FPG Nieuws

Interview Robbertsen in Boerderij

In het weekblad Boerderij dat 25 november verscheen, staat een uitgebreid interview met FPG-voorzitter Robbertsen. Hier kunt u enkele uitspraken teruglezen. 

Lees meer...

Eerste externe audit certificering

De FPG heeft op 1 december als eerste natuurbeheerdersorganisatie in Nederland een externe audit gehad van de Stichting Certificering SNL. In een inspirerende bijeenkomst werd de werkwijze van het certificeringsmodel Particulier Natuurbeheer tegen het licht gehouden. Aansluitend werd de werkwijze ook bij een particulier in het veld getoetst. We zien de uikomsten met veel vertrouwen tegemoet.

Lees meer...

Voortzetting Landgoedbedrijf door FPG

De FPG heeft begin 2014 de Green Deal ‘Landgoedbedrijf’ overgenomen van de initiatiefnemers, en wil met de voortzetting ervan de ervaringen en kennis die zijn opgedaan beschikbaar maken voor alle leden.

Lees meer...

Advertentie in Vakblad Natuur Bos Landschap

U heeft het wellicht opgemerkt: in het novembernummer van het Vakblad Natuur Bos Landschap heeft de FPG de volgende advertentie geplaatst! 

Lees meer...

“Eigendomsrecht ernstig ingeperkt door verplicht afschotplan per wildsoort"

Dat betoogde Ronnie van Woudenberg, secretaris-directeur van de FPG, op de gezamenlijke algemene ledenvergadering van het GrPG en DPG.  

Lees meer...

FPG wijst flexibele pacht met prijstoetsing af

Pachters en verpachters moeten zoveel mogelijk de ruimte krijgen om onderling afspraken te maken over de duur en prijs van pachtovereenkomsten. 

Lees meer...

Natuureigenaren: goed dat kabinet meerwaarde BOA’s erkent

Een reactie op de aangekondigde maatregelen over toezicht en handhaving in natuurgebieden. 

Lees meer...

Enthousiaste reacties op Kennis- en Netwerkmiddag Landbouw

Een beknopt verslag van deze bijeenkomst, die plaatsvond op vrijdag 26 september in Zeewolde. U vindt hier ook enkele foto's en de PowerPoint-sheets die de sprekers hebben gebruikt. 

Lees meer...

Provinciale Verenigingen druk in touw met Statenverkiezingen

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De Provinciale Verenigingen leveren nu al de nodige input aan de politieke partijen. 

Lees meer...

Voorzitter FPG prijst rol van WCL Winterswijk

FPG-voorzitter Roel Robbertsen sprak vandaag op de jubileumbijeenkomst van de Stichting Waardevol Cultuur Landschap Winterswijk, die nu 20 jaar bestaat.

Lees meer...

Nieuw ledenvoordeel! Korting bij de Stichting Bos- en Natuurcompensatie

Stichting Bos- en natuurcompensatie  is een onafhankelijke stichting welke vraag naar en het aanbod van beschikbare grond voor compensatie van bos- en natuur bij elkaar brengt. FPG-leden kunnen hieraan met korting deelnemen.

Lees meer...

Wet natuurbescherming strookt niet met Natuurvisie

De  nieuwe Wet natuurbescherming wijkt in vele opzichten af van de Rijksnatuurvisie, de FPG betreurt dat.

Lees meer...

Leergang Opvolging Particuliere Landgoederen 2015 van start in januari

Ook dit jaar organiseert de FPG een leergang waarbij (toekomstige) eigenaren zich onder professionele begeleiding kunnen verdiepen in of voorbereiden op de opvolging. 

Lees meer...

Aanmelding Kennis- en Netwerkmiddag Landbouw geopend!

Thema van de bijeenkomst op 26 september is de betekenis van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op de werkvloer. 

Lees meer...

Deelakkoord vernieuwd pachtrecht

Door 6 organisaties is een deelakkoord voor een vernieuwd pachtrecht gesloten.

Lees meer...

Slepende discussie over erfpacht in stedelijk gebied schadelijk

Volgens erfverpachters doet deze discussie ook in het landelijk gebied ‘het imago’ van erfpacht geen goed. Dat is problematisch, want erfpacht is voor grondeigenaren als beleggings-, financierings- en beheerinstrument erg belangrijk. 

Lees meer...

Correctie op Lopende Zaken

Wellicht is u opgevallen dat in de 'Lopende Zaken' (de ledennieuwsbrief van de FPG) van donderdag 17 juli een foutief bericht stond over de SBNL. Bij deze een correctie.

Lees meer...

Nieuw ledenvoordeel! Fikse korting op digitaal beheersysteem Betula-beheer

Betula-beheer biedt alle mogelijkheden en voordelen biedt om inzichtelijk en transparant het beheer te kunnen verantwoorden. Het sluit bovendien naadloos aan bij het FPG Certificeringsmodel.

Lees meer...

Staatssecretaris telt landschapselementen toch mee voor het GLB

Dijksma heeft aangegeven dat landschapselementen op termijn toch kunnen meetellen als Ecologische Aandachtsgebied voor het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Goed nieuws!

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!