FPG Nieuws

Vacature directeur FPG

Ben jij een directeur met een commerciële drive én verenigingsgevoel, die thuis is in landbouw, landschap én natuur. En ben je goed in zakelijke bedrijfsvoering én het coachen van een dynamisch team? Dan hebben wij de ideale baan voor jou!

Lees meer...

FPG hamert op gelijkberechtiging bij Programma Natuur

Bij de presentatie van de provinciale uitvoeringsplannen voor Programma Natuur heeft FPG nadrukkelijk gehamerd op het belang van gelijkberechting. Particuliere terreineigenaren moeten aan de voorkant goed betrokken worden bij de plannen en dienen evenredig mee te dingen naar de beschikbare middelen.

Lees meer...

FPG: oproep onteigening “boerenland” is bizar

Gisteren berichtte NOS Nieuwsuur over file lopen in de Natuur .Ook particuliere eigenaren van bos en natuurterreinen hebben hier dagelijks mee te maken.

Lees meer...

Stikstof: ambtenaren willen schep erop

Het stikstofbeleid blijft de gemoederen bezighouden.  In aanloop naar de formatiebesprekingen voor  een nieuw kabinet worden de messen opnieuw geslepen.

Lees meer...

Terugblik – FPG-webinar: Tot de bodem!

Het FPG-Webinar – Tot de Bodem! stond in het teken van de Open Bodem index (OBI) als meetinstrument en bodembeheer in de praktijk. Meer dan 100 geïnteresseerden hadden zich gemeld voor de bijeenkomst.

Lees meer...

Fonds ter bevordering werkgelegenheid in bos- en natuursector opengesteld

Vanaf 1 april 2021 is het Fonds Stichting Boswerk opengesteld.
In dit Fonds is het tegoed van de jaren geleden ontbonden Stichting Boswerk ondergebracht.

Lees meer...

Terugblik op informatieve bijeenkomst financiering woonhuismonumenten

Donderdag 11 maart 2021 heeft de FPG, in samenwerking met de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe), een online informatiebijeenkomst georganiseerd, gericht op financieringsmogelijkheden voor woonhuismonumenten.

Lees meer...

De Landeigenaar: 'Landgoedmodel bewijst zich al eeuwen'

Met een gebiedsgerichte benadering volgens het landgoedmodel zijn diverse opgaven in één keer op te lossen, betoogt landgoedeigenaar Bibian van Rijckevorsel in het maartnummer van De Landeigenaar

Lees meer...

Verkiezingen 2021 - CDA: “Ik ben afgestudeerd als rentmeester. Ik weet als geen ander het belang van een mooi en bereikbaar buitengebied.”

In de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart publiceert FPG individuele interviews met 5 Kamerleden en Minister Schouten. Het vijfde interview is met CDA Kamerlid Jaco Geurts. Hij staat nummer 11 op de kandidatenlijst. De interviews zijn verwerkt in de verkiezingsspecial in het laatste nummer van De Landeigenaar.

Lees meer...

Verkiezingen 2021 - GroenLinks: "als je de natuur robuust maakt, dan is er ook meer ruimte voor ontwikkeling

In de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart publiceert FPG individuele interviews met 5 Kamerleden en Minister Schouten. Het vierde interview is met GroenLinks Kamerlid Laura Bromet.

Lees meer...

Berend Pastoor bestuurder Zone.college

FPG-directeur Berend Pastoor wordt per 1 mei a.s. bestuurder van het Zone.college. Na ruim 5 jaar actieve en gewaardeerde inzet vertrekt hij bij de FPG.

Lees meer...

Haas en Konijn: Perk eigendomsrecht niet in!

Op donderdag 11 februari werd het allerlaatste Kamerdebat van de commissie Landbouw over weidevogels door de Partij voor de Dieren en de SP misbruikt om de wildlijst in te perken

Lees meer...

Verkiezingen 2021 - VVD: “We denken niet in krimp en gedwongen snijden in sectoren”

In de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart publiceert FPG individuele interviews met 5 Kamerleden en Minister Schouten. Het derde interview is met VVD Kamerlid Aukje de Vries.

Lees meer...

Kabinet ontwijkt veenweide advies Rli

Het kabinet heeft overwegend ontwijkend gereageerd op het Rli-rapport. Volgens het kabinet zijn de huidige streefdoelen voor bodemdaling voldoende.

Lees meer...

Terugblik ledenbijeenkomst: hoe kunnen we klimaatmaatregelen in bos en natuur financieren?

Tijdens een digitale FPG-bijeenkomst op 12 februari bespraken we met onze leden de mogelijkheden om  klimaatmaatregelen in bos en natuur te financieren.

Lees meer...

EU-voorstel 'Striktere natuurbescherming' maakt jacht en bosbeheer onmogelijk

FPG luidt samen met haar Europese koepelorganisatie ELO de noodklok over invulling van de EU biodiversiteitsstrategie. Die werd in juli 2020 gepresenteerd en nu achter de schermen uitgewerkt.

Lees meer...

Tegengeluid tegen lobby natuurvolgend bosbeheer

Vandaag publiceert Dagblad Trouw een sterk tegengeluid in de door een aantal stichtingen gepolitiseerde discussie over bosbeheer. Met de titel “Het Nederlandse bos verdient beter dan valse paniek” bieden bosexperts in dat artikel een breder perspectief.

Lees meer...

Succesvolle bijeenkomsten over subsidieregeling versneld natuurherstel

Tot 12 maart 2021 kan de landelijke subsidieregeling versneld natuurherstel worden aangevraagd. Bij drie drukbezochte digitale bijeenkomsten is de regeling en de aanvraag daarvan toegelicht.

Lees meer...

Vrijheid in bosbeheer ter discussie in Kamerdebat Natuur

In het jaarlijks Kamerdebat over natuur is de vrijheid in beheer van de eigenaar een centraal discussiepunt. Ook is er aandacht voor gelijkberechtiging.

Lees meer...

Verkiezingen 2021 - D66: "Trots dat de visie over kringlooplandbouw de kern is geworden van het Kabinetsbeleid."

In de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart publiceert FPG individuele interviews met 5 Kamerleden en Minister Schouten. Het tweede interview is met D66 Kamerlid Tjeerd de Groot. Hij staat nummer 8 op de kandidatenlijst van D66.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!