FPG Nieuws

Veel sympathie voor grondgebondenheid in Kamer, dinsdag stemmingen (update 6-12)

Afgelopen donderdag hield de Tweede Kamer een marathonvergadering over fosfaatrechten. Vooraf bleek al dat een Kamermeerderheid grondgebonden boeren wil ontzien in het in te voeren fosfaatrechtenstelsel (vanaf 2018). De FPG zette zich er vervolgens voor in dat dit ook in het sectorplan voor 2017 zou worden opgenomen. Dit is uitgebreid besproken door de Kamer. De Kamer heeft ook diverse betekenisvolle moties en amendementen ingediend, die we in dit bericht voor u duiden. Update 06-12: uitslag stemmingen. 

Lees meer...

Raad voor de rechtspraak: grondeigenaren verdienen betere bescherming bij nieuwe onteigeningsregels

Eigenaren van grond worden niet genoeg beschermd in het wetsvoorstel dat onder andere de regels rondom onteigening aanpast. Het voorstel moet worden heroverwogen als er geen garantie komt dat een rechter altijd over een onteigening oordeelt. Dit zegt de Raad voor de rechtspraak in een advies over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Lees meer...

Ereleden, BoerenNatuur.nl en drones op ALV

De ledenvergadering op Kasteel Heeze, zaterdag 26 november, was een zeer geslaagde dag.  Met de benoeming van twee ereleden en een nieuw bestuurslid, twee interessante lezingen, een prachtige rondleiding en volop gelegenheid voor ontmoeting. Een korte terugblik. 

Lees meer...

Vanavond climax fosfaatdiscussie

Om 19:00 uur begint het plenaire debat over de fosfaatrechten. Gisteren werd al duidelijk dat er een Kamermeerderheid is voor het ontzien van grondgebonden melkveehouders met latente ruimte in het fosfaatrechtenstelsel, dat ingaat in 2018. De betekenis daarvan is echter nog onzeker.

Lees meer...

Breng uw project verder met Europese awards

Tot 31 december kunt u projecten indienen / aanmelden voor twee awards die worden uitgereikt door de European Landowners Organization. Het gaat om de 'Land and Soil Management Award' en de 'Anders Wall Award'.

Lees meer...

Duurzaam bodembeheer en natuurinclusieve landbouw hot topics

Op talloze plekken in het land worden initiatieven gelanceerd gericht op het versterken van de verbinding tussen natuur en landbouw. De aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar het stimuleren van het bodemleven en duurzaam bodembeheer. De toenemende betrokkenheid van samenleving, bedrijfsleven en politiek bij dit thema is een interessante ontwikkeling voor de FPG: de bodem is immers hét kapitaal van de grondeigenaar.

Lees meer...

Geslaagde bijeenkomst landgoedfondsen

Op 17 november jl. was er een geslaagde bijeenkomst met als thema ‘Wat fondsen doen voor monumenten en groen’. Het Nationaal Groenfonds en het Restauratiefonds presenteerden zich aan een gehoor van ca. 60 personen op Huize Hoevelaken, de thuisbasis van beide fondsen.

Lees meer...

Discussie over grondgebondenheid blijft, akkoord of niet

Volgende week spreekt de Tweede kamer over het akkoord van melkveehouderijorganisaties om de fosfaatproductie in 2017 te verlagen. De discussie over de toekomst van de melkveehouderij is daarmee echter nog niet voorbij. 

Lees meer...

Het landgoed: eeuwenoud concept als moderne oplossing

Het is tijd voor een herwaardering van landgoederen in het debat en in het beleid. Dat betogen Floris van Arkel (FPG) en Nienke Welle (Bureau Landweer) in het themanummer Landschap van het Vakblad Natuur Bos en Landbouw. Landgoederen kunnen volgens de auteurs zorgen voor diversiteit en bezieling in het landschap, en het herstel van verloren verbindingen. U kunt het artikel hier lezen (PDF).

Lees meer...

Jurjen de Boer volgt Frederik Nijpjes op als voorzitter LPG

Op Kasteel Daelenbroeck kwamen vrijdag ruim 80 leden en relaties bijeen voor de overdracht van het voorzitterschap van Limburgs Particulier Grondbezit. Er was veel lof voor de energieke en vakkundige inzet van Frederik Nijpjes. De nieuwe voorzitter Jurjen de Boer gaat in gesprek met leden, relaties en overheden, om de samenwerking te versterken.

