FPG Nieuws

Veenweiden: Schouten wil compensatie bij waardedaling grond

Minister Schouten geeft via een Kamerbrief afgelopen vrijdag aan dat waardedaling van landbouwgrond moet worden gecompenseerd bij haar veenweide-ambities. FPG ziet hiermee de erkenning van haar positie en inzet. Schouten onderschrijft hiermee de noodzaak voor een faire beloning voor grondeigenaren bij de veenweide-agenda.

Lees meer...

Gerbrand van ’t Klooster nieuwe directeur Federatie Particulier Grondbezit

Per 1 september 2021 start Gerbrand van ’t Klooster als nieuwe directeur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Hij volgt daarmee Berend Pastoor op die per 1 mei is begonnen als lid van het College van Bestuur bij het Zone.college. Gerbrand van ’t Klooster is een alleskunner met een groot netwerk in het landelijk gebied. Hij heeft brede ervaring en diepgaande kennis op het gebied van belangenbehartiging, besturen, communicatie, coaching en juridische advisering. 

Lees meer...

Overwinning FPG: ACM moet commercieel medegebruik TenneT onderzoeken

De rechtbank Rotterdam heeft ACM opgedragen opnieuw onderzoek te doen naar heimelijk commercieel medegebruik door TenneT en Relined.

Lees meer...

Terugblik op bijeenkomst bosbranden

Bosbranden een calamiteit die zich, met het droger wordende klimaat, steeds vaker voordoet. Op woensdag 26 mei vond de online bijeenkomst Bosbranden plaats.

Lees meer...

Thema De Landeigenaar: 'Regie op ruimte'

Je kunt geen krant openslaan of er staat wel een pleidooi in voor meer ruimte voor bos, natuur, recreatie, energietransitie, circulaire economie, woningbouw of betere water- en milieukwaliteit. Daarom is het juninummer van De Landeigenaar een themanummer over ‘Regie op ruimte’. 

Lees meer...

Hernieuwd onderzoek naar staat instandhouding haas en konijn

Landbouwminister Carola Schouten schrijft in een brief aan de Kamer dat ze een nieuw onderzoek gaat starten naar de staat van instandhouding van de soorten op de wildlijst.

Lees meer...

FPG vindt kritiek Rekenkamer op landbouwvrijstelling onterecht

De Algemene Rekenkamer uitte deze week forse kritiek op de landbouwvrijstelling.

Lees meer...

Enquête landgoederen: juiste link

Doe mee aan het onderzoek naar landgoederen en vul de enquête in.

Lees meer...

FPG Leergang Opvolging gaat van start!

Het in stand houden van een (familie)landgoed en het overdragen naar de volgende generatie is een enorme eer. Tegelijkertijd is het een flinke uitdaging. Niet alleen de bedrijfskundige kant of het beheren in het algemeen, maar zeker ook in het kader van emoties en familiedynamiek. De FPG organiseert daarom in het najaar van 2021 weer een leergang om de volgende generatie stevig voor te bereiden op een opvolging als landgoedeigenaar.

Lees meer...

Aanvraag GLB-pilot verdienmodel Agroforestry

Onlangs hebben we als FPG, samen met het Louis Bolkinstituut, Agrobosbouw NL en Van Hall Larenstein een voorstel ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een pilot vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De pilot is om met agroforestry een verdienmodel te creëren voor boer en landeigenaar en tegelijkertijd meer natuur en biodiversiteit te realiseren.

Lees meer...

FPG presenteert nieuwe pachtvisie “De Kracht van Pacht”

FPG presenteert nieuwe pachtvisie “De Kracht van Pacht”. Pacht is van essentieel belang voor de grondgebonden landbouw en verduurzaming van het buitengebied. De FPG inzet is om tot een eenvoudig, marktgericht, groen en betaalbaar pachtsysteem te komen.

Lees meer...

Special De Landeigenaar: nieuwe Natuurschoonwet

De vernieuwde Natuurschoonwet is de aanleiding voor een extra nummer van De Landeigenaar, met reportages, korte interviews en met alle veranderingen op een rij. De special verschijnt half mei.

Lees meer...

FPG ontwikkelt een nieuwe modelovereenkomst voor kabels en leidingen

De FPG presenteert aan haar leden een vernieuwde modelovereenkomst voor vestiging van een zakelijk recht voor de aanleg van kabels en leidingen.

Lees meer...

Eelco Schurer ad interim directeur FPG

Met het vertrek van Berend Pastoor per 1 mei heeft het bestuur Eelco Schurer bereid gevonden om de komende periode als ad interim directeur invulling te geven aan een deel van de directietaken.

Lees meer...

Landgoeddag: Toerisme & Recreatie- bied kansen en perspectief

Op de online Landgoeddag stond recreatiedruk in het buitengebied centraal, zeker in coronatijd is dat sterk toegenomen. De terreineigenaar voelt dat goed. Op zoek naar meer balans in de lusten en lasten hebben we ons laten informeren en inspireren. 

Lees meer...

Minister Schouten wil niets weten van verbod kleinschalige vlaktekap

Tijdens het debat over Natuur in de Kamer van 21 april 2021 is een zoveelste poging ondernomen om een verbod op vlaktekap in te voeren.

Lees meer...

PAS-melders kunnen meldingen legaliseren tot 30 april 2021!

Tot 30 april kunnen PAS-melders het proces starten om alsnog een natuurvergunning te verkrijgen voor hun activiteiten.

Lees meer...

Kamerbrief: duurzaamheidsvoorwaarden bij pacht niet mogelijk

Op 16 april informeerde Minister Schouten de Tweede Kamer over de mogelijkheden om het gebruik van glyfosaathoudende middelen te verminderen of te stoppen. De Kamerbrief toont dat LNV en Rijksvastgoedbedrijf hetzelfde probleem hebben als particuliere verpachters: de pachtwetgeving staat niet toe dat verpachters voorwaarden stellen bij het grondgebruik bij reguliere pachtvormen.

Lees meer...

Terugblik Stikstofwet en -rechtenbijeenkomst 8 april 2021

De nieuwe stikstofwet heeft groot effect op de ontwikkelingsruimte van grondeigenaren in het buitengebied. FPG organiseerde deze bijeenkomst op leden te informeren over acties die genomen moeten worden het landgoed of bedrijf om verder te kunnen ontwikkelen.

Lees meer...

Terugblik – FPG Verpachtersbijeenkomst

Woensdag 31 maart vond de FPG verpachtersbijeenkomst plaats. Tijdens deze online avond stond het nieuwe pachtbeleid en de vermogensrendementsheffing centraal. De avond werd geleid door Paul Kindt, bestuurslid FPG en dossierhouder pacht. 

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!