FPG Nieuws

Fosfaatreductieregeling aangepast, deel rechtszaken van de baan

Van Dam heeft besloten dat vleesveehouders en andere niet-melkleverende bedrijven dit jaar niet meer onder de fosfaatreductieregeling van de zuivelsector vallen. Daarmee zijn ook meteen een aantal rechtszaken aangespannen door vleesveehouders tegen het fosfaatreductieplan van de baan. Andere, door melkveehouders aangespannen procedures gaan wel door. 

Lees meer...

Kamer bepaalt 'controversiële' onderwerpen

Update 11-4: De vaste commissie voor Economische Zaken heeft vanmiddag, op initiatief van Stientje van Veldhoven van D66, besloten tot het houden van een VSO (verslag schriftelijk overleg) over de Natuurschoonwet. Een VSO is bedoeld om moties in te dienen naar aanleiding van de antwoorden van de staatssecretaris op de gestelde Kamervragen. Vorige week gaf de Kamer ook de onderwerpen aan die zij liever niet meer behandelt totdat er een nieuw kabinet is (controversieel verklaren).

Lees meer...

Hoofdpunten bijeenkomst 'Openbaarheid van wegen'

Het blijft verstandig om bij toegankelijke particuliere wegen duidelijk kenbaar te maken dat het een eigen weg betreft. Dat bleek op de recente gezamenlijke bijeenkomst van de FPG en de VBNE over de openbaarheid van wegen. 

Lees meer...

Thema Fondsen toegevoegd aan Dossier Verdienmodellen

Landschapsfondsen en, breder, streekfondsen spelen een groeiende rol. Streekfondsen steunen projecten die het karakter van de streek versterken, het aantal bezoekers vergroten en daarmee de inkomsten uit toerisme en recreatie. Nederland telde begin 2017 vijfenveertig streekfondsen. In totaal beschikken zij jaarlijks over €60 miljoen. Maar Nederland kent nog veel meer fondsen die bijdragen aan natuur en landschap. En ook via sparen en beleggen lopen groene geldstromen. 

Lees meer...

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen SP over pacht

In zijn beantwoording geeft Van Dam aan dat het pachtstelsel partijen in staat moet stellen afspraken te maken die aansluiten bij hun specifieke wensen en omstandigheden, zodat het afsluiten van langlopende contracten weer aantrekkelijk wordt.

Lees meer...

FFA 2017: verduurzaming GLB onvermijdelijk maar toch ver weg

Meer dan 2000 deelnemers woonden dit jaar het door onze Europese koepelorganisatie ELO  georganiseerde Forum for the Future of Agriculture’ bij (FFA). Centraal stond de boodschap dat de landbouw een grote bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, maar een fundamentele verandering van het belangrijkste beleidsinstrument, het GLB, lijkt nog ver weg.

Lees meer...

Novifarm Agrarisch Ondernemer van het Jaar

Novifarm, een samenwerkingsverband tussen vijf Zuid-Hollandse akkerbouwfamilies, is donderdag 30 maart uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2017. Dick de Bruijne, actief lid van de FPG, is één van de betrokkenen bij het bedrijf.

Lees meer...

FPG maakt zich sterk voor buitengebied bij kabinetsformatie

Om het landelijk gebied een impuls te geven, moeten natuurbeheerders en (grondgebonden) agrariërs beter beloond worden voor de diensten die zij leveren. Alleen dan kunnen zij investeren in de kwaliteit van het buitengebied.  Dat stelt de FPG in een brief met aandachtspunten voor het nieuw te vormen kabinet.

Lees meer...

Stoppersregeling vergt goede afspraken pachter en verpachter (update 29-3)

De Rabobank heeft inmiddels bekend gemaakt "conform jurisprudentie die van toepassing is op andere productierechten er rekening mee te houden dat een pachter mogelijk verplicht is de fosfaatrechten voor de helft van de marktwaarde over te dragen aan de verpachter." Als gevolg daarvan is de hoogte van de stopperslening (voorschot op in 2018 te ontvangen fosfaatrechten) voor pachters aangepast. 

Lees meer...

