FPG Nieuws

Oprichter en erelid FPG overleden

Oud-voorzitter en erelid Mr. O.W.A. baron van Verschuer is 4 juni jl. overleden op 86-jarige leeftijd.

Lees meer...

Opstelten en Dijksma praten met boa's op De Hoge Veluwe

Kabinet investeert in toezicht in natuurgebieden

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken hebben  op 2 juni '14 in Het Nationale Park De Hoge Veluwe gesproken met vertegenwoordigers van de particuliere werkgevers van groene boa’s (w.o. de FPG), Rijk, provincies, politie en het OM.

Lees meer...

FPG ondersteunt oproep waarborgfonds

De provincie Brabant wil een uitgewerkt en rechtvaardig systeem om opruimkosten drugsafval te dekken. 

Lees meer...

Jaarvergadering FPG rond duurzame ontwikkeling

Zaterdag 24 mei hield de  FPG haar jaarvergadering rond het thema 'duurzame ontwikkeling'.
Prof. dr. Cees Veerman hield een inspirerend betoog.

Lees meer...

Leden reageren op pachtevaluatie

Tijdens een FPG-bijeenkomst in Woudenberg op 21 mei '14 spraken de leden-verpachters hun steun uit aan de concept- reactie van de Federatie over het rapport Evaluatie pachtregelgeving van  prof. mr. D.W. Bruil.

Lees meer...

Eerste Gelderse certificaten particulier natuurbeheer

Op donderdag 15 mei heeft de Gelderse gedeputeerde Van Dijk (Natuur en Landschap) de eerste zes Gelderse certificaten particulier natuurbeheer uitgereikt, tijdens een feestelijke bijeenkomst op Kroondomein Het Loo.

Lees meer...

Nieuwe pachtnormen 2014 gepubliceerd

Op 1 juli 2014 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. 

Lees meer...

Natuurvisie steun in de rug van particulieren

De FPG is blij dat de nieuwe Natuurvisie inzet op natuur middenin de samenleving.

Lees meer...

Platform Crowdfunding VoorNatuur gelanceerd

Innovatienetwerk steunt eerste crowdfundinginitiatieven in natuursector.

Lees meer...

Evaluatie pachtregelgeving gepubliceerd

Hier vindt u een eerste reactie van de FPG. U kunt ook online reageren op het rapport.

Lees meer...

Natuurvisie steun in de rug van particulieren

De FPG is blij dat de nieuwe Natuurvisie inzet op natuur middenin de samenleving. 

Lees meer...

Grotere rol particulier bij natuurbeheer

De FPG is verheugd dat volgens Natuurmonumenten particulieren een grotere rol kunnen spelen bij beheer en eigendom van de natuur.

Lees meer...

FPG praat mee over erfpacht

De FPG gaat, als organisatie van verpachters, deelnemen aan het overleg met diverse partijen over erfpacht.

Lees meer...

FPG en VVD: minder regels, meer vertrouwen

Op 24 februari 2014 organiseerde de FPG een werkbezoek voor de VVD in Noord-Brabant rond agrarisch natuurbeheer.

Lees meer...

Position Paper Particuliere BOA's

Op 28 januari 2014 heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een position paper ontvangen over particuliere BOA’s, onderschreven door 9 partijen, waaronder de FPG.

Lees meer...

FPG neemt initiatief over

Het Landgoedbedrijf, een initiatief van vier landgoedeigenaren uit de achterban van de FPG, sluit vandaag met een Kennisconferentie hun Green Deal met het Ministerie van EZ af.

Lees meer...

Herten

Afschot als instrument grofwildbeheer

Afschot als instrument grofwildbeheer is noodzakelijk voor verantwoord en meer integraal beheer van het hele buitengebied. Iedere eigenaar/beheerder moet naar de mening van de Federatie Particulier Grondbezit binnen de wettelijk mogelijkheden zijn grofwildbeheer - waar mogelijk afgestemd - binnen zijn eigen terrein kunnen voeren.

Lees meer...

Lof én zorg bij implementatie GLB

De FPG kan zich op hoofdlijnen goed vinden in de implementatiekeuzes van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2014-2020 die staatssecretaris Dijksma heeft voorgesteld.

Lees meer...

Aanpak schade en overlast ganzen nu per provincie of regio

Het ganzenakkoord is landelijk van tafel. Het vertrouwen bij de deelnemers aan het ganzenakkoord heeft een flinke deuk opgelopen.

Lees meer...

Grondeigenaren, bied leidingbeheerders niet meer dan wettelijk vereist!

Grondeigenaren die te maken krijgen met leidingbeheerders die onder- of bovengrondse leidingen willen aanleggen in hun terrein, kunnen het best zelf initiatief nemen voor een contract met gunstige voorwaarden.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!