FPG Nieuws

FPG ledeninformatie over coronacrisis

De situatie die is ontstaan door het Coronavirus heeft grote impact op onze sector. Op deze pagina vindt u een overzicht van waardevolle informatie.

Lees meer...

Coronamaatregelen: Q&A natuurterreineigenaren [Update 02-04]

Op dit moment leven onder natuurterreineigenaren veel vragen over de coronamaatregelen. FPG is in nauw contact met verschillende Rijksoverheden om hier duidelijkheid over te krijgen. Hier geven wij een overzicht van de uitstaande vragen en waar mogelijk bijbehorende antwoorden. Dit artikel wordt bijgewerkt wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Lees meer...

Leden-inventarisatie besteding LNV-budget natuurherstel

Het ministerie LNV buigt zich momenteel over de besteding van de €250 miljoen die het kabinet beschikbaar stelde (hier) voor versnelde natuurverbetering in het komende jaar. Graag inventariseren wij daarom onder onze leden of zij concrete plannen hebben die aansluiten bij de bestedingsrichting van het gereserveerde geld voor natuurherstel.

Lees meer...

FPG gaat in beroep tegen beslissing ACM

De Federatie Particulier Grondbezit gaat in beroep bij de Rechtbank Rotterdam tegen de beslissing van de Autoriteit Consument en Markt om geen onderzoek te doen naar het gebruik van glasvezels van TenneT voor commerciële doeleinden.

Lees meer...

Aanvullingswet Natuur ongeschonden door Kamer

Update: Minister stuurt nadere reactie met beantwoording vragen naar de Eerste Kamer

Lees meer...

Noodpakket voor banen en economie

Op 17 maart heeft het kabinet een noodpakket met steunmaatregelen aangekondigd.

Lees meer...

Particuliere eigenaren van monumenten verenigd in FPMe

De Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) heeft een nieuw jasje en gaat binnenkort in een nieuwe samenstelling van start. Met deze organisatie beogen we de samenwerking te versterken tussen FPG, VPHB en Bewoond Bewaard.

Lees meer...

Nieuw subsidiefonds voor behoud historische boerderijen

Op initiatief van stichting Agrarisch Erfgoed Nederland komt €5 miljoen beschikbaar om historische boerderijen te behouden.

Lees meer...

Ook Eerste Kamer stemt in met Aanvullingswet grondeigendom

Op dinsdag 10 maart heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Aanvullingswet grondeigendom.

Lees meer...

Uitkomst internetconsultatie NSW-rangschikkingsbesluit gepubliceerd

Het nieuwe concept NSW-rangschikkingsbesluit is afgelopen vrijdag 13 maart 2020 in het kabinetsberaad vastgesteld. Het besluit van het kabinet volgt op de internetconsultatie van vorige zomer, die nog tot enkele wijzigingen leidde.

Lees meer...

Nieuwe PEFC-bosstandaard in ontwikkeling

PEFC Nederland heeft een nieuwe versie van de Nederlandse PEFC-bosstandaard opgesteld. U kunt tot 26 april uw mening geven.

Lees meer...

Hernieuwd overleg over vermogensrendementsheffing

De wetswijzing voor aanpassing van de vermogensrendementsheffing in box 3 wordt komende Prinsjesdag gepresenteerd. Wij zitten opnieuw met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst aan tafel over ons ongenoegen bij de eerder gepresenteerde hoofdlijnen van dit kabinetsvoorstel.

Lees meer...

VBNE-praktijkadvies eikenprocessierups beschikbaar

In februari organiseerden het Gelders Particulier Grondbezit, het Brabants Particulier Grondbezit en de VBNE twee succesvolle bijeenkomsten over de eikenprocessierups. Hier leest u een overzicht van de belangrijkste adviezen en praktische werkwijzen.

Lees meer...

Schouten verdeelt €250 miljoen voor natuur

In de Kamerbrief "Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen natuur" van 19 februari schrijft minister Schouten wat ze gaat doen met de eerder gereserveerde €250 miljoen voor natuur. Daarnaast buigt het kabinet zich over het langetermijnnatuurbeleid.

Lees meer...

Landbouwgrond voorlopig geen vitale infrastructuur

Het kabinet ziet geen aanleiding landbouwgronden op de lijst van de vitale infrastructuur te plaatsen. Dat schrijft minister Schouten 19 februari in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer...

Glaskabelleggers schenden eigendomsrecht

Heel wat grondeigenaren ervaren problemen bij de aanleg van glasvezel, zo bleek uit de bijeenkomst van UPG/GPG/FPG op 30 januari in Ede.

Lees meer...

Geslaagde themabijeenkomst over transactiedwang versus gedoogplicht

Bijna alle grondeigenaren accepteren een zakelijk recht overeenkomst als er een kabel- of leidingentracé over hun eigendom is gepland. De alternatieve route om via gedoogplicht schade vergoed te krijgen is zeker te overwegen.

Lees meer...

Gronddruk stijgt door stikstofbrief

Laatste update: 26-02-20. Het zal niemand zijn ontgaan dat op 7 februari het kabinet een voortgangsbrief stikstof presenteerde. FPG is kritisch.

Lees meer...

Streep door pachtcontract met glyfosaatverbod

De Grondkamer Zuid heeft een streep gezet door geliberaliseerde pachtovereenkomsten van de provincie Brabant, waarin een verbod op het gebruik van glyfosaat was opgenomen. De provincie gaat nog in beroep bij de Centrale Grondkamer. Een uitspraak wordt uiterlijk 5 maart aanstaande verwacht.

Lees meer...

Langdurige pacht steeds onaantrekkelijker

In Boerderij verscheen deze week een opiniebijdrage van FPG over pacht. De boodschap ervan: Het pachtbeleid loopt volledig vast door de fiscus.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!