggen van een kabel op grote diepte. De kabelaar Enexis zou niet in strijd hebben gehandeld met het opstalrecht volgens de rechtbank. FPG denkt echter, na nadere bestudering, dat de soep niet zo heet gegeten wordt.

Lees meer...

PBL-stikstofonderzoek: politieke keuzes en gebiedsspecifieke aanpak

Het PBL bracht vandaag het beleidsonderzoek “Naar een uitweg uit de stikstofcrisis” uit als boodschap richting de formatie van een nieuw Kabinet. Belangrijkste bevinding is dat PBL een gebiedsspecifieke aanpak voorstaat die leidend moeten zijn bij de stikstofaanpak.

Lees meer...

GLB-akkoord in Brussel: minder middelen, meer doelen en maatwerk mogelijk

Afgelopen weekend is een politiek akkoord gesloten tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de EU Landbouwministers over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Het nieuwe GLB gaat vanaf 2023 in.

Lees meer...

Staatssecretaris presenteert onderzoek belastingheffing

Op maandag 21 juni 2021 stuurde Staatssecretaris Vijlbrief een kamerbrief over het lang beloofde onderzoek naar belastingheffing in Box 3 op basis van werkelijk rendement.

Lees meer...

FPG Informatiebijeenkomst Omgevingswet

De Informatiebijeenkomst Omgevingswet op 10 juni was weer goed bezocht. Erwin Stevens nam ons mee in het proces en de veranderingen rond de nieuwe wet en de aandachtspunten voor eigenaren..

Lees meer...

Vacature beleidsmedewerker Gelderland

De FPG zoekt een beleidsmedewerker Gelderland (junior/medior, 36 uur). Werk jij graag samen met onze leden aan een mooier en duurzamer buitengebied? Heb je affiniteit met belangenbehartiging?

Lees meer...

Bos, klimaat en kansen in de markt tijdens voorjaars ALV

De FPG organiseerde haar voorjaars-ALV nog eenmaal online. Na het huishoudelijk deel volgde een interessant inhoudelijk programma over klimaatoplossingen en marktkansen.

Lees meer...

Pachtnormen 2021: pachtopbrengst niet in verhouding tot belasting

Wederom is voor een groot aantal gebieden de pachtnorm verlaagd. De fluctuaties in prijzen en verschillen tussen gebieden blijven daarbij groeien. Van 230 euro in Waterland en Droogmakerijen tot 1318 euro in de IJsselmeerpolders. Dat blijkt uit de bekendmaking van de pachtnormen op 31 mei (hier). De nieuwe pachtnormen 2021 zijn daarmee tekenend voor het failliet van het huidige pachtstelsel. 

Lees meer...

Veenweiden: Schouten wil compensatie bij waardedaling grond

Minister Schouten geeft via een Kamerbrief afgelopen vrijdag aan dat waardedaling van landbouwgrond moet worden gecompenseerd bij haar veenweide-ambities. FPG ziet hiermee de erkenning van haar positie en inzet. Schouten onderschrijft hiermee de noodzaak voor een faire beloning voor grondeigenaren bij de veenweide-agenda.

Lees meer...

Gerbrand van ’t Klooster nieuwe directeur Federatie Particulier Grondbezit

Per 1 september 2021 start Gerbrand van ’t Klooster als nieuwe directeur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Hij volgt daarmee Berend Pastoor op die per 1 mei is begonnen als lid van het College van Bestuur bij het Zone.college. Gerbrand van ’t Klooster is een alleskunner met een groot netwerk in het landelijk gebied. Hij heeft brede ervaring en diepgaande kennis op het gebied van belangenbehartiging, besturen, communicatie, coaching en juridische advisering. 

Lees meer...

Overwinning FPG: ACM moet commercieel medegebruik TenneT onderzoeken

De rechtbank Rotterdam heeft ACM opgedragen opnieuw onderzoek te doen naar heimelijk commercieel medegebruik door TenneT en Relined.

Lees meer...

Terugblik op bijeenkomst bosbranden

Bosbranden een calamiteit die zich, met het droger wordende klimaat, steeds vaker voordoet. Op woensdag 26 mei vond de online bijeenkomst Bosbranden plaats.

Lees meer...

Thema De Landeigenaar: 'Regie op ruimte'

Je kunt geen krant openslaan of er staat wel een pleidooi in voor meer ruimte voor bos, natuur, recreatie, energietransitie, circulaire economie, woningbouw of betere water- en milieukwaliteit. Daarom is het juninummer van De Landeigenaar een themanummer over ‘Regie op ruimte’. 

Lees meer...

Hernieuwd onderzoek naar staat instandhouding haas en konijn

Landbouwminister Carola Schouten schrijft in een brief aan de Kamer dat ze een nieuw onderzoek gaat starten naar de staat van instandhouding van de soorten op de wildlijst.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!