FPG Nieuws

FPG maakt honderden verdienmodellen natuurbeheer digitaal toegankelijk

De Federatie Particulier Grondbezit start vandaag met de digitale publicatie van honderden verdienmodellen, besparingen en tips uit de praktijk van het natuurbeheer. Het boek ‘Ondernemen met Natuur’ van auteur Hans Kamerbeek (mede uitgegeven door de FPG) vormt de basis van het project. 

Lees meer...

Chaos rond fosfaatrechten duurt voort

Het uitstel van de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij houdt de gemoederen flink bezig. Een update van de ontwikkelingen. 

Lees meer...

Openstellingsbijdrage blijft voorlopig € 33

De gezamenlijke provincies hebben de knoop doorgehakt: de hoogte van de openstellingsbijdrage blijft in 2017 nog  €33,- per hectare per jaar. De FPG streeft naar een realistische vergoeding in verhouding met de kosten en vindt dit bedrag te laag. Nu al wordt gewerkt aan een oplossing voor 2018. 

Lees meer...

Lezersonderzoek De Landeigenaar

Als uitgever en redactie van vakblad De Landeigenaar willen we met de tijd mee en blijven aansluiten bij de wensen van onze lezers. Daarvoor moet je dan wel weten wat zij precies wensen. Het is weer tijd voor een peiling – doet u mee? Meedoen kan tot en met 31 oktober. 

Lees meer...

Petitie monumentenaftrek 9.000x ondertekend, FPG/VPHB: woon debat 7-11 bij

De petitie tegen het afschaffen van de monumentenaftrek is inmiddels ruim 9.000 keer ondertekend. Op dinsdag 1 november wordt deze aangeboden aan de Tweede Kamer. Een andere belangrijke datum is maandag 7 november. Dan debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Wiebes en minister Bussemaker over de plannen, de FPG roept geïnteresseerde leden graag op hierbij aanwezig te zijn.

Lees meer...

FPG na uitstel fosfaatrechten: ga voor grondgebondenheid

Tot verrassing van velen wordt de invoering van het fosfaatrechtenstelsel met een jaar uitgesteld. Het stelsel wordt nu per 1 januari 2018 van kracht. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vandaag aan de Tweede Kamer. De FPG wil dat er nu wordt ingezet op grondgebondenheid.

Lees meer...

Inschrijving Leergang Opvolging 2017 geopend

De FPG organiseert het eerste halfjaar van 2017 de derde editie van de Leergang Opvolging Particuliere Landgoederen. In deze leergang krijgt een kleine groep toekomstige eigenaren (max. 12 personen) theorie aangeboden, om deze vervolgens onder professionele begeleiding te vertalen naar een eigen plan.

Lees meer...

Dertien natuurgebieden strijden om titel 'Mooiste natuurgebied van Nederland'

De gebieden zijn genomineerd door een vakjury onder leiding van professor Pieter van Vollenhoven. Het publiek bepaalt de uiteindelijke winnaars. Vanaf vandaag tot en met 31 oktober kan iedereen stemmen via www.mooistenatuurgebied.nl.

Lees meer...

De Vos van Steenwijk nieuwe voorzitter Overijssels Particulier Grondbezit

Jan Reint de Vos van Steenwijk (1954) heeft op 10 oktober tijdens de algemene ledenvergadering van het Overijssels Particulier Grondbezit de voorzittershamer overgenomen van Yayeri Blijdenstein-van der Does.

Lees meer...

Ronde Tafel fosfaatrechten: eigendomsrecht en grondgebondenheid

Morgen (6 oktober) wordt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over de fosfaatrechten. Hierin zal onder andere gesproken worden over het eigendom van de rechten en over grondgebondenheid. De Raad van State heeft reeds kritische kanttekeningen geplaatst bij de inmenging in het eigendomsrecht ten aanzien van zowel de generieke korting als de afroming bij overdracht.

Lees meer...

Paul Kindt: huidig natuurbeleid zit deugdelijk bosbeleid in de weg

In het themanummer ‘Bos’ van het Vakblad Natuur Bos en Landschap dat onlangs verscheen komt FPG-bestuurslid Paul Kindt uitgebreid aan het woord. In een artikel over het (gebrek aan) bosbeleid in Nederland geeft hij inzicht in de beperkingen waar particulieren mee te maken hebben in hun bosbeheer.

Lees meer...

Succesvolle Beheerdersdag blijft doorgroeien

Een recordaantal van 600 bezoekers kwam afgelopen vrijdag naar Heerlijkheid Mariënwaerdt voor de jaarlijkse Beheerdersdag. Een boordevolle dag met bijna dertig workshops en demonstraties, een informatiemarkt en volop gelegenheden om te ontmoeten en te netwerken.

Lees meer...

Bussemaker houdt vast aan afschaffen fiscale aftrek, Kamer geïrriteerd (laatste update: 17-11)

De FPG verzet zich tegen het afschaffen van de fiscale aftrekregeling voor uitgaven aan rijksmonumenten. Via lees meer vindt u ons persbericht over dit plan (d.d. 29 september); daaronder plaatsen we regelmatig updates.

Lees meer...

Nieuwe cursus: voedselbossen op landgoederen

Drie landgoederen in Gelderland gaan onder leiding van experts Wouter van Eck en Fransjan de Waard experimenteren met voedselbossen op hun landgoed. En u kunt daarbij zijn!

Lees meer...

BLHB vraagt opnieuw om overheidsingrijpen geliberaliseerde pacht

Intussen wacht de FPG  de uitnodiging van de bemiddelaar af, om op basis van de uitgangspunten van het zogeheten ‘Spelderholt-overleg’ tot een nog breder akkoord te komen.  

Lees meer...

Drentse Boermarken immaterieel cultureel erfgoed

De Drentse Boermarken zijn opgenomen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Ze ontstonden in de middeleeuwen als organisatievorm op het platteland, leverden een grote bijdrage aan de ontwikkeling van Drenthe en zijn nog steeds actief.

Lees meer...

Foto-impressie Landgoeddag Hillenraad

Vorig weekend vond onze halfjaarlijkse landgoeddag plaats: circa 70 leden van de FPG reisden af naar het bijzondere particuliere landgoed Kasteel Hillenraad. Hierbij alvast een aantal foto's om na te genieten. Een uitgebreide terugblik volgt later op papier in De Landeigenaar.

Landgoeddag Hillenraad

Lees meer...

Platteland ondergeschoven kindje in troonrede

“Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen,” zo luidt de openingszin van de Troonrede 2016. Verder wordt er met geen woord gerept over landschap, cultuurhistorie, natuur of landbouw. Het platteland snakt echter naar concrete invulling van twee kabinetsambities die wel worden genoemd: ruimte voor ondernemerschap en investeringen in verduurzaming. De FPG mist dit in het vandaag gepresenteerde beleid.

Lees meer...

Download nu de FPG-reactie op de Aanvullingswet Grondeigendom

"Een procedurele vereenvoudiging rechtvaardigt nimmer een achteruitgang van de inhoudelijke kwaliteit van een onteigeningsbesluit. Daarvoor weegt het eigendomsrecht te zwaar."

Lees meer...

"Landgoed in fiscale zin een doolhof"

Naar aanleiding van zijn gastcollege op de ledenvergadering van de FPG vorig jaar dook emeritus hoogleraar fiscale economie dr. L.G.M. Stevens in de belastingregels voor landgoederen. Zijn conclusie verscheen vorige week in het Financieele Dagblad: "Zelden een terrein betreden dat zo is overwoekerd door stekelige fiscale regels."

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!