FPG Nieuws

Raad van State haalt streep door PAS

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 bepaald dat de PAS niet als basis voor toestemmingen voor uitbreiding van de ammoniak mag dienen. Ook de provinciale vrijstelling voor beweiden en bemesten is in strijd met de Europese Habitatrichtlijn.

Lees meer...

Bossenstrategie ook als economische drager

Op 20 mei 2019 stuurde de minister van LNV de Kamer een brief over de ontwikkeling van een bossenstrategie.

Lees meer...

Scheurverbod blijvend grasland gehandhaafd

De Europese Commissie blokkeert het opheffen van het scheurverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden. De Commissie stelt dat de gevraagde flexibilisering niet verenigbaar is met de doelen van de Habitatrichtlijn, te meer omdat in Nederland sprake is van een afname van weidevogels.

Lees meer...

Vacature: Beleidsmedewerker en eventmanager buitengebied, Utrecht/Gelderland

Voor Gelderland en Utrecht (GPG en UPG) zijn wij op zoek naar een beleidsmedewerker en eventmanager buitengebied!

Lees meer...

Aanvullingswet Natuur ter behandeling in de Tweede Kamer

De consultatie voor de aanvullingswet Natuur is afgerond, nu is de Tweede Kamer aan zet.

Lees meer...

Duurzaam bodembeheer de nieuwe ‘standaard’

Alle landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd, dat is het streefdoel van minister Schouten in de Kamerbrief nationaal programma Landbouwbodems. FPG vindt het een goede zaak dat de minister in haar werkzaamheden hieraan prioriteit geeft.

Lees meer...

Geslaagde eerste 'Dag van de GRONDgebonden melkveehouderij'

Op vrijdag 26 april organiseerde FPG samen met Netwerk GRONDig de eerste 'Dag van de GRONDgebonden melkveehouderij'. Het werd een geslaagde bijeenkomst.

Lees meer...

Overgangsregeling subsidie Rijksmonumenten gepubliceerd

Op 6 mei heeft de Staatscourant de overgangsregeling voor lopende onderhoudsprojecten Rijksmonumenten in 2019 gepubliceerd. De overgangsregeling was bedongen tijdens de Eerste Kamerbehandeling over het einde van de fiscale aftrek van Rijksmonumenten. 

Lees meer...

Drukbezochte Landgoeddag op het prachtige Zelle

Ruim honderd FPG-leden waren op 13 april jongstleden te gast bij de familie Van Dorth tot Medler op landgoed Zelle in de Achterhoek.

Lees meer...

Stevige discussie over bosbeheer en klimaat

Milieu-organisatie Urgenda heeft vandaag een plan gepubliceerd voor klimaat- en natuurvriendelijk bosbeheer. Het plan wordt ondersteund door een aantal deskundigen en veel organisaties, variërend van lokale stichtingen tot WNF en Natuurmonumenten.

Lees meer...

Kamerdebat: wel of niet grondgebonden in nieuwe mestwet

Op 10 april debatteerde de 2e Kamer over de door LTO/NZO voorgestelde definitie van Grondgebonden Melkveehouderij.

Lees meer...

Kamerdebat Pacht: “In details zullen nog grote keuzes gemaakt moeten worden”

Een pachtbeleid dat leidt tot verbetering van de bodemkwaliteit, zonder te veel toeters en bellen in regelgeving en met een goede balans tussen pachter en verpachter.

Lees meer...

Grapperhaus: “kosten drugsdumping niet afwentelen op grondeigenaar”

Minister Grapperhaus probeert een oplossing te forceren voor een structurele subsidieregeling die particuliere grondeigenaren de opruimkosten van drugsafval vergoedt.

Lees meer...

FPG: efficiëntieslag doorvoeren bij omzetting wet natuurbeheer

FPG grijpt de omzetting van de wet natuurbeheer in aanvullingsbesluiten natuur Omgevingswet aan om een efficiëntieslag door te voeren.

Lees meer...

Toekenning van fosfaatrechten aan verpachter

In het geval een verpachter langdurig bedrijfsmiddelen van overwegend belang aan de pachter ter beschikking heeft gesteld, heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten. 

Lees meer...

Pachtbrief Schouten gepubliceerd: Spelderholt basis voor pachtbeleid

Zojuist is de langverwachte brief van minister Schouten over de herziening van het pachtbeleid verschenen. In de brief geeft de minister haar opvatting over een herziening van het pachtbeleid. 

Lees meer...

Stickers 'Eigen weg' weer te bestellen bij FPG

Bij de FPG zijn er weer stickers beschikbaar met de tekst ‘eigen weg’ die aansluiten bij en passen op de bekende openstellingsbordjes.

Lees meer...

Faunabeheerplan: een appellabel besluit

Grondeigenaren, beheerders en rentmeesters kunnen sinds kort in rechte opkomen tegen een faunabeheerplan. 

Lees meer...

Onderhandelingsresultaat cao Bos en Natuur

Op 13 maart is het onderhandelingsresultaat over de cao Bos en Natuur gepubliceerd.

Lees meer...

Amendement aangenomen: gebruiksvergoeding bij gedoogplicht commerciële leidingen

Tijdens de stemmingen op 7 maart kon het SGP/CDA-amendement over gebruiksvergoeding op een meerderheid rekenen. Coalitiegenoten VVD en ChristenUnie stemden voor, en ook PvdD, DENK, 50PLUS, PVV en FvD.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!