FPG Nieuws

'Criminelen krijgen vrij spel in buitengebied'

Bezuinigingen leiden tot minder BOA's in natuurgebieden. Zo krijgen criminelen vrij spel, waarschuwt een brede coalitie van natuureigenaren en -organisaties tegenover BNR Nieuwsradio.

Lees meer...

Belangrijk debat over natuurbeleid aanstaande

Woensdag 23 maart overlegt de Tweede Kamer uitgebreid over het natuurbeleid. Er staan ruim twintig onderwerpen (!) op de agenda.

Lees meer...

FPG polst leden over praktijk Natura 2000

Eigenaren met grond in of bij Natura 2000-gebieden ervaren tal van knelpunten. De FPG nodigde hen begin maart uit om te horen waar ze tegenaan lopen.

Lees meer...

FPG ondertekent Nationale Parken Deal

De overeenkomst moet een impuls geven aan de merk- en marktpositie van alle Nationale Parken in Nederland, en daarmee aan duurzame financiering van de parken.

Lees meer...

Omgevingswet: zorgen over gedoogplicht

De FPG vraagt aan de vooravond van het debat in de Eerste Kamer over de Omgevingswet aandacht voor de rechtspositie van grondeigenaren, vooral ten aanzien van de gedoogplicht. 

Lees meer...

Nederland dient verbetervoorstellen GLB in

Staatssecretaris Van Dam stuurt Brussel negen verbetervoorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hij onderstreept daarnaast de noodzaak van een meer fundamentele review van de vergroeningsmaatregelen. 

Lees meer...

Van Dam ziet niets in pachtkorting

Staatssecretaris Martijn van Dam ziet niets in het introduceren van een pachtkorting om duurzaam bodembeheer te stimuleren. Dat blijkt uit zijn antwoord op Kamervragen van D66.

Lees meer...

Kamer wil rechtspositie grondeigenaren beschermen

De Tweede Kamer heeft vanmiddag twee moties aangenomen om de rechtspositie van grondeigenaren bij onteigeningsprocedures te beschermen. Kamerleden Ronnes (CDA) en Veldman (VVD) dienden de moties in met het oog op de aanstaande Aanvullingswet grondeigendom.

Lees meer...

"Gemiste kans voor grondgebonden melkveehouderij"

De plannen van staatssecretaris Van Dam om fosfaatrechten in te voeren bieden onvoldoende stimulans voor de grondgebonden melkveehouderij. Het voorgestelde systeem zal onvermijdelijk ook leiden tot veel juridische discussie. Dat is de eerste reactie van FPG-voorzitter Roel Robbertsen. 

Lees meer...

"Visie en ondernemerschap doorslaggevend voor succes nieuwe verdienmodellen"

Een heldere visie op de identiteit van een landgoed is essentieel om te komen tot passende nieuwe verdienmodellen. Ondernemerschap van de eigenaar en betrokkenheid van stakeholders zijn bepalend voor het succes. De fysieke kenmerken van het landgoed zijn minder belangrijk, aldus onderzoekers van de Wageningen Universiteit.

Lees meer...

"Bied ruimte aan zonneakkers in Noord-Holland"

Het Hollands Particulier Grondbezit (HPG) roept de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op om de grondeigenaren in het agrarisch gebied de mogelijkheid te bieden om zonnepanelen op hun grond te plaatsen.

Lees meer...

Advies tegen vermogensheffing steun in de rug voor FPG

Het advies aan de Hoge Raad stelt dat de belasting die wordt geheven over het vermogen in strijd is met het eigendomsrecht. De FPG vindt dat nu snel moet worden overgegaan op een heffing gebaseerd op het daadwerkelijke rendement.

Lees meer...

Positieve ontvangst VPHB-rapport in Gelderland

De Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB) presenteerde afgelopen week een interessant rapport over de instandhouding van historische buitenplaatsen door particuliere eigenaren. 

Lees meer...

Rapport Engbertsdijksvenen roept vragen op over effectiviteit bufferzones

De conclusies van onafhankelijk ecologisch onderzoek van Buro Bakker naar het Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen zijn duidelijk: nut en noodzaak van de oostelijke bufferzone zijn onduidelijk en de onderbouwing hiervan in het conceptbeheerplan ontbreekt. 

Lees meer...

Consultatie uitvoeringsregelgeving nieuwe Wet Natuurbescherming

Het Rijk is een consultatie gestart over de uitvoeringsbepalingen bij de nieuwe Wet Natuurbescherming. Belanghebbenden kunnen via internet reageren op het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling.

Lees meer...

Nationale Parken van Wereldklasse

Het ministerie van Economische Zaken ziet kansen om een aantal Nationale Parken internationaal op de kaart zetten. Daarbij vragen zij ook om uw mening.

Lees meer...

Subsidie voor gedupeerden drugsafval

Het Rijk maakt tot en met 2018 jaarlijks één miljoen euro vrij voor het opruimen van drugsafval. Grondeigenaren (en andere gedupeerden) die in 2015 kosten hebben gemaakt, kunnen hiervoor nu een subsidieaanvraag indienen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte kosten.

Lees meer...

Zes historische huizen ontvangen schenking

Tijdens het Goed Geld Gala 2016 hebben zes historische huizen in totaal € 545.000,- ontvangen van de BankGiro Loterij. Met deze bijdrage kan een groot aantal monumentale (interieur)objecten worden opgeknapt.

Lees meer...

FPG wil wildgroei natuurbegraven voorkomen

Overheden, natuurorganisaties en landgoedeigenaren duikelen over elkaar heen in het dossier natuurbegraven. “Een onwenselijke situatie”, concludeert FPG-voorzitter Roel Robbertsen. “De FPG staat voor een vrije markt, maar in dit geval hebben we aanvullend ruimtelijk beleid nodig om wildgroei te voorkomen.”

Lees meer...

Oproep: meld verzoeken leidingbeheerders

In een sterke opiniebijdrage roept rentmeester Frans van Lynden particuliere grondeigenaren op om verzoeken van leidingleggers niet alleen zeer kritisch te beoordelen, maar ook centraal bij de FPG te melden. De FPG steunt zijn pleidooi en oproep van harte.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!