FPG Nieuws

Minister neemt opzienbarend besluit om jacht op haas en konijn te sluiten

Op 28 juli 2022 heeft Minister voor Natuur en Stikstof bekend gemaakt haar besluit om jachtseizoen landelijk voor het konijn en ook voor de haas in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg te sluiten voor 2022/2023. Het besluit van de minister is hier te lezen. FPG is ontstemd over het besluit van minister Van der Wal – Zeggelink. FPG overlegt met andere partners over eventuele vervolgstappen.

Lees meer...

Mogelijk minder belemmeringen voor het verduurzamen van monumenten

‘Een betere wereld begint bij jezelf’, de bekende slogan voor een duurzamere wereld. Echter voor eigenaren van monumenten is het soms een enorme drempel om dit in de praktijk te kunnen doen. Op dit moment gaat  het verduurzamen van woonhuismonumenten namelijk niet erg gemakkelijk, vanwege belemmeringen zoals regelgeving rondom vergunningverlening en subsidievoorwaarden.  

Lees meer...

Het gaat beter met de Nederlandse bossen, maar uitdagingen voor duurzaam beheer blijven

In Nederland gaat het wat beter met de kwaliteit van bossen. Zo blijkt uit de Zevende Nederlandse Bosinventarisatie die de Wageningen Universiteit (WUR) onlangs heeft gepubliceerd. FPG ziet echter wel de nodige bedreigingen en uitdagingen voor het in stand houden ervan wanneer niet structureel en duurzaam ecologie en economie hand in hand gaan. Alleen zo kunnen we gezond en klimaatrobuust bos creëren. Ook voor de volgende generaties.

Lees meer...

Studenten helpen landgoederen bij uitwerken visie!

De Hogeschool van Hall-Larenstein is op zoek naar projecten voor derdejaars studenten om Landschaps-Ecologische Systeem-Analyses (LESA) te maken voor landgoederen met een bijbehorend advies.

Lees meer...

Wie volgt Riezwaan op? Loop stage bij FPG!

Ligt jouw hart bij een mooier en duurzamer buitengebied? Geloof je in ondernemerschap en samenwerking? Heb je interesse in politiek, media en debat? Dan zijn we op zoek naar jou! De Federatie Particulier Grondbezit zoekt een stagiair(e) Public Affairs en Communicatie ter ondersteuning van ons landelijke organisatie, gevestigd in Ede. De volledige vacature vind je hier.

Om een goed beeld te geven van de stage en anderen enthousiast te maken interviewden we Riezwaan, die de afgelopen 4 maanden bij ons stage liep.

Lees meer...

Succesvolle FPG-familiedag met stevige stikstofdiscussie

Op 2 juli vond de eerste FPG-familiedag plaats, in combinatie met de Algemene Ledenvergadering en een inhoudelijk programma, met als hoofdspreker Gelders gedeputeerde en IPO-bestuurder Peter Drenth.

Lees meer...

Geheel herziene, vijfde druk compendium Landgoed & Fiscus

Grondeigenaren in het buitengebied zijn al tientallen jaren bekend met de brochure Bos, Landgoed en Fiscus, die begin jaren ’90 in eerste druk uitkwam en geschreven is door Aart Bakker, destijds werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren. Op 4 juli 2022 verscheen de vijfde, geheel herziene druk onder de naam ‘compendium Landgoed & Fiscus’ (ISBN 978-90-9033501-8). 

Lees meer...

Tweede Kamer worstelt met regeringsbeleid Stikstofaanpak

Op 28 juni stemde de Tweede Kamer over meer dan 40 moties die waren ingediend naar aanleiding van het Stikstofdebat op 23 juni jongstleden. Daarvan werden 22 moties aangenomen. Hiermee heeft de Tweede Kamer een duidelijk signaal afgegeven aan de ministers voor Natuur en Stikstof en LNV om het beleid flink aan te passen.

Lees meer...

Nieuwe voorstellen EU: natuurherstelwet & scherpe gewasbeschermingsdoelen

De Europese Commissie presenteerde op 23 juni een nieuw biodiversiteitspakket met verschillende wetsvoorstellen. Dit is onderdeel van de Europese “Green deal” van Eurocommissaris Frans Timmermans. Belangrijke onderdelen in het plan zijn bindende hersteldoelen voor ecosystemen en een halvering van het gebruik van pesticiden. De plannen maken onderdeel uit van de Europese ‘Green Deal’. De FPG en haar leden zetten zich dagelijks in voor natuurherstel en duurzaam gebruik van gewasbescherming. Maar het is wel belangrijk om samen met grondeigenaren te kijken naar de haalbaarheid van nieuwe doelen. 

