FPG Nieuws

De Landeigenaar: “Transitie landelijk gebied vergt grote schets”

Het landelijk gebied, en in het bijzonder de landbouw, is niet gediend met ‘patchwork’, waarbij elk probleem apart wordt aangepakt.

Lees meer...

Prinsjesdag: Nederland loopt achter de feiten aan

Vandaag presenteerde het Kabinet een beleidsarme begroting aan de Tweede Kamer.

Lees meer...

Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn zet druk op verdiencapaciteit

FPG ziet met het gepresenteerde zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn de druk op grondwaarde en verdiencapaciteit voor haar leden exorbitant toenemen.

Lees meer...

FPG: Intrekking vergunning is een paardenmiddel

Via de media is vandaag uitgelekt dat de nationale landsadvocaat het ministerie van LNV geadviseerd heeft vergunningen in te trekken van piekbelasters. Dit zou het stikstofdossier moeten vlot trekken.

Lees meer...

FPG: Onteigeningsdiscussie gaat voorbij aan zelfrealisatie

Dreigen met onteigenen draagt niet bij aan het oplossen van het stikstofprobleem en gaat voorbij aan de mogelijkheden die zelfrealisatie biedt.

Lees meer...

Quote-special over vijf landgoederen

In de Quote stond onlangs een uitgebreid artikel over vijf landgoederen: “Heren met hectaren”.

Lees meer...

Onderhandelingsresultaat cao Bos en Natuur 19 juli 2021

Na meerdere rondes is op 19 juli 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO Bos en Natuur.

Lees meer...

EU bossenstrategie in klimaatpakket mist verdienmodel

De Europese Commissie heeft vrijdag 16 juli haar EU bossenstrategie 2030 gepresenteerd als onderdeel van het grotere klimaatpakket (Fit for 55) dat Eurocommissaris Frans Timmermans woensdag 14 juli uitbracht. Ondanks de forse ambities en de positieve rol die wordt toegedicht aan boseigenaren, plaatst FPG samen met haar Europese koepel ELO grote vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid van en het benodigde draagvlak voor deze strategie.

 

Lees meer...

Maak landelijk gebied beter toegankelijk

NLBuiten, een coalitie van 17 organisaties, waaronder FPG, roepen het nieuwe Kabinet op om de landelijke gebieden beter toegankelijk te maken. In het afgelopen coronajaar is gebleken hoe belangrijk het is om erop uit te gaan. De druk op stedelijk groen was dan ook groot en soms moesten delen van beschermde natuurgebieden worden afgesloten. 

Lees meer...

Verkenning actief grondbeleid overheid, FPG wil openheid en transparantie

Op 9 juli stuurde het Kabinet een verkenning van een actief grondbeleid door de overheid naar de Tweede Kamer. Het demissionaire Kabinet had het voornemen kenbaar gemaakt om een actievere rol te gaan spelen en richting te geven als het gaat om de uitvoering van de NOVI-opgaven.

Lees meer...

FPG: handhaaf geborgde zetels in waterschappen!

Op de laatste dag voor het zomerreces dienden GroenLinks en D66 en initiatiefnota in bij de Tweede  Kamer om de geborgde zetels in waterschapsbesturen af te schaffen

Lees meer...

Kabels en leidingen op grote diepte: geen grenzen aan eigendomsrecht

Op 21 april 2021 heeft de rechtbank Oost-Brabant een - op het eerste oog - opzienbarende uitspraak gedaan over het aanleggen van een kabel op grote diepte. De kabelaar Enexis zou niet in strijd hebben gehandeld met het opstalrecht volgens de rechtbank. FPG denkt echter, na nadere bestudering, dat de soep niet zo heet gegeten wordt.

Lees meer...

PBL-stikstofonderzoek: politieke keuzes en gebiedsspecifieke aanpak

Het PBL bracht vandaag het beleidsonderzoek “Naar een uitweg uit de stikstofcrisis” uit als boodschap richting de formatie van een nieuw Kabinet. Belangrijkste bevinding is dat PBL een gebiedsspecifieke aanpak voorstaat die leidend moeten zijn bij de stikstofaanpak.

Lees meer...

GLB-akkoord in Brussel: minder middelen, meer doelen en maatwerk mogelijk

Afgelopen weekend is een politiek akkoord gesloten tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de EU Landbouwministers over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Het nieuwe GLB gaat vanaf 2023 in.

Lees meer...

Staatssecretaris presenteert onderzoek belastingheffing

Op maandag 21 juni 2021 stuurde Staatssecretaris Vijlbrief een kamerbrief over het lang beloofde onderzoek naar belastingheffing in Box 3 op basis van werkelijk rendement.

Lees meer...

FPG Informatiebijeenkomst Omgevingswet

De Informatiebijeenkomst Omgevingswet op 10 juni was weer goed bezocht. Erwin Stevens nam ons mee in het proces en de veranderingen rond de nieuwe wet en de aandachtspunten voor eigenaren..

Lees meer...

Vacature beleidsmedewerker Gelderland

De FPG zoekt een beleidsmedewerker Gelderland (junior/medior, 36 uur). Werk jij graag samen met onze leden aan een mooier en duurzamer buitengebied? Heb je affiniteit met belangenbehartiging?

Lees meer...

Bos, klimaat en kansen in de markt tijdens voorjaars ALV

De FPG organiseerde haar voorjaars-ALV nog eenmaal online. Na het huishoudelijk deel volgde een interessant inhoudelijk programma over klimaatoplossingen en marktkansen.

Lees meer...

Pachtnormen 2021: pachtopbrengst niet in verhouding tot belasting

Wederom is voor een groot aantal gebieden de pachtnorm verlaagd. De fluctuaties in prijzen en verschillen tussen gebieden blijven daarbij groeien. Van 230 euro in Waterland en Droogmakerijen tot 1318 euro in de IJsselmeerpolders. Dat blijkt uit de bekendmaking van de pachtnormen op 31 mei (hier). De nieuwe pachtnormen 2021 zijn daarmee tekenend voor het failliet van het huidige pachtstelsel. 

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!