FPG Nieuws

Welke leden zijn verkiesbaar voor het waterschap?

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de waterschappen plaatst. Wij willen onze verkiesbare leden aanbevelen en horen het graag als u op de kandidatenlijst staat.

Lees meer...

Raad van State: Gemeente mag kosten drugsafval niet op eigenaar verhalen

Het gemeentebestuur van Nuenen mag de kosten van het opruimen van drugsafval niet verhalen op de eigenaren van het weiland waar het drugsafval werd gevonden. Dat staat in een recente uitspraak van de Raad van State.

Lees meer...

Jaarlijks Natuurdebat in Kamer: provincies aan zet

Het jaarlijkse natuurdebat in de Tweede Kamer op 12 februari gaf een mooi inzicht in de actuele politieke discussies op het terrein van natuur.

Lees meer...

Stukken Omgevingswet over Grondeigendom en Natuur naar Kamer

De aanvullingswetten  en aanvullingsbesluiten voor de Omgevingswet over Grondeigendom en Natuur zijn onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. De FPG zet in op een gedegen inbreng in de consultatierondes en bij de politiek.

Lees meer...

De wolf is terug: beheer en vergoeding beter regelen

De wolf is terug in Nederland en grondeigenaren krijgen er mee te maken. De FPG vindt het essentieel dat vergoeding voor preventiemaatregelen, schadevergoeding en het beheer goed geregeld worden. Afspraken op regionaal niveau over de ruimte voor wolven zijn nodig. En als de maatschappij er voor kiest om wolven een plek te geven, moet de maatschappij ook de kosten van preventiemaatregelen en schade, zowel indirecte als directe, volledig en snel vergoeden.

Lees meer...

Voorzitter FPG bij BNR over failliet van regulier pachtbeleid

Het radioprogramma BNR bracht vandaag het nieuwsitem “Grondbezitters boos over hogere pachttaks”. Voorzitter Roel Robbertsen lichtte het item live in de uitzending toe en vond daarbij steun van de Bond van Landpachters. Het nieuwsitem kun u naluisteren en lezen via de website van BNR: hier.

Lees meer...

VACATURE - Verenigingsmanager (junior/ medior)

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) zoekt samen met het Gelders- en Utrechts Particulier Grondbezit (GPG en UPG) een junior/medior Verenigingsmanager!

INTERESSE? We ontvangen je motivatiebrief en CV graag zo spoedig mogelijk per e-mail op fpg@grondbezit.nl. Wil je daarbij vermelden waar je onze vacature hebt gevonden? Sluitingsdatum is 22 februari.

Lees meer...

Rentabiliteit bosbouw onder druk

De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2016 een bedrijfsresultaat geboekt van -8 euro per ha bos.

Lees meer...

FPG verklaart reguliere pachtbeleid definitief failliet

Het huidige langjarige reguliere pachtbeleid is wat FPG betreft definitief failliet. De Belastingdienst gaf de genadeklap met de verhoging van de belastbare waarde van langjarig verpachtte grond van 50% naar 60% in box 3.

Lees meer...

Financieringsbehoefte beperkt gedekt met garantiefonds voor jonge boeren

Minister Schouten heeft afgelopen week de Garantieregeling Vermogensversterkende kredieten (VKK) gepresenteerd, als het nieuwe instrument om jonge boeren financiële ruimte te bieden.

Lees meer...

Vacature: belangenbehartiger Groningen/Drenthe

De Federatie Particulier Grondbezit wil haar werkorganisatie versterken en zoekt daarvoor een nieuwe medewerker.

Lees meer...

FPG fel over verhoging normwaarden verpacht bezit in box 3

Voor belastingjaar 2018 wordt in box 3 de waardering van verpachte grond met reguliere pacht verhoogd van 50% naar 60% van de normwaarde van onverpachte grond.

Lees meer...

Klimaatplan: doelen vergen grote inspanning, details nog onzeker

In de reactie van het kabinet op het ontwerp-klimaatakkoord staat relatief weinig over landbouw, grondgebruik en natuur. Wel erkent het kabinet dat de uitvoering van de voorstellen uit ontwerp-klimaatakkoord een grote inspanning vergt.

Lees meer...

Laatste eindjes fiscale aftrek Rijksmonumenten

Eigenaren van Rijksmonumenten ontvangen de laatste week van december een brief van RCE over het einde van de fiscale aftrek voor particuliere Rijksmonumenten per 1 januari. De brief gaat ook in op vervangende subsidieregeling voor instandhoudingskosten (onderhouds- en restauratiekosten).FPG houdt de vinger aan de pols dat ook de laatste toezeggingen van de minister, onder andere over fiscaal transparante NSW BV's, goed worden opgenomen in de vervangende subsidieregeling.

Lees meer...

Deltaplan biodiversiteit gepresenteerd

Vandaag is de eerste versie van het plan van aanpak voor biodiversiteitsherstel gepresenteerd. Het plan nodigt de rest van Nederland uit om aan te sluiten. 

Lees meer...

Portofoons kosteloos voor werkgevers Groene BOA's

In 2019 kunnen groene BOA’s bij hun toezichtwerkzaamheden in natuurgebieden kosteloos gebruik blijven maken van portofoons die zijn aangesloten op het C2000-netwerk van de politie. Dat staat in een brief die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid afgelopen week naar de Kamer stuurde. Eerder was juist sprake van een flinke verhoging van de kosten voor aansluiting van groene BOA’s op het C2000-netwerk.

Lees meer...

Eerste Kamer bepleit verbeteringen regeling Rijksmonumenten

Tijdens het debat in de Eerste Kamer over de afschaffing van de fiscale aftrek rijksmonumenten concentreerde de discussie zich op de modaliteiten van de vervangende subsidieregeling

Lees meer...

Bezwaar tegen nieuw systeem waterschapsbelastingen

Op 14 december 2018 gaat de ALV van de Unie van Waterschappen (UvW) wederom praten over de waterschapsbelasting.

Update 12-12-2018: De UvW stelt de besluitvorming uit met tenminste een half jaar. De reden is dat  besturen van de verschillende waterschappen niet op één lijn zitten over de aanpassing van het stelsel. De bezwaren van VBNE, LTO en FPG zijn door de schappen ter harte genomen. De besluitvorming over het nieuwe stelsel zal pas na de waterschapsverkiezingen plaatsvinden. 

Lees meer...

ALV FPG: Klimaatopgave leidt tot grote druk op groene ruimte

Het beperken van de CO2 emissie zal leiden tot een grote druk op de groene ruimte en daar is nog geen oplossing voor. Pieter van Geel sprak tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 december jongstleden over de klimaattafel waar hij voorzitter van is: Landbouw en landgebruik.

Lees meer...

FPG-modelovereenkomst voor hoogspanningsverbindingen nu beschikbaar

De FPG heeft een modelovereenkomst voor een zakelijk recht op hoogspanningsverbindingen opgesteld.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!