FPG Nieuws

Instandhouding landgoederen als maatschappelijke plicht

Als grondeigenaar heb je vermogen en kun je tegelijkertijd véél uitgeven. Dat lijkt vaker de veronderstelling te zijn in het politiek en maatschappelijk debat. Echter, dit beeld is niet juist.

Lees meer...

Informatieve bijeenkomst over 2e tranche LNV versneld natuurherstel

Van 14 februari tot 11 april 2022 kan de landelijke subsidie voor versneld natuurherstel weer worden aangevraagd. 12 januari 2022 organiseerde FPG een bijeenkomst over de 2e tranche van de regeling. 70 geïnteresseerde leden maakten gebruik van de mogelijkheid om direct vragen te stellen over de regeling en de aanvraag.  

Lees meer...

Gaat de EU afschot van wolven toestaan?

Op 10 januari 2022 heeft de landbouwcommissie van het Europese Parlement vergaderd over het beheer van de wolvenpopulatie.

Lees meer...

Fijne Feestdagen!

 
 

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) wenst u en uw naasten fijne feestdagen en een gelukkig 2022!! Geniet van ons prachtige Nederlandse landschap!! 

foto: noaber.nl

Lees meer...

Aanpassing Sim: kerkgebouwen en gediversifieerd subsidiepercentage

Op 22 december 2021 maakte de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed(RCE) bekend dat de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) in 2022 op een aantal punten wordt gewijzigd.

Lees meer...

Voortgangsrapportage Natuur maakt opgelopen achterstand helder

Op 26 november 2021 werd de zevende voortgangsrapportage Natuur door demissionaire minister Schouten naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer...

Meer aandacht voor arbeid?!

FPG is een project gestart om meer aandacht te geven aan het onderwerp werkgeverschap. In de eerste nieuwsbrief van 2022 zal hiervoor een enquête worden opgenomen.

Lees meer...

‘Alleen geld voor opkoop en afwaardering is niet de oplossing stikstofcrisis’

‘Ik ben positief over de gebiedsgerichte aanpak waar de coalitie op inzet. Echter er gaat in het stikstoffonds veel geld naar opkoop en afwaardering en relatief weinig naar innovatie. Daar lossen we de stikstof- en klimaatcrisis niet mee op.

Lees meer...

Korte eerste reactie FPG op coalitieakkoord

De teerling is geworpen. Na 9 maanden is een nieuw coalitieakkoord gesloten door de VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Lees meer...

Relevante passages Coalitieakkoord 2021-2025 voor FPG-leden

Het nieuwe coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is gepubliceerd op 15 december 2021. FPG heeft de meest relevante passages en budgettaire afspraken op een rij gezet.

Lees meer...

Tweede tranche Subsidieregeling 'versneld natuurherstel' biedt weer kansen

Op 13 december 2021 zijn de wijzigingen op de subsidieregeling versneld natuurherstel gepubliceerd. Hiermee wordt €40 miljoen begin 2022 opengesteld voor natuurherstel op korte termijn.

Lees meer...

Zwerfafval maakt geen onderscheid: ook particulieren compenseren

Het ministerie van Infrastructuur en Water is actief bezig om via regelgeving het volume wegwerpplastic te verminderen. Daarmee wordt Nederland schoner en daalt de jaarlijkse berg zwerfafval .

Lees meer...

De LNV begroting lag eigenlijk op de formatietafel

Op woensdag 1 december en donderdag 2 december jl. vond de jaarlijkse begrotingsbehandeling plaats van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Twee dagen waarin de Kamerleden met minister Schouten in debat gingen over de (financiële) toekomstplannen. Ver kwamen de partijen echter niet, omdat vele vernieuwende onderwerpen en plannen namelijk nog op de formatietafel liggen. Naast hoopvolle handreikingen vanuit minister Schouten, deelt FPG ook een aantal zorgen met verschillende politieke partijen die helaas nu onbeantwoord bleven.

Lees meer...

NSW BV's hoeven geen dividendbelasting meer vóór te heffen

Op 7 december jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd dat NSW-BV’s vanaf 1 januari 2022 geen dividendbelasting meer hoeven in te houden als zij dividend uitkeren. 

Lees meer...

Schot in de Zaak: ministerie maakt werk van groene Boas

Op 24 november werd tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer duidelijk dat brede steun is voor betere uitrusting van en grotere capaciteit bij groene boa’s. In aanloop naar deze behandeling stuurde de Minister van Justitie en Veiligheid op 15 november een Kamerbrief met een  nadere toelichting op de toegezegde structurele investering in de groene Boas en de eerste contouren van een nieuw Boa-bestel.

Lees meer...

Hoge Raad over gronduitgifte: gelijke kansen voor particulieren

Overheden moeten iedereen gelijke kansen geven om grond te verwerven als zij overgaan tot het verkopen ervan. FPG vindt hiermee de Hoge Raad aan haar zijde.

Lees meer...

De Landeigenaar: “Aanpak stikstof: we kunnen het gewoon!”

Vooral de provincies waar stikstof voor veel problemen zorgt, hebben al ‘heel voortvarend’ plannen gemaakt om de problemen aan te pakken, zegt Peter Drenth in het decembernummer van De Landeigenaar.

Lees meer...

Subsidieonderzoek naar verduurzaming monumenten

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan extra middelen beschikbaar te stellen voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te realiseren.

Lees meer...

FPG wil balans tussen ecologie en economie bij uitvoer bossenstrategieën

Op 15 november 2021 heeft de Raad van Landbouwministers de goedkeuring gegeven op de conclusies over de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030. Hiermee sluit de EU-bossenstrategie goed aan bij de nationale Bossenstrategie.

Lees meer...

Particulieren en bedrijven maken het verschil in ruimtelijke ontwikkeling

De ruimtelijke opgaven zijn groot in Nederland. Meer richting moet worden gegeven op landelijk niveau, de uitvoeringskracht op decentraal niveau moet worden vergroot, en betrokkenheid van burgers moet beter worden verankerd. Dit staat in het vandaag gepresenteerde adviesrapport “Geef richting, maak ruimte” van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli).

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!