FPG Nieuws

Duurzame intensivering landbouw een must

Dat concludeert de RISE Foundation in haar rapport 'The sustainable intensification of European Agriculture'. De RISE Foundation is in 2007 opgericht door de European Landowners Organisation en Friends of the Countryside - Europese organisaties waar de FPG intensief contact mee heeft. 

Lees meer...

Overzicht reacties op Natuurvisie gepubliceerd

De reactie van de FPG is duidelijk terug te vinden in de 'Kenschets reacties consultatie Rijksnatuurvisie'. 

Lees meer...

FPG stuurt zienswijze evaluatie pachtregelgeving op

De FPG heeft vandaag in een uitgebreide brief aan de staatssecretaris haar visie gegeven op de evaluatie van de pachtregelgeving.

Lees meer...

GLB-betalingen onvoldoende oplossing voor agrarische sector

Zonder flankerend Nederlands ruimtelijk ordeningsbeleid dat de benodigde ruimte biedt, dreigen initiatieven voor vergroening en verduurzaming van agrarische bedrijven voortijdig te sneuvelen. Dat stelt de FPG vandaag in een brief aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Sharon Dijksma in reactie op haar invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Lees meer...

Roel Robbertsen spreekt bij Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

De FPG-voorzitter hield vrijdag 13 juni een speech over de 'rentmeester van de toekomst' in het kader van het 110-jarig jubileum van de NVR. 

Lees meer...

Insteek Omgevingswet positief

De eerste reactie van de FPG op de Omgevingswet, die op dinsdag 17 juni naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Lees meer...

Robbertsen pleit voor coalities

In een interview in het nieuwste nummer van 'Inzicht in natuur' van SBNL, pleit FPG-voorzitter Robbertsen voor samenwerking van gelijkgestemde organisaties.

Lees meer...

FPG gematigd positief over invulling GLB

De FPG vindt het goed dat het kabinet zoekt naar een balans tussen economie en ecologie, maar heeft op een aantal concrete punten wel voorstellen ter verbetering.

Lees meer...

Minimumtermijn geliberaliseerde pacht niet de weg naar duurzaam grondgebruik

Bestuurslid Erik Somsen geeft in de Nieuwe Oogst zijn visie op duurzaam grondgebruik en het pachtstelsel. 

Lees meer...

Oprichter en erelid FPG overleden

Oud-voorzitter en erelid Mr. O.W.A. baron van Verschuer is 4 juni jl. overleden op 86-jarige leeftijd.

Lees meer...

Opstelten en Dijksma praten met boa's op De Hoge Veluwe

Kabinet investeert in toezicht in natuurgebieden

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken hebben  op 2 juni '14 in Het Nationale Park De Hoge Veluwe gesproken met vertegenwoordigers van de particuliere werkgevers van groene boa’s (w.o. de FPG), Rijk, provincies, politie en het OM.

Lees meer...

FPG ondersteunt oproep waarborgfonds

De provincie Brabant wil een uitgewerkt en rechtvaardig systeem om opruimkosten drugsafval te dekken. 

Lees meer...

Jaarvergadering FPG rond duurzame ontwikkeling

Zaterdag 24 mei hield de  FPG haar jaarvergadering rond het thema 'duurzame ontwikkeling'.
Prof. dr. Cees Veerman hield een inspirerend betoog.

Lees meer...

Leden reageren op pachtevaluatie

Tijdens een FPG-bijeenkomst in Woudenberg op 21 mei '14 spraken de leden-verpachters hun steun uit aan de concept- reactie van de Federatie over het rapport Evaluatie pachtregelgeving van  prof. mr. D.W. Bruil.

Lees meer...

Eerste Gelderse certificaten particulier natuurbeheer

Op donderdag 15 mei heeft de Gelderse gedeputeerde Van Dijk (Natuur en Landschap) de eerste zes Gelderse certificaten particulier natuurbeheer uitgereikt, tijdens een feestelijke bijeenkomst op Kroondomein Het Loo.

Lees meer...

Nieuwe pachtnormen 2014 gepubliceerd

Op 1 juli 2014 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. 

Lees meer...

Natuurvisie steun in de rug van particulieren

De FPG is blij dat de nieuwe Natuurvisie inzet op natuur middenin de samenleving.

Lees meer...

Platform Crowdfunding VoorNatuur gelanceerd

Innovatienetwerk steunt eerste crowdfundinginitiatieven in natuursector.

Lees meer...

Evaluatie pachtregelgeving gepubliceerd

Hier vindt u een eerste reactie van de FPG. U kunt ook online reageren op het rapport.

Lees meer...

Natuurvisie steun in de rug van particulieren

De FPG is blij dat de nieuwe Natuurvisie inzet op natuur middenin de samenleving. 

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!