FPG Nieuws

PAS is vooruitgang onder voorwaarden

Vanavond bespreekt de Tweede Kamer de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De FPG heeft de fractiewoordvoerders een aantal aandachtspunten meegegeven. 

Lees meer...

Achtste Forum for Agriculture in teken van verduurzaming landbouw

Gisteren vond in Brussel het achtste Forum for the Future of Agriculture plaats. Diverse vertegenwoordigers van de FPG waren aanwezig. Jeroen Nuissl (beleidsmedewerker landbouw) schreef voor u een korte terugblik.

Lees meer...

FPG blij met versterking grondgebondenheid melkveehouderij

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is positief over het versterken van het grondgebonden karakter van melkveebedrijven. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken zet hiermee volgens de FPG een belangrijke stap in de goede richting. 

Lees meer...

VBNE stelt subsidie beschikbaar voor kennisdeling tussen bos- en natuureigenaren

Er is 35.000 euro beschikbaar uit het Stimuleringsfonds 'Kennis Delen' van de VBNE. Eigenaren kunnen tot 15 april een aanvraag indienen. 

Lees meer...

Nog twee knelpunten staan toekomstbestendig pachtsysteem in de weg

Dat is de boodschap van de FPG tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over het pachtsysteem op woensdag 11 maart. 

Lees meer...

Computerstoring treft FPG

Een deel van de e-mails die aan ons zijn verstuurd tussen donderdag 5 maart (19:00) en dinsdag 10 maart (13:00) is niet aangekomen door problemen met de server. 

Lees meer...

Enquete over wijziging instandhoudingssubsidie monumenten (Brim)

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen sinds 2006 instandhoudingssubsidie aanvragen voor onderhoud van hun monument. Deze regeling is in 2013 aanzienlijk gewijzigd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet onderzoek naar de effecten van deze wijziging en zet daarom een enquête uit. 

Lees meer...

FPG dient zienswijze PAS in

De FPG heeft haar zienswijze op het ontwerp Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ingediend. Ze vraagt om meer duidelijkheid, een vlotte invoering en een integrale benadering van landgoederen. 

Lees meer...

Gedeputeerde reikt Certificaat Natuurbeheer uit aan Natuurcoöperatie Krimpenerwaard

Op vrijdagochtend 13 februari heeft de Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber tijdens een feestelijke bijeenkomst een Certificaat Natuurbeheer uitgereikt aan de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard. 

Lees meer...

HPG ondertekent Verklaring Groen Kapitaal

Op 11 februari werd ter afsluiting van een congres de Verklaring Groen Kapitaal Noord-Holland aangeboden aan gedeputeerde dhr. Bond. Het Hollands Particulier Grondbezit is een van de partners van de provincie die samen de verklaring opstelden.

Lees meer...

FPG adviseert natuurboeren: vraag uitstel belastingaangifte aan

De FPG adviseert grondeigenaren met natuurgrond op de bedrijfsbalans (box I of BV) en aan bosbedrijven (box I of BV) om uitstel tot 1 september 2015 aan te vragen van hun aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014.

Lees meer...

FPG presenteert Het Landgoedbedrijf op Natuurtop 2015

Vandaag vindt in Soesterberg de Natuurtop 2015 plaats. De FPG presenteert daar 'Het Landgoedbedrijf'; een meerjarenprogramma gericht op het beter koppelen van het (particuliere) aanbod van landgoederen en de maatschappelijke vraag.

Lees meer...

Internetconsultatie vereenvoudiging GLB gestart

Iedereen die te maken heeft met de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan via internet suggesties indienen om het stelsel eenvoudiger te maken.

Lees meer...

FPG en VBNE organiseren samen workshops natuurbeheer

In deze workshops worden beheeradviezen besproken voor een aantal SNL-beheertypen. De workshops vinden plaats in het kader van het Certificaat Particulier Natuurbeheer

Lees meer...

PAS ter inzage – informatiebijeenkomsten in heel Nederland

Op 10 januari 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage gelegd. Om u daarover te informeren worden er twaalf bijeenkomsten georganiseerd door heel het land, tussen 19 januari en 5 februari. Voor wie zijn deze bijeenkomsten van belang en waar moet u op letten? 

Lees meer...

Waardering van verpachte gronden box 3 bekend voor 2014

De uitgangspunten en normen 2014 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 zijn gepubliceerd (PDF) door de belastingdienst. Met behulp van 2 tabellen kunt u de waarde van deze gronden berekenen.

Lees meer...

OPG-ers verwerven 84 ha Reggedal

Twee leden van het Overijssels Particulier Grondbezit zijn gezamenlijk de nieuwe eigenaren/beheerders van een stuk Reggedal bij Enter. Ze bleken de beste inschrijvers op het aanbod van provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen.

Lees meer...

Gedeputeerde reikt certificaat uit aan Landgoed Heerlijkheid 'De Eese'

Vrijdag 19 december heeft Landgoed Heerlijkheid ‘De Eese’ het certificaat voor particulier natuurbeheer ontvangen van de Drentse gedeputeerde Rein Munniksma.  

Lees meer...

Werkbezoek Landelijk Vlaanderen: nieuwe landgoederen

Op vrijdag 5 december organiseerde de FPG een werkbezoek voor onze zusterorganisatie 'Landelijk Vlaanderen' en de Vlaamse Landmaatschappij, om meer te weten te komen over de ontwikkeling van nieuwe landgoederen. 

Lees meer...

Duidelijkheid over indeling natuurterreinen bij waterschapsheffing

Een jarenlange discussie over de indeling van de natuurterreinen bij de belastingheffing door het waterschap komt ten einde, nu de laatste twee hoger beroepen tegen een uitspraak van de Hoge Raad zijn ingetrokken. Een  opsteker voor met name eigenaren van graslanden en akkers onder natuurbeheer.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!