Lees meer...

Bussemaker wil monumentenaftrek nu in 2018 afschaffen, Kamer geïrriteerd

De minister heeft de Kamer via een brief laten weten dat uitstel wat haar betreft niet leidt tot afstel. Ze wil de komende maanden gebruiken om met betrokken organisaties de subsidieregeling, die in 2018 alsnog voor de aftrekregeling in de plaats moet komen, verder te bespreken. 

Lees meer...

Subsidie Natuurbeheer SVNL 2016 open

Met de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016 kunt u een vergoeding krijgen voor het beheren en openstellen van natuurterreinen. Bent u een gecertificeerde eigenaar of erfpachter van een natuurterrein? Dan kunt u vanaf vandaag (15 november) tot en met 31 december 2016 de subsidie aanvragen.

Lees meer...

Monumentenaftrek behouden voor 2017

Minister Bussemaker verzoekt de Kamer in een brief om de behandeling van het voorstel om de monumentenaftrek te schrappen aan te houden. In 2017 blijft deze daarom alsnog bestaan. Wordt vervolgd. Volg voor de verdere ontwikkelingen onze updates hier. 

Lees meer...

EU-Landbouwraad: definitie ‘active farmer’ minder strikt

De Europese Landbouwraad is over het algemeen positief over de vereenvoudigingen van het GLB zoals voorgesteld door Landbouwcommissaris Phil Hogan. Met name op het voorstel om lidstaten meer vrijheid te geven bij de interpretatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ werd positief gereageerd.

Lees meer...

Oproep aan Tweede Kamer: pas invoering nieuwe box 3-stelsel per 1 januari 2017 aan

Vertegenwoordigers van ondernemers, investeerders, huizenbezitters, landeigenaren en spaarders roepen de Tweede Kamer op om de invoering van het nieuwe box 3-stelsel, per 1 januari 2017, aan te passen. Aan de vooravond van de behandeling van het Belastingplan door de Tweede Kamer, komen zij met drie voorstellen die het box 3-stelsel eenvoudiger en rechtvaardiger zouden moeten maken.

Lees meer...

Kabinet onderschrijft grote belang Natuurschoonwet

De Natuurschoonwet (NSW) functioneert nog steeds goed en moet blijven. De wet is van groot belang voor het behoud van natuurschoon en cultuurhistorisch erfgoed op landgoederen en zorgt ervoor dat ook volgende generaties hiervan kunnen genieten. Dat is op hoofdlijnen de conclusie van de evaluatie van de NSW door de staatssecretarissen van Economische Zaken en Financiën.

Lees meer...

“Doe oude schoenen niet weg voordat je nieuwe hebt”

Er is Kamerbrede kritiek op het voorstel om de fiscale aftrekregeling voor Rijksmonumenten te schrappen, zo werd gisteren duidelijk tijdens het eerste Kamerdebat over het Belastingplan.

Lees meer...

Landgoederen doen voorstel om onderhoud historische tuinen te redden

Van maar liefst 25 historische monumentale tuinen van particuliere eigenaren is de subsidieaanvraag voor het onderhoud afgewezen. Dat zou al op korte termijn rampzalige gevolgen kunnen hebben voor dit unieke groene culturele erfgoed. Vijf landgoederen ondernamen actie en komen met een alternatief.

Lees meer...

Wiebes: wel rechtvaardiger systeem maar niet op korte termijn

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) gaf vandaag in het Tweede Kamer-debat aan dat hij toe wil naar een rechtvaardiger systeem voor de vermogens-rendementsheffing, waar ook de FPG op aan heeft gedrongen. Maar dat gaat nog wel even duren.

Lees meer...

FPG maakt honderden verdienmodellen natuurbeheer digitaal toegankelijk

De Federatie Particulier Grondbezit start vandaag met de digitale publicatie van honderden verdienmodellen, besparingen en tips uit de praktijk van het natuurbeheer. Het boek ‘Ondernemen met Natuur’ van auteur Hans Kamerbeek (mede uitgegeven door de FPG) vormt de basis van het project. 

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!