FPG Nieuws

Ambities en doelen bosstrategie nog zonder middelen

Op 3 februari 202 publiceerde Minister Schouten de ambities en doelen voor de bossenstrategie. De uiteindelijke bossenstrategie zelf voorziet de minister pas over een half jaar.

Lees meer...

Vraagstuk boa-capaciteit: wel urgent maar niet opgelost

FPG is van mening dat er volstrekt onvoldoende voortgang wordt geboekt bij de uitvoering van het plan van aanpak versterking toezicht en handhaving buitengebied. Eind januari hebben FPG en Natuurmonumenten namens het boa-werkgeversoverleg, waar alle particuliere boa-werkgevers in zijn vertegenwoordigd , hun ongenoegen daarover hard op tafel gelegd. Dit gebeurde tijdens een speciaal daarvoor ingelast overleg met topambtenaren van de ministeries van J&V en LNV.

Lees meer...

Normwaarden verpacht bezit voor helft van landbouwgebieden omhoog

De Belastingdienst heeft de normwaarden verpacht bezit in box 3 voor het belastingjaar 2019 gepubliceerd. In 36 van 66 landbouwgebieden zijn de normwaarden verhoogd.

Lees meer...

VACATURE Landelijke belangenbehartiger

De FPG wil haar werkorganisatie versterken met een landelijk belangenbehartiger/beleidsadviseur.

Lees meer...

Principe akkoord LTO-Gasunie schiet fundamenteel tekort

LTO Nederland stelt dat het met Gasunie een principe akkoord heeft bereikt over voorwaarden en vergoedingen 2019 voor de aanleg van aardgas-leidingen. Daarin borduurt de Land- en Tuinbouw-organisatie voort op akkoorden uit het verleden.

Lees meer...

Urgenda-uitspraak Hoge Raad verhoogt (ruimte)druk op kabinet

Op 20 december heeft de Hoge Raad bepaald dat de Nederlandse Staat in rap tempo extra CO2-maatregelen moet nemen. Het reductiebevel verhoogt de druk op het kabinet voor een integrale aanpak van de grote vraagstukken waarvoor Nederland staat. FPG vindt dat zorgvuldigheid daarbij voorop moet staan. 

Lees meer...

Stikstof: onzekerheid blijft troef

Ontwikkelingen en debatten over stikstof blijven elkaar opvolgen, echte voortgang of duidelijkheid is echter nog steeds beperkt. Het kabinet laat zowel naar landbouworganisaties als naar natuurorganisaties ook nog niet het achterste van zijn tong zien.

Lees meer...

Vacature junior/medior medewerker Overijssel (36 uur)

De FPG wil haar werkorganisatie versterken met een junior/medior medewerker in Overijssel. 

Lees meer...

ALV FPG: Respect voor eigendom en het landgoedmodel als oplossing.

‘We staan aan het begin van grote ruimtelijke keuzes’ zo sprak Erik Jan van Kempen, directeur-generaal van het ministerie van BZ. Tijdens de ALV op 30 november roept FPG-voorzitter Roel Robbertsen het Rijk op om meer regie te nemen.

Lees meer...

Terechte streep door overeenkomst LTO-TenneT

FPG is positief over het besluit van LTO om haar bestuursovereenkomst met Tennet op te zeggen over tarieven en contractvoorwaarden bij de aanleg van hoogspanningsverbindingen. FPG drong daar al langer op aan bij LTO.

Lees meer...

PBL: Beschikbare ruimte vooral in handen van particulieren

“De vraag is waar nog ruimte is in Nederland die gebruikt kan worden voor de ruimteclaims.” Volgens het PBL moet die voor grote opgaven (energie, woningbouw, natuur) vooral op agrarische grond worden gezocht, grond die grotendeels in handen is van private partijen.

Lees meer...

Energietransitie vraagt ruimte voor particulier initiatief

De vraag naar grond voor de energietransitie wordt onderschat. Het kabinet zou vooral particulier initiatief ruimte moeten bieden, met respect voor eigendom. Dat concludeert FPG naar aanleiding van het rapport ‘Grondvergoeding en Energievoorzieningen’, dat minister Wiebes half november met een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer stuurde.

Lees meer...

Landbouw Collectief presenteert positief plan voor stikstofcrisis

Op 20 november 2019 heeft het Landbouw Collectief van samenwerkende sectororganisaties en actiecomités een breed landbouwplan gepresenteerd tegen de stikstofcrisis.

Lees meer...

Gedragscode voor zon op land

Trouw opende vandaag een artikel met de woorden “Nederland is vanaf vandaag een mini-Klimaatakkoord rijker.” Gedoeld werd op de gedragscode van branchevereniging Holland Solar voor zon op land die deze ochtend is gelanceerd. FPG houdt dit dossier al een tijd in de gaten, sprak met Holland Solar en informeert u in dit artikel graag verder over deze nieuwe code.

Lees meer...

NSW-BV’s definitief in subsidieregeling Rijksmonumenten

Op 21 oktober is het besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten gepubliceerd. Met het besluit doet minister Van Engelshoven haar toezegging gestand over transparante NSW-BV’s.

Lees meer...

Aanvullingswet Grondeigendom naar Eerste Kamer

De Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet is op 17 oktober 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu voor aan de Eerste Kamer.

Lees meer...

Groene BOA's zien criminaliteit toenemen

De toezichthouders in het buitengebied zien de criminaliteit in hun gebied toenemen, terwijl de politie zich steeds minder vaak laat zien en het aantal ‘groene BOA’s’ afneemt.

Lees meer...

Stand van zaken stikstofproblematiek; nog grote onzekerheid

De kamerbrief van 1 november over de stikstofproblematiek geeft weer verder inzicht in de spoedmaatregelen die het kabinet laat onderzoeken. De uitkomst ervan is echter nog hoogst ongewis. 

Lees meer...

Financieele Dagblad: ontzie grondeigenaar bij aanpassing Box 3

FPG verzet zich hevig tegen de onredelijke hoogte van de vermogensrendementsheffing voor verpachte grond en voor opstallen op landgoederen. Ook Het Financieele Dagblad besteedde daaraan afgelopen week de nodige aandacht.

Lees meer...

Veel aandacht voor positie boer bij Begrotingsbehandeling LNV

Bij de begrotingsbehandeling van LNV in de 2e Kamer stond stikstof weer centraal. Het ging echter ook over de positie van de boer, op de markt en in zijn omgeving. Er wordt daarbij veel gevraagd van het buitengebied. Particuliere eigenaren willen en kunnen daarbij van grote betekenis zijn.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!