FPG Nieuws

Volledige vergoeding kosten drugsdumping structureel geregeld

Minister Grapperhaus heeft op 22 mei de Tweede Kamer geïnformeerd over de totstandkoming van een structurele vergoedingsregeling voor de opruimkosten van de drugsafvaldumpingen.

Lees meer...

FPG opnieuw naar ministerie over vermogensrendementsheffing

Met het Belastingplan 2021 in aantocht, voert FPG het overleg met het ministerie van Financiën over de vermogensrendementsheffing op. 

Lees meer...

Ondanks goede stappen in stikstofbrief blijft positie grondeigenaar en verpachter onvoldoende geborgd

Op vrijdag 24 april publiceerde minister Schouten de kamerbrief over de voortgang van de stikstofproblematiek.Hiermee loopt de minister vooruit op het lange termijn advies van de Adviescommissie Stikstofproblematiek, onder leiding van Johan Remkes. FPG ziet in de nieuwe kamerbrief een aantal belangrijke zaken terug.

Lees meer...

FPG verkiezingspamflet voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Op 17 maart 2021 gaan de stemlokalen weer open voor de Tweede Kamerverkiezingen. FPG heeft ter inspiratie voor de verschillende programmacommissies een verkiezingspamflet opgesteld.

Lees meer...

FPG ledeninformatie over coronacrisis (update 16-4)

De situatie die is ontstaan door het Coronavirus heeft grote impact op onze sector. Op deze pagina vindt u een overzicht van waardevolle informatie.

Lees meer...

LTO wil gespreide betaling pachtsom

LTO Nederland heeft het kabinet verzocht pachters van rijksgronden en -vastgoed een gespreide betaling van de pachtsom aan te bieden.

Lees meer...

Concrete voorstellen besteding LNV-budget natuurherstel

FPG is van mening dat ook particuliere eigenaren betrokken moeten worden bij de besteding van extra budget voor natuurherstel en heeft  47 concrete projectvoorstellen onder de aandacht van LNV gebracht. 

Lees meer...

Evaluatie standaardkostprijzen SNL gestart

De provincies zijn de vijfjaarlijkse evaluatie van de SNL-standaardkostprijzen gestart. Daarbij worden de beheerders betrokken. Vanwege corona wordt de evaluatie nu eerst digitaal opgepakt.

Lees meer...

Brandpreventie bij droogte

Het gevaar voor natuurbranden is door de enorme droogte weer actueel. Op 24 juli 2018 schreven we een artikel over brandpreventie. We brengen het graag weer onder uw aandacht.

Lees meer...

Omgevingswet uitgesteld

Minister Stientje van Veldhoven heeft de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld. Voor FPG is de Omgevingswet belangrijk, waarbij wij ons met name hebben ingezet voor de borging van het eigendomsrecht.

Lees meer...

Onderzoek naar reguliere pacht overbodig

BLHB wenst onderzoek naar het verdwijnen van reguliere pachtconstructies, zoals we lezen in het maartnummer van De Landpachter. FPG vindt dat volledig overbodig.

Lees meer...

'Stikstofimpasse voor het einde van de coronacrisis oplossen'

Landbouwminister Carola Schouten wil dat de stikstofimpasse voor het einde van de coronacrisis is  opgelost. Het Landbouw Collectief schortte het overleg daarover op. Het ministerie werkt samen met de provincies echter stug door aan de landelijke kaders voor de vrijwillige uitkoopregeling voor bedrijven en opkoopregeling voor grond. 

Lees meer...

Coronamaatregelen: Q&A natuurterreineigenaren [Update 02-04]

Op dit moment leven onder natuurterreineigenaren veel vragen over de coronamaatregelen. FPG is in nauw contact met verschillende Rijksoverheden om hier duidelijkheid over te krijgen. Hier geven wij een overzicht van de uitstaande vragen en waar mogelijk bijbehorende antwoorden. Dit artikel wordt bijgewerkt wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Lees meer...

Leden-inventarisatie besteding LNV-budget natuurherstel

Het ministerie LNV buigt zich momenteel over de besteding van de €250 miljoen die het kabinet beschikbaar stelde (hier) voor versnelde natuurverbetering in het komende jaar. Graag inventariseren wij daarom onder onze leden of zij concrete plannen hebben die aansluiten bij de bestedingsrichting van het gereserveerde geld voor natuurherstel.

Lees meer...

FPG gaat in beroep tegen beslissing ACM

De Federatie Particulier Grondbezit gaat in beroep bij de Rechtbank Rotterdam tegen de beslissing van de Autoriteit Consument en Markt om geen onderzoek te doen naar het gebruik van glasvezels van TenneT voor commerciële doeleinden.

Lees meer...

Aanvullingswet Natuur ongeschonden door Kamer

Update: Minister stuurt nadere reactie met beantwoording vragen naar de Eerste Kamer

Lees meer...

Particuliere eigenaren van monumenten verenigd in FPMe

De Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) heeft een nieuw jasje en gaat binnenkort in een nieuwe samenstelling van start. Met deze organisatie beogen we de samenwerking te versterken tussen FPG, VPHB en Bewoond Bewaard.

Lees meer...

Nieuw subsidiefonds voor behoud historische boerderijen

Op initiatief van stichting Agrarisch Erfgoed Nederland komt €5 miljoen beschikbaar om historische boerderijen te behouden.

Lees meer...

Ook Eerste Kamer stemt in met Aanvullingswet grondeigendom

Op dinsdag 10 maart heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Aanvullingswet grondeigendom.

Lees meer...

Uitkomst internetconsultatie NSW-rangschikkingsbesluit gepubliceerd

Het nieuwe concept NSW-rangschikkingsbesluit is afgelopen vrijdag 13 maart 2020 in het kabinetsberaad vastgesteld. Het besluit van het kabinet volgt op de internetconsultatie van vorige zomer, die nog tot enkele wijzigingen leidde.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!