 

Lees meer...

In memoriam: Frans baron van Verschuer

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van Frans baron van Verschuer.

Lees meer...

FPG zoekt vertegenwoordigers in de VBNE! Wordt actief!

FPG zoekt leden die actief willen worden in werkgroepen en regieteams van de VBNE. Zie hieronder  het overzicht met vacante posities.

Lees meer...

Pachtnormen 2022 tonen noodzaak hervormingen door nieuw Kabinet aan

Op 14 juni werden de pachtnormen 2022 gepubliceerd. Gemiddeld ging de pachtnorm in Nederland wederom omlaag. De huidige situatie voor particuliere verpachters met reguliere pacht blijft daardoor somber, met een gemiddeld negatief rendement van ongeveer 120 euro per hectare per jaar. FPG is met het nieuwe Kabinet in gesprek om zowel het pachtstelsel als de vermogensrendementsheffing fundamenteel te hervormen. 

Lees meer...

FPG: stikstofplannen zijn onhaalbaar, terug naar tekentafel

De kabinetsplannen voor stikstofreductie die afgelopen vrijdag 10 juni werden gepresenteerd zijn onhaalbaar en bieden grondeigenaren en ondernemers in de landbouw weinig perspectief. Voor FPG is het geen vraag of er in de natuur moet worden geïnvesteerd. Dat is nodig. Het kabinet stelt echter doelen die niet haalbaar zijn en op deze manier vooral sturen op sanering van landbouw in het landelijk gebied.

Lees meer...

Joukje en Rogier zoeken een nieuwe collega! (vacature in Overijssel)

Voor diverse projecten en andere werkzaamheden is het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) op zoek naar een nieuwe medewerker. Wat maakt deze functie zo leuk en uitdagend? Aan het woord Rogier hooge Venterink, sinds april 2020 werkzaam voor OPG.

 

Lees meer...

Terugblik op goedbezochte CoP Watersystemen 30 mei

EEN KLIMAATROBUUST WATERSYSTEEM OP LANDGOEDEREN 

Een klimaatrobuust watersysteem op landgoederen.

We kijken uitgebreid terug op een informatieve en levendige Community of Practice  bijeenkomst (CoP) op Landgoed Zelle in Hengelo (Gld).

Lees meer...

FPG biedt met "boerenlandgoederen" perspectief bij transitie

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft vandaag haar visie ‘Landschapsgronden: bekijk het breed!’ gelanceerd om voor ondernemers en grondeigenaren een perspectiefvol bedrijfsmodel te bieden voor de transitieopgaven in het landelijk gebied. De FPG geeft de overheid met haar visie handvatten om een broodnodige positieve impuls te geven binnen de stikstofaanpak van het Kabinet. Op 9 juni licht directeur Gerbrand van ’t Klooster de visie toe in de Tweede Kamer tijdens het Rondetafelgesprek dat gewijd is aan dit onderwerp.

Lees meer...

Besluit Tweede Kamer: ‘Waterschapsbesturen behouden kennis en ervaring met geborgde zetels’

Het geheel afschaffen van de geborgde zetels in het Dagelijks Bestuur van Waterschappen is van de baan. Met het aannemen van het nieuwe amendement is het oorspronkelijke wetsvoorstel van GroenLinks en D66  gestrand. FPG is tevreden met dit compromis, zodat op deze wijze het voortbestaan en optimaal functioneren van de Waterschappen wordt gewaarborgd.

Lees meer...

Sessie gebiedsinnovatie

Hoe gaan we alle uitdagingen in het buitengebied een mooie inpassing geven? Deze en andere vragen worden behandeld bij de 2-daagse gebiedsinnovatiesessie 'het nieuwe kompas'. Tot 10 juni kunt u zich opgeven.

Lees meer...

Bossenstrategie: een jaar onderweg, nog veel te doen

Eind mei stuurde Minister Christianne van der Wal-Zeggelink een terugblik naar het eerste jaar dat de Nederlandse Bossenstrategie van kracht was. De Bossenstrategie werd eerder op 20 november 2020 aan de Tweede kamer gestuurd en na discussie, is die nu in uitvoering. FPG stelt vast dat ondanks de goede intenties we nog echt in de beginfase zitten voordat daadwerkelijk veel meer bos wordt aangelegd en gerevitaliseerd.

Lees meer...

Nieuwe kabinetsvisie ruimtelijke ordening: landgoedmodel biedt uitkomst

Het kabinet heeft haar visie op het herpakken van de nationale regie op ruimtelijke ordening gepubliceerd. Dit deed de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge (CDA), met de langverwachte Kamerbrief.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!