FPG Nieuws

BRIM-subsidie aanvragen vanaf 1 februari

Van 1 februari tot en met 31 maart 2016 kunt u weer BRIM-subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze subsidie is bedoeld voor onderhoudswerkzaamheden aan beschermde monumenten, waaronder molens, kastelen en boerderijen.

Lees meer...

Nieuwe subsidie voor biomassainstallaties

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van (grote en kleine) zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.In 2016 is er totaal € 70 miljoen subsidie beschikbaar, aanvragen kan sinds 4 januari t/m 31 december. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Lees meer...

Volledige rechtsbescherming bij onteigening vereist

Onteigening druist in tegen de basisprincipes van het eigendomsrecht en kan alleen worden ingezet bij uiterste noodzaak en onder strikte voorwaarden. Dat is de boodschap die de FPG meegeeft aan de Tweede Kamer, die deze week zal spreken over het grondbeleid. 

Lees meer...

Denk mee over uitvoering Europese natuurrichtlijnen

Recentelijk is een zogeheten ‘online dialoog’ gestart over verbetering van de uitvoeringspraktijk van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Wij roepen leden op om zo concreet mogelijke praktijkervaringen en/of verbetervoorstellen in te sturen. 

Lees meer...

Nederlands project wint ELO Bee Award

Met het uitreiken van deze prijs vraagt de European Landowners’ Organization (ELO), de Europese vereniging van landeigenaren, aandacht voor de bescherming van bijen en andere bestuivers. 

Lees meer...

Opzienbarende uitspraken over Taxatiewijzer

Een belangrijke uitspraak voor eigenaren van landgoederen met een NSW-status. Voor het eerst is de vernieuwde Taxatiewijzer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten door de rechtbank afgekeurd als middel om de WOZ-waarde van NSW-objecten te bepalen. Dit naar aanleiding van een beroep van twee landgoederen tegen de door hun gemeenten plotseling veel hoger vastgestelde WOZ-waarden.

Lees meer...

Nederland: focus op implementatie Europees natuurbeleid

Nederland wil tijdens haar voorzitterschap van de EU (1e helft 2016) niet opnieuw discussiëren over de doelstellingen van de Europese natuurrichtlijnen, maar focussen op het verbeteren van de implementatie. Dat bleek tijdens de Algemene Vergadering van de ELO in Den Haag.

Lees meer...

Den Haag voor even centrum Europees particulier grondbezit

Landeigenaren uit heel Europa komen deze week naar Den Haag in het kader van de Algemene Vergadering van de European Landowners’ Organization (ELO). De Federatie Particulier Grondbezit is gastorganisatie en verzorgt een deel van het driedaagse programma.

Lees meer...

Duurzaam agrarisch bodembeheer: goed voor biodiversiteit en portemonnee!

Dat was de boodschap van de Kennis- en Netwerkdag Landbouw op zaterdag 14 november, die door circa 50 belangstellenden werd bezocht. 

Lees meer...

‘Ondernemen met natuur’ gepubliceerd

Kun je geld verdienen met natuur? Ja, dat kan, luidt het antwoord van Hans Kamerbeek. Dat is de auteur van het boek ‘Ondernemen met natuur’. Kamerbeek heeft maar liefst 350 verdienmodellen, besparingen en tips verzameld uit de praktijk van het natuurbeheer. U kunt het boek via de FPG bestellen. 

Lees meer...

'De enige dag waar zoveel particuliere en georganiseerde beheerders samenkomen'

Op vrijdag 25 september was de zevende editie van de Beheerdersdag, die dit jaar plaatsvond in en om Radio Kootwijk. De FPG was dit jaar voor het eerst aangesloten als partner bij het evenement, waar ruim 500 bezoekers uit de sector op af zijn gekomen. 

Lees meer...

Baseer heffing op werkelijk rendement

Op Prinsjesdag bevestigde het kabinet de plannen om de vermogensrendementsheffing ingrijpend aan te passen. De FPG vindt de voorgestelde plannen onrechtvaardig en pleit voor het belasten van het daadwerkelijk rendement op vermogen.

Lees meer...

Berend Pastoor nieuwe directeur FPG

Per 1 december 2015 treedt drs. Berend Pastoor uit het Friese Langezwaag aan als nieuwe directeur van de FPG. 

Lees meer...

Hoe bestem je een landgoed?

In het rapport “Ruimte op landgoederen” zijn goede voorbeelden verzameld uit diverse bestemmingsplannen. 

Lees meer...

Bestel nu 'Ondernemen met natuur'

De FPG geeft samen met Uitgeverij Matrijs het boek ‘Ondernemen met natuur’ van Hans Kamerbeek uit. Een inspirerend boek vol verdienmodellen, besparingen en tips uit de praktijk van particulieren en terrein beherende organisaties!

Lees meer...

Niet in Nederland gelegen onroerende zaak kan NSW-landgoed zijn

Onder voorwaarden kan een niet in Nederland gelegen onroerende zaak worden aangemerkt als een landgoed als bedoeld in de Natuurschoonwet 1928. 

Lees meer...

Geen volledige overeenstemming over nieuw pachtstelsel

Pachters- en verpachtersorganisaties zaten dicht bij een volledig akkoord over een vernieuwd pachtrecht, maar hebben dit uiteindelijk niet bereikt. 

Lees meer...

FPG vraagt Eerste Kamer goed te kijken naar wet Natuurbescherming

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft een brief verstuurd aan de leden van de Eerste Kamer, waarin wordt benadrukt dat de voorgestelde wet Natuurbescherming een uitgebreide behandeling verdient. 

Lees meer...

Maak de melkveehouderij grondgebonden

De FPG wil dat, in plaats van een fosfaatrechtensysteem, grondgebondenheid centraal komt te staan bij het oplossen van het fosfaatprobleem in de melkveehouderij. 

Lees meer...

Mis het niet: de Beheerdersdag 2015!

De Beheerdersdag is dé dag om iedereen die zich bezighoudt met het beheer van bos, natuur en landschap te ontmoeten en vindt dit jaar plaats op vrijdag 25 september bij Radio Kootwijk in Gelderland. 

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!