FPG Nieuws

Monumentenaftrek blijft ook in 2018

Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder werd al besloten de regeling, die oorspronkelijk al per 1 januari 2017 zou verdwijnen, voor dít jaar te behouden. Het kabinet hield tot nu toe echter altijd vast aan afschaffing per 2018. Dat streven laat zij nu los. 

Lees meer...

FPG scherpt standpunt over GLB aan via ledenbijeenkomsten

Op 27 juni vond de eerste van twee FPG-ledenbijeenkomsten plaats over het GLB. De belangrijkste conclusie: onzeker is hoe snel het GLB zal verschuiven van hectarepremies naar het gericht belonen van maatschappelijke en ecologische diensten. FPG en ELO kunnen invloed uitoefenen op dit tempo en de precieze invulling van de verschuiving. Op de tweede ledenbijeenkomst, vrijdag 14 juli, gaat het gesprek hierover door.

Lees meer...

Pachtbemiddelaar Heldoorn deelt bevindingen

De bemiddelaar in het pachtdossier, Sicko Heldoorn, heeft deze week vertrouwelijk zijn bevindingen gedeeld met de vertegenwoordigende organisaties van pachters en verpachters. Binnen een maand stuurt hij een rapportage naar staatssecretaris Van Dam, die vervolgens de Kamer informeert.

Lees meer...

FPG Ledenvoordelen in nieuwe opzet verder

Binnenkort vernieuwt de FPG haar ledenvoordeelprogramma, waarmee leden korting kunnen krijgen op uiteenlopende producten en diensten. Hoewel van de bestaande voordelen redelijk gebruikt wordt gemaakt, bleek uit een evaluatie dat er voor zowel de partners als de leden meer uit is te halen. Om dit een impuls te geven zal de FPG zich bij de uitvoering laten ondersteunen door LTO Ledenvoordeel BV.

Lees meer...

Door private partijen laten onteigenen? Slecht idee

De FPG en LTO Nederland zijn kritisch over het vandaag gepubliceerde advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Beide organisaties vinden dat het eigendomsrecht door het advies van Rli wordt aangetast.

Lees meer...

Kamer: middelen GLB voor boeren die willen omschakelen

Boeren die willen omschakelen naar natuurinclusieve of biologische landbouw moeten daarvoor financiële steun krijgen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Een motie met dit voorstel werd op 14 juni aangenomen door de Tweede Kamer. Van Dam wil het geld hiervoor uit de eerste pijler halen.

Lees meer...

Zevende Bosinventarisatie gaat van start

In de periode 2017-2021 vindt de zevende Nederlandse Bosinventarisatie plaats. Tijdens deze inventarisatie wordt de staat van het Nederlandse bos in kaart gebracht. Dat geeft ons belangrijke inzichten in de ontwikkeling van ons bosareaal. Misschien wordt er straks ook in uw bos gemeten.

Lees meer...

Keuzedocument stimulans voor discussie over vermogensbelasting

De box 3-problematiek is nijpend. Regelmatig wordt daar door onze leden aandacht voor gevraagd, zo ook tijdens onze laatste ALV op 20 mei. De FPG lobbyt, samen met de Bond voor Belastingbetalers, Vastgoedbelang, LTO, VNO/NCW en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), voor het verlichten van de druk van de vermogensbelasting. Vandaag publiceerde het kabinet een document met vier mogelijkheden om de belasting aan te passen.

Lees meer...

FPG organiseert ledenbijeenkomsten over GLB

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 27 juni bij Novifarm in Numansdorp (Zuid-Holland). Novifarm is onlangs uitgeroepen tot Agrarisch ondernemer van het Jaar 2017. De tweede bijeenkomst is op vrijdagmiddag 14 juli in Lelystad, bij het Praktijkonderzoek AGV (Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente) van de WUR.

Lees meer...

