FPG Nieuws

Vogel- en Habitatrichtlijnen onvoldoende effectief en efficiënt

Eigenaren en beheerders van natuurgebieden worden geconfronteerd met veel onnodige regelgeving en belemmeringen in de praktijk, terwijl er juist behoefte is aan ruimte om een goede balans te zoeken tussen ecologie en economie. Dat heeft de FPG laten weten aan de Europese Commissie, in het kader van de zogenaamde 'Fitness Check'. 

Lees meer...

Belangrijke uitspraak Raad van State over wegen op eigen terrein

De Raad van State erkent onder meer dat bescherming van eigendom en de natuur een reden kan zijn om een openbare weg op eigen terrein aan het openbaar verkeer te onttrekken.

Lees meer...

Schrijver EU-rapport beantwoordt vragen FPG

Particulier natuurbeheer biedt volop kansen voor het realiseren van Europese natuurdoelstellingen. Dat is de boodschap van het rapport 'Alternative ways to support private land conservation', waarvan een samenvatting is verschenen in het augustusnummer van De Landeigenaar. De FPG legde de auteur van het rapport, Tilmann Disselhof, enkele kritische vragen voor.

Lees meer...

'Naar nieuwe regels voor de Nederlandse jager'

Dat is de titel van een begrijpelijk boekje over de gevolgen van de nieuwe Natuurwet voor jagers. In het augustusnummer van De Landeigenaar wordt aandacht besteedt aan deze publicatie. Het boekje is geschreven door jachtvrienden Reinier van Elderen en Ton Uphof en is hier te downloaden (PDF). 

Lees meer...

Toenadering van Stad en Land(eigenaar) in de 21e eeuw

Een steeds kleinere groep professionals is verantwoordelijk voor het landbeheer, ten opzichte van een steeds groter wordende stedelijke bevolking. Dat leidt tot het uiteengroeien van stad en land en dat kan voor onbegrip zorgen. Er zal gewerkt moeten worden aan meer onderling begrip. Thierry de l'Escaille en Robert de Graeff van de European Landowners' Organization schreven een bijzonder aan te raden artikel over de relatie tussen stad en land(eigenaar) in de 21e eeuw.

Lees meer...

Geslaagde Nieuwe Ledenmiddag op landgoed Eyckenstein

Vrijdag 3 juli vond op landgoed Eyckenstein te Maartensdijk voor het eerst de Nieuwe Ledenmiddag plaats. Een gezellige en informele bijeenkomst om kennis te maken met de FPG en kennis te maken met elkaar. 

Lees meer...

Nieuw ledenvoordeel! Korting bij Borgman Beheer Advies

FPG is in het kader van de FPG-voordelen continu bezig met verbreden en uitbreiden van het assortiment. De FPG en Borgman Beheer Advies hebben afspraken gemaakt waarbij voor de FPG-leden een aantal mooie nieuwe aanbiedingen worden opgenomen in het assortiment van de FPG-voordelen.

Lees meer...

Aanmelding beheerdersdag geopend

Vanaf vandaag is het mogelijk om u aan te melden voor de Beheerdersdag (vrijdag 25 september 2015). Het programma wordt in juli bekend, maar u kunt zich nu al aanmelden. De FPG zal op deze dag diverse workshops verzorgen. Het is aan te raden er snel bij te zijn! 

Lees meer...

Vacature: directeur FPG

De FPG wil haar organisatie actief ontwikkelen om de belangenbehartiging verder te professionaliseren en zoekt daartoe een nieuwe directeur.

Lees meer...

"Grondgebondenheid melkveesector is absolute voorwaarde voor license to produce"

Dat zei Jorrit Jorritsma, melkveehouder en voorzitter van ketenorganisatie ZuivelNL, op de Kennis- en Netwerkmiddag Landbouw van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Deze vond afgelopen vrijdag plaats. Een impressie. 

Lees meer...

Ontdek praktische beheeradviezen en geef uw feedback

De komende jaren worden er voor alle SNL-beheertypen* praktische beheeradviezen ontwikkeld. De eerste acht zijn nu klaar en deze willen we graag samen met u aanscherpen. Dat zal gebeuren in vier workshops waarin telkens twee beheeradviezen centraal staan. De workshops zijn voor alle eigenaren en beheerders gratis toegankelijk.

Lees meer...

Pachtnormen 2015 bekend

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer deze week geïnformeerd over de nieuwe pachtnormen (maximale pachtprijzen), die op 1 juli 2015 van kracht worden. 

Lees meer...

Jaarverslag: 2014 belangrijk jaar voor het particuliere grondbezit

Het Jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de Federatie van het afgelopen jaar. Een jaar met veel belangrijke ontwikkelingen voor het particuliere grondbezit! U kunt het Jaarverslag 2014 nu downloaden.

Lees meer...

FPG en werkgroep D66: verdere verduurzaming landbouw noodzakelijk

De werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit van D66 heeft een werkbezoek gebracht aan de FPG, op het biologische akkerbouwbedrijf van Matthijs Tak in de Hoeksche Waard. Duurzaamheid was het centrale thema.

Lees meer...

Belangrijke informatie over de Gecombineerde opgave 2015

Het invullen hiervan (uiterlijk 15 mei 2015) vergt dit jaar extra aandacht in verband met het nieuwe GLB. Lees hier alle informatie over de belangrijkste aandachtspunten!

Lees meer...

FPG-model zelfstandig verder als Part-Ner

Het certificeringsmodel Particulier Natuurbeheer, ontwikkeld door het Brabants Particulier Grondbezit, is landelijk succesvol uitgerold door de Federatie Particulier Grondbezit (‘FPG-model’). Nu gaat het model zelfstandig verder onder de naam Part-Ner, Certificering Particulier Natuurbeheer.

Lees meer...

Cultureel erfgoed centraal op derde dag Restauratiebeurs

Traditioneel bezoeken de meeste eigenaren en beheerders de driedaagse Restauratiebeurs op de zaterdag. Daarom is er dit jaar op 18 april speciaal voor hen een interessant symposium over de wezenlijke vraag: 'Waarom is het belangrijk te zorgen voor ons cultureel erfgoed’? 

Lees meer...

Onze nieuwe folder is binnen!

Een setje ontvangen om in uw omgeving te verspreiden? Laat het ons weten (contact). 

 

Lees meer...

Oproep GPG haalt landelijke media

De brief van het Gelders Particulier Grondbezit, Het Nationale Park De Hoge Veluwe en recreatiebedrijf Leisurelands aan de provincie Gelderland om werk te maken van gezamenlijk opgesteld beleid, kreeg vorige week landelijke media-aandacht. De drie organisaties roepen de provincie op om geen nieuwe avonturen aan te gaan, zoals de poging om de Veluwe als geheel bij UNESCO als werelderfgoed te laten registreren.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!