FPG Nieuws

Pachtprijsbeheersing remt benodigde groei pachtaanbod

Agrarische bedrijven kunnen steeds moeilijker aan krediet komen. De banken kijken scherper naar de rentabiliteit van de bedrijven en stellen strengere voorwaarden.

Lees meer...

Afschaffing belastingvrijstelling

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft begrepen dat de huidige belastingvrijstelling op te ontvangen subsidies uit het subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer (SNL) op de tocht staat.

Lees meer...

Problemen bij aanvragen SNL-subsidie

In een gezamenlijke brief hebben Staatsbosbeheer, De Unie van Bosgroepen, De12Landschappen, FPG en Natuurmonumenten, aandacht gevraagd voor de problemen worden ondervonden bij de SNL-aanvragen 2014.

Lees meer...

FPG Jaarverslag 2012

De Federatie heeft ook in 2012 veel gedaan en bereikt. U kunt dat nalezen in het jaarverslag.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!