Goedkeuring Brussel voor aanpassingen SNL

Veel sneller dan verwacht heeft Brussel een aantal aanpassingen van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap goedgekeurd. Namelijk de verhoging van de standaardkostprijzen van de openstellingsbijdrage & de bospakketten met productie. Met de goedkeuring is weer een stap gezet om tot realistische en eerlijke vergoedingen voor de beheerder te komen. Die worden gebaseerd op de standaardkostprijzen. 

Lees meer...

FPG vraagt opheldering over strengere regels Omgevingswet

Update 6 juni: Op initiatief van de FPG is, samen met LTO en RECRON, in de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor het risico van een mogelijke aanscherping van regelgeving voor activiteiten rond het Nationaal Natuurnetwerk. Minister Schultz heeft daarop toegezegd haar Nota van Toelichting op dit punt aan te passen.

Lees meer...

Thema Recreatie & Sport toegevoegd aan Dossier Verdienmodellen

Natuur is waarschijnlijk de grootste attractie van Nederland. Sommige gebieden trekken honderdduizenden bezoekers per jaar. Hoewel er ook wel eens discussie is over de effecten hiervan op de natuurkwaliteit, laten de voorbeelden in dit tiende thema van het Dossier Verdienmodellen zien hoe recreatie en sport ten goede kunnen komen aan natuur en landschap.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering FPG: ‘grondgebondenheid’ betekenis geven

De voor de UNESCO Werelderfgoedlijst genomineerde Koloniën van Weldadigheid vormden zaterdag het decor voor de Algemene Ledenvergadering van de FPG. Het werd een echte verenigingsdag, met een combinatie van ledenvergadering, inhoudelijke discussie, excursie en netwerk.

Lees meer...

Positieve uitkomst stemmingen voor NSW-landgoederen

De Tweede Kamer stemde vanmiddag over de vorige week ingediende moties over de evaluatie van de Natuurschoonwet. De Kamer vraagt meer maatwerk voor economische dragers op landgoederen, en verwierp de D66-motie die pleitte voor een onderzoek naar de mogelijkheid van de verplichte openstelling van landgoederen voor fietsers.

Lees meer...

Weer spannende week voor fosfaatrechten

Update 24-05: De Eerste én de Tweede Kamer debatteerden  vorige week uitgebreid over het fosfaatdossier, kort nadat de Staat bekend maakte in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Die stelde eerder 52 melkveehouders in het gelijk nadat zij het fosfaatreductieplan hadden aangevochten. Honderden andere melkveehouders bereiden zich nu voor om ook een rechtszaak aan te spannen. 

Lees meer...

Nieuwe pachtnormen 2017

Jaarlijks worden de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De pachtnormen 2017 dalen voor bouw- en grasland in alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2016. Op 1 juli 2017 worden de nieuwe pachtnormen van kracht.

Lees meer...

Toegevoegd aan Dossier Verdienmodellen: Thema Sponsoring en Co-branding

In het verleden gaven bedrijven geld aan een goed doel, zonder tegenprestatie. Maar dat verandert. Bij het opbouwen van een gelijkwaardige relatie gaat het steeds vaker om uitwisseling van kennis, netwerken, locatie en mankracht. Natuurorganisaties vrezen verlies van de eigen identiteit als zij zich verbinden met een bedrijf. Toch zit er toekomst in wederkerige relaties. Dit thema toont de diversiteit aan mogelijkheden. 

Lees meer...

Kamer dient NSW-moties in

D66, CDA en VVD hebben vandaag in de Tweede Kamer vijf moties ingediend naar aanleiding van de evaluatie van de Natuurschoonwet.

Lees meer...

Flinke tik voor fosfaatstelsel

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft de Regeling fosfaatreductie 2017 een flinke tik uitgedeeld.

Lees meer...

Nederland: niet veel ruimte voor andere implementatie VHR

Nederland heeft weinig ruimte om het uitvoeren van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in de praktijk heel anders te doen of te verbeteren. Dat concluderen deskundigen in een onderzoek uitgevoerd op verzoek van staatssecretaris Van Dam. Brussel zegt juist het tegenovergestelde. 

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!