Definitie 'grondgebonden' aangepast: 750 bedrijven minder benadeeld

Er komt een tweede definitie voor grondgebondenheid in het fosfaatreductieplan 2017. Daarmee wordt voorkomen dat 750 bedrijven als niet-grondgebonden worden aangemerkt in de fosfaatreductieregeling van de sector (voor 2017), terwijl ze dat voor de fosfaatrechten (per 2018) wel zijn.

Lees meer...

Novifarm genomineerd voor Agrarisch Ondernemer van het Jaar

Het akkerbouwbedrijf Novifarm uit Numansdorp (Zuid-Holland) is één van de vijf genomineerden voor de titel Agrarisch Ondernemer van het Jaar. Dick de Bruijne, actief lid van de FPG, is één van de betrokkenen bij het bedrijf.

Lees meer...

Vacature: junior / medior belangenbehartiger

De FPG wil haar werkorganisatie versterken en zoekt daartoe een junior / medior belangenbehartiger voor 36u per week. Hij of zij bundelt de krachten van onze leden (particuliere grondeigenaren) succesvol richting samenleving en politiek. Nog een paar dagen om te reageren! 

Lees meer...

Tweede Kamer wil zekerheid voor grondgebonden bedrijven in 2017

Op de laatste dag voor het verkiezingsreces konden de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer nog één keer hun stempel drukken. Dat deden ze vooral door een motie aan te nemen die het kabinet oproept weidegang wettelijk te borgen. Daarnaast werden diverse moties aangenomen om grondgebonden bedrijven meer zekerheid te geven over het fosfaatreductieplan in 2017.

Lees meer...

Landelijk gebied één campagnedag in spotlights

Positieve aandacht voor het buitengebied, dat was het doel van het verkiezingsdebat dat de FPG dinsdag organiseerde samen met LTO Nederland, Natuurmonumenten, LandschappenNL, VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij daagden politici van acht verschillende partijen uit om hun inzet voor het landelijk gebied kenbaar te maken.

Lees meer...

Rapport: toegang tot grond belangrijke uitdaging akkerbouw

Het behoud van bodemvruchtbaarheid, het slimme gebruik van (teelt-)gegevens en het verkrijgen en behouden van de toegang tot grond zijn de drie belangrijkste uitdagingen voor de akkerbouw. Dat is de conclusie van de Toekomstvisie Akkerbouw van de Brancheorganisatie Akkerbouw en RaboResearch, die op 7 maart verscheen.  

Lees meer...

Appèl op grondeigenaren bij evaluatie Natuurnetwerk Nederland

De ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland ligt op schema volgens zowel de evaluatie van het Natuurpact als een voortgangsrapportage van het IPO. Beiden werden eind januari gepresenteerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet een belangrijke rol voor de agrarische sector en particuliere grondeigenaren bij het realiseren van de laatste delen van het Natuurnetwerk Nederland. 

Lees meer...

Overijsselse melkveehouder wil boerenverstand terugbrengen naar Tweede Kamer

Maurits von Martels uit Dalfsen is praktiserende broer, landeigenaar én actieve faunabeheerder. En hij staat op op de kieslijst voor de Tweede Kamer voor het CDA. Hij vindt dat er "meer boerenverstand in de Tweede Kamer moet komen."

Lees meer...

Waardering verpachte landbouwgronden box 3 bekend

De uitgangspunten en normen voor 2016 voor de waardering van verpachte gronden in box 3 staan vanaf nu online. Met behulp van 2 tabellen kunt u op een praktische manier de waarde van verpachte grond berekenen.

Lees meer...

Algemeen overleg NSW wordt schriftelijk overleg

Het algemeen overleg over de Natuurschoonwet, dat gepland stond voor woensdag 15 februari, wordt vooralsnog omgezet (PDF) in een schriftelijk overleg. 

Lees meer...

Tweede Kamer bevestigt: verplicht oordeel rechter hoort bij onteigeningsprocedure

De Kamer reageert positief op de toezegging van minister Schultz om onteigeningsbesluiten altijd door de bestuursrechter te laten beoordelen. Hiermee komt zij tegemoet aan één van de kritiekpunten van de FPG op haar eerdere voorstellen. Schultz gaf ook aan dat het voor haar “essentieel is dat de positie en rechtsbescherming van de eigenaar op zijn minst gelijkwaardig blijven.”

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!