FPG Nieuws

Hernieuwd overleg over vermogensrendementsheffing

De wetswijzing voor aanpassing van de vermogensrendementsheffing in box 3 wordt komende Prinsjesdag gepresenteerd. Wij zitten opnieuw met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst aan tafel over ons ongenoegen bij de eerder gepresenteerde hoofdlijnen van dit kabinetsvoorstel.

Lees meer...

VBNE-praktijkadvies eikenprocessierups beschikbaar

In februari organiseerden het Gelders Particulier Grondbezit, het Brabants Particulier Grondbezit en de VBNE twee succesvolle bijeenkomsten over de eikenprocessierups. Hier leest u een overzicht van de belangrijkste adviezen en praktische werkwijzen.

Lees meer...

Schouten verdeelt €250 miljoen voor natuur

In de Kamerbrief "Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen natuur" van 19 februari schrijft minister Schouten wat ze gaat doen met de eerder gereserveerde €250 miljoen voor natuur. Daarnaast buigt het kabinet zich over het langetermijnnatuurbeleid.

Lees meer...

Landbouwgrond voorlopig geen vitale infrastructuur

Het kabinet ziet geen aanleiding landbouwgronden op de lijst van de vitale infrastructuur te plaatsen. Dat schrijft minister Schouten 19 februari in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer...

Glaskabelleggers schenden eigendomsrecht

Heel wat grondeigenaren ervaren problemen bij de aanleg van glasvezel, zo bleek uit de bijeenkomst van UPG/GPG/FPG op 30 januari in Ede.

Lees meer...

Geslaagde themabijeenkomst over transactiedwang versus gedoogplicht

Bijna alle grondeigenaren accepteren een zakelijk recht overeenkomst als er een kabel- of leidingentracé over hun eigendom is gepland. De alternatieve route om via gedoogplicht schade vergoed te krijgen is zeker te overwegen.

Lees meer...

Gronddruk stijgt door stikstofbrief

Laatste update: 26-02-20. Het zal niemand zijn ontgaan dat op 7 februari het kabinet een voortgangsbrief stikstof presenteerde. FPG is kritisch.

Lees meer...

Streep door pachtcontract met glyfosaatverbod

De Grondkamer Zuid heeft een streep gezet door geliberaliseerde pachtovereenkomsten van de provincie Brabant, waarin een verbod op het gebruik van glyfosaat was opgenomen. De provincie gaat nog in beroep bij de Centrale Grondkamer. Een uitspraak wordt uiterlijk 5 maart aanstaande verwacht.

Lees meer...

Langdurige pacht steeds onaantrekkelijker

In Boerderij verscheen deze week een opiniebijdrage van FPG over pacht. De boodschap ervan: Het pachtbeleid loopt volledig vast door de fiscus.

Lees meer...

Ambities en doelen bosstrategie nog zonder middelen

Op 3 februari 202 publiceerde Minister Schouten de ambities en doelen voor de bossenstrategie. De uiteindelijke bossenstrategie zelf voorziet de minister pas over een half jaar.

Lees meer...

Vraagstuk boa-capaciteit: wel urgent maar niet opgelost

FPG is van mening dat er volstrekt onvoldoende voortgang wordt geboekt bij de uitvoering van het plan van aanpak versterking toezicht en handhaving buitengebied. Eind januari hebben FPG en Natuurmonumenten namens het boa-werkgeversoverleg, waar alle particuliere boa-werkgevers in zijn vertegenwoordigd , hun ongenoegen daarover hard op tafel gelegd. Dit gebeurde tijdens een speciaal daarvoor ingelast overleg met topambtenaren van de ministeries van J&V en LNV.

Lees meer...

Normwaarden verpacht bezit voor helft van landbouwgebieden omhoog

De Belastingdienst heeft de normwaarden verpacht bezit in box 3 voor het belastingjaar 2019 gepubliceerd. In 36 van 66 landbouwgebieden zijn de normwaarden verhoogd.

Lees meer...

VACATURE Landelijke belangenbehartiger

De FPG wil haar werkorganisatie versterken met een landelijk belangenbehartiger/beleidsadviseur.

Lees meer...

Principe akkoord LTO-Gasunie schiet fundamenteel tekort

LTO Nederland stelt dat het met Gasunie een principe akkoord heeft bereikt over voorwaarden en vergoedingen 2019 voor de aanleg van aardgas-leidingen. Daarin borduurt de Land- en Tuinbouw-organisatie voort op akkoorden uit het verleden.

Lees meer...

Urgenda-uitspraak Hoge Raad verhoogt (ruimte)druk op kabinet

Op 20 december heeft de Hoge Raad bepaald dat de Nederlandse Staat in rap tempo extra CO2-maatregelen moet nemen. Het reductiebevel verhoogt de druk op het kabinet voor een integrale aanpak van de grote vraagstukken waarvoor Nederland staat. FPG vindt dat zorgvuldigheid daarbij voorop moet staan. 

Lees meer...

Stikstof: onzekerheid blijft troef

Ontwikkelingen en debatten over stikstof blijven elkaar opvolgen, echte voortgang of duidelijkheid is echter nog steeds beperkt. Het kabinet laat zowel naar landbouworganisaties als naar natuurorganisaties ook nog niet het achterste van zijn tong zien.

Lees meer...

Vacature junior/medior medewerker Overijssel (36 uur)

De FPG wil haar werkorganisatie versterken met een junior/medior medewerker in Overijssel. 

Lees meer...

ALV FPG: Respect voor eigendom en het landgoedmodel als oplossing.

‘We staan aan het begin van grote ruimtelijke keuzes’ zo sprak Erik Jan van Kempen, directeur-generaal van het ministerie van BZ. Tijdens de ALV op 30 november roept FPG-voorzitter Roel Robbertsen het Rijk op om meer regie te nemen.

Lees meer...

Terechte streep door overeenkomst LTO-TenneT

FPG is positief over het besluit van LTO om haar bestuursovereenkomst met Tennet op te zeggen over tarieven en contractvoorwaarden bij de aanleg van hoogspanningsverbindingen. FPG drong daar al langer op aan bij LTO.

Lees meer...

PBL: Beschikbare ruimte vooral in handen van particulieren

“De vraag is waar nog ruimte is in Nederland die gebruikt kan worden voor de ruimteclaims.” Volgens het PBL moet die voor grote opgaven (energie, woningbouw, natuur) vooral op agrarische grond worden gezocht, grond die grotendeels in handen is van private partijen.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!