FPG Nieuws

Landbouw Collectief presenteert positief plan voor stikstofcrisis

Op 20 november 2019 heeft het Landbouw Collectief van samenwerkende sectororganisaties en actiecomités een breed landbouwplan gepresenteerd tegen de stikstofcrisis.

Lees meer...

Gedragscode voor zon op land

Trouw opende vandaag een artikel met de woorden “Nederland is vanaf vandaag een mini-Klimaatakkoord rijker.” Gedoeld werd op de gedragscode van branchevereniging Holland Solar voor zon op land die deze ochtend is gelanceerd. FPG houdt dit dossier al een tijd in de gaten, sprak met Holland Solar en informeert u in dit artikel graag verder over deze nieuwe code.

Lees meer...

NSW-BV’s definitief in subsidieregeling Rijksmonumenten

Op 21 oktober is het besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten gepubliceerd. Met het besluit doet minister Van Engelshoven haar toezegging gestand over transparante NSW-BV’s.

Lees meer...

Aanvullingswet Grondeigendom naar Eerste Kamer

De Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet is op 17 oktober 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu voor aan de Eerste Kamer.

Lees meer...

Groene BOA's zien criminaliteit toenemen

De toezichthouders in het buitengebied zien de criminaliteit in hun gebied toenemen, terwijl de politie zich steeds minder vaak laat zien en het aantal ‘groene BOA’s’ afneemt.

Lees meer...

Stand van zaken stikstofproblematiek; nog grote onzekerheid

De kamerbrief van 1 november over de stikstofproblematiek geeft weer verder inzicht in de spoedmaatregelen die het kabinet laat onderzoeken. De uitkomst ervan is echter nog hoogst ongewis. 

Lees meer...

Financieele Dagblad: ontzie grondeigenaar bij aanpassing Box 3

FPG verzet zich hevig tegen de onredelijke hoogte van de vermogensrendementsheffing voor verpachte grond en voor opstallen op landgoederen. Ook Het Financieele Dagblad besteedde daaraan afgelopen week de nodige aandacht.

Lees meer...

Veel aandacht voor positie boer bij Begrotingsbehandeling LNV

Bij de begrotingsbehandeling van LNV in de 2e Kamer stond stikstof weer centraal. Het ging echter ook over de positie van de boer, op de markt en in zijn omgeving. Er wordt daarbij veel gevraagd van het buitengebied. Particuliere eigenaren willen en kunnen daarbij van grote betekenis zijn.

Lees meer...

Nationale Omgevingsvisie: neem gronddruk serieus

Tijdens de ALV van FPG op 30 november staat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van het Kabinet centraal, de strategische langetermijnvisie voor de leefomgeving. FPG heeft hiervoor Erik Jan van Kempen, directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken gestrikt. Bart Krol, bestuursvoorzitter NRP, gaat daarna in op de betekenis van NOVI op regionaal niveau. De Nationale Omgevingsvisie ligt momenteel voor ter inspraak. Het kabinet zal de steun van Particuliere grondeigenaren hard nodig hebben voor het realiseren van alle voornemens.

Lees meer...

FPG: Kabinetsbrief biedt nog geen oplossingen stikstofcrisis

De kabinetsbrief over de stikstofcrisis biedt nog geen direct zicht op oplossingen voor de stikstofcrisis die Nederland in de greep houdt.

Lees meer...

Klimaatmanifest Particuliere Landgoederen gelanceerd

Op 3 oktober is het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen en particuliere bossen gelanceerd in Vilsteren. Op initiatief van FPG en Soil4U geven Particuliere Landgoederen daarmee aan wat zij willen en kunnen bijdragen aan de huidige klimaatopgaven. U kunt nog meedoen!

Lees meer...

Duurzaam bodembeheer is aan de beurt

‘Bodem is de basis’, zelfs op de koffiekopjes prijkte deze tekst tijdens de eerste door minister Schouten georganiseerde Nationale Bodemtop op 11 september 2019. De zaal bulkte van de ambitie.

Lees meer...

Particuliere grondeigenaren hard nodig bij aanbevelingen stikstofrapport

De set van aanbevelingen voor de korte termijn van het Adviescollege Stikstofproblematiek respecteert de natuur, maar lost niet op de vergunningverlening nog steeds stil ligt.

Lees meer...

Pachthof bevestigt in eindarrest: aanspraak verpachter op fosfaatrechten

In het eindarrest van 24 september 2019 oordeelt het Pachthof dat de pachter bij het einde van de pacht verplicht was zijn fosfaatrechten aan de verpachter over te dragen.

Lees meer...

Landgoederen geportretteerd in de krant

Om een beeld te krijgen van hoe het is om te leven met de verantwoordelijkheid voor eeuwenoud erfgoed ging de Telegraaf, veelal vergezeld door FPG voorzitter Roel Robbertsen, deze zomer langs bij vijf landgoederen.

Lees meer...

Miljoenennota; averechts fiscaal beleid

“Behoud en versterking van alles wat is bereikt, als onze verplichting aan de generaties na ons”. Veel van wat FPG-leden drijft, gaat om precies dát. Particuliere bezitters van landbouwgrond, natuurterreinen, landgoederen en cultureel erfgoed voelen zich daarom aangetrokken door de Troonrede, waarin Koning Willem-Alexander deze pakkende zin uitsprak.

Lees meer...

Stikstofproblematiek; een rampscenario dreigt

Afgelopen vrijdag, 13 september, heeft het kabinet nader inzicht gegeven in haar plan van aanpak bij de stikstof-problematiek die Nederland in zijn greep houdt. Ook werd bekend dat het daarvoor ingestelde adviescollege 25 september met de eerste voorstellen komt.

Lees meer...

Junior/medior medewerker Overijssel

De FPG wil haar werkorganisatie versterken en zoekt daarvoor een nieuwe medewerker. In deze veelzijdige functie ondersteun en adviseer je het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG).

JUNIOR / MEDIOR BELANGENBEHARTIGER - OVERIJSSEL (36 uur)

Lees meer...

Algemeen Overleg Natuur overschaduwd door PAS

Op 12 september debatteerde de Tweede Kamer met minister Schouten over haar natuurbeleid, in het halfjaarlijkse Algemeen Overleg Natuur.

Lees meer...

Voorstel aanpassing box-3-benadeelt grondbezit

De voorstellen van de staatssecretaris van Financiën voor aanpassing van box 3 pakken zeer nadelig uit voor particulier grondbezit. Doorrekening van de voorstellen uit de Kamerbrief van 6 september geven een onthutsend beeld.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!