FPG Nieuws

Ook VNG tegen onteigening door private partijen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het niet eens met het voorstel van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) om onteigening door private partijen zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars mogelijk te maken. Dat schrijft de organisatie in een brief aan het kabinet. 

Lees meer...

PBL-rapport: impact klimaatbeleid op land- en bosbouw niet onderschatten

In het regeerakkoord gaat het nieuwe kabinet voor ambitieuze klimaatdoelstellingen. De precieze betekenis hiervan wordt pas duidelijk in de uitwerking. In een vorige week gepubliceerd rapport inventariseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) alvast mogelijke maatregelen. Daaruit blijkt opnieuw dat de impact van het klimaatbeleid op het landelijk gebied niet valt te onderschatten.

Lees meer...

Nieuw procedurevoorstel verkoop gronden Assen

Update 19 oktober: Het agendapunt partnerschap bos- en natuurterreinen is op 19 oktober níet door de gemeenteraad behandeld. Het college van B&W heeft gevraagd om extra tijd voor een reactie. De raadsbehandeling is daarom uitgesteld. DPG is voornemens in te spreken op het moment dat het onderwerp wordt behandeld in de gemeenteraad.

Lees meer...

Regeerakkoord: het komt aan op de uitwerking

De FPG is optimistisch gestemd over de ambities van het nieuwe kabinet. De werkelijke betekenis van het beleid wordt echter pas duidelijk in de uitwerking.

Lees meer...

Alternatieve financieringsbronnen voor de landbouw

Sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 zijn banken voorzichtiger geworden met het verstrekken van kredieten. In een artikel beschrijven Harold van der Meulen en Marcel van Asseldonk (Wageningen Economic Research) alternatieve financieringsbronnen voor agrarische ondernemers. 

Lees meer...

Knelpunten Vogel- en Habitatrichtlijn centraal tijdens werkbezoek Brussel

Eind september was de heer H. Delgado Rosa, director Natural Capital (directoraat-generaal Environment, Europese Commissie), op bezoek in Overijssel op initiatief van de fractie van de Europese Volkspartij. Centraal stonden de knelpunten bij de verbetering van de uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn. 

Lees meer...

“Duurzame groei telt” - rol voor landbouw, landgoederen en particulier natuurbeheer

“Niet groei telt, maar duurzame groei.” Dat waren de woorden van minister van Financiën Dijsselbloem. FPG is het daarmee grondig eens. Grondgebonden landbouw, landgoederen en particulier natuurbeheerders kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Lees meer...

Beheerdersdag 2017: u bent van harte uitgenodigd

Dé kennis- en netwerkdag voor Nederlandse bos- en natuurbeheerders staat weer voor de deur. Op 29 september bent u voor de negende editie van de Beheerdersdag welkom op Landgoed Mariënwaerdt. De FPG is partner van de Beheerdersdag, die wordt georganiseerd door onze VBNE.

Lees meer...

Succesvolle Landgoeddag Epemastate

Tijdens de halfjaarlijkse Landgoeddag op 16 september werden zo'n 60 FPG-leden warm ontvangen op Epemastate in IJsbrechtum, de indrukwekkende 17e eeuwse state van de familie Van Eysinga. Naast persoonlijke ontmoetingen en kennismaking met het landgoed werden de leden bijgepraat over actuele politieke ontwikkelingen. Ook werd de nieuwe website van, voor en door landgoederen gepresenteerd.

Lees meer...

Netwerkbijeenkomst over leidingbeheer

Een grote leidingbeheerder wil leidingen aanleggen op uw grond. Wat zijn uw mogelijkheden? Tijdens een netwerkbijeenkomst op 12 oktober in De Klomp gaan we in op uw rechtspositie, gangbare voorwaarden en vergoedingen en ruimte voor onderhandeling.

Lees meer...

Actualiteiten fosfaatrechten volgen elkaar op

Update 18 september 2017: Er zijn oplossingen gevonden voor een aantal onbedoelde problemen waar grondbezitters tegenaan liepen bij de uitvoeringsregels van het fosfaatstelsel. Dat meldt het ministerie van EZ in een Kamerbrief van 7 september.

Lees meer...

'Sta lokmiddelen toe bij jacht op landelijk vrijgestelde soorten'

Update 1 september 2017: Staatssecretaris van Dam past op korte termijn de uitvoeringsregelgeving aan die het gebruik van lokmiddelen bij de jacht op landelijk vrijgestelde soorten verbiedt. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer...

Particulier vaak coulant voor bramenplukkende wandelaar

Bramen plukken in de natuur mag niet, stond afgelopen zomer overal te lezen. Bramen zijn (doorgaans) geen publiek eigendom. Veel particuliere eigenaren zullen zich voor bramenliefhebbers echter graag coulant opstellen.

Lees meer...

FPG brengt model-jachthuurovereenkomst uit

Het jachtrecht is verbonden met het eigendomsrecht. Grondeigenaren mogen bepalen, binnen wettelijke kaders, wat er gebeurt met jacht en faunabeheer op hun terrein. Met de nieuwe FPG model-jachthuurovereenkomst regelt u de reguliere verhuur van jacht. Daarnaast zijn op aanvraag modellen beschikbaar voor jaarlijkse verhuur met beperkende voorwaarden.

Lees meer...

FPG vraagt opnieuw aandacht voor Box 3-heffing tijdens formatie

De Federatie Particulier Grondbezit heeft nogmaals haar zorgen geuit over de hervorming van de vermogensrendementsheffing. Op 16 augustus vroeg ze aandacht voor een rechtvaardige heffing in een brief aan de woordvoerders van financiën van de partijen betrokken bij de formatie (D66, CDA, CU en VVD).

Lees meer...

EU-actieplan voor verbetering implementatie VHR is niet het ei van Columbus

De implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen moet beter, maar de Nederlandse regering en de Europese Commissie lijken het niet eens over de kern van het vraagstuk. Nederland wijst naar de Europese Commissie (de richtlijnen beperken een meer flexibele uitvoeringsaanpak) en de Europese Commissie wijst naar lidstaat Nederland (de Nederlandse implementatie schiet tekort). Er lijkt een soort kip-ei-discussie te zijn ontstaan.

Lees meer...

Houdt u van fotograferen? Doe mee aan onze fotowedstrijd!

Dan maakt u niet alleen kans op een heerlijke fles wijn; misschien ziet u uw foto ook terug in De Landeigenaar!

Lees meer...

Leden van Verdienste

De Federatie Particulier Grondbezit heeft twee zeer actieve en betrokken leden benoemd tot Lid van Verdienste.

Lees meer...

In memoriam: mr. Berni van Vloten

Op 1 juli 2017 is mr. B. van Vloten overleden. De heer Van Vloten is 8 jaar voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren (1980 – 1988) en erelid daarvan.

Lees meer...

2e Kamer: "Landbouwgrond in Nederlandse handen"

De Tweede Kamer wil dat Minister Kamp onderzoekt of landbouwgrond ook aangemerkt moet worden als "vitale infrastructuur"  van ons land. De Kamer wil voorkomen dat Nederlandse landbouwgrond in "verkeerde buitenlandse handen valt".

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!