FPG Nieuws

Leden van Verdienste

De Federatie Particulier Grondbezit heeft twee zeer actieve en betrokken leden benoemd tot Lid van Verdienste.

Lees meer...

In memoriam: mr. Berni van Vloten

Op 1 juli 2017 is mr. B. van Vloten overleden. De heer Van Vloten is 8 jaar voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren (1980 – 1988) en erelid daarvan.

Lees meer...

2e Kamer: "Landbouwgrond in Nederlandse handen"

De Tweede Kamer wil dat Minister Kamp onderzoekt of landbouwgrond ook aangemerkt moet worden als "vitale infrastructuur"  van ons land. De Kamer wil voorkomen dat Nederlandse landbouwgrond in "verkeerde buitenlandse handen valt".

Lees meer...

Toch nog laatste kans voor Spelderholt?

Staatssecretaris van Dam heeft op 7 juli de bevindingen over de herziening van het pachtstelsel van de heer Sicko Heldoorn naar de Tweede Kamer gestuurd. Na de zomer komt het nieuwe Kabinet met een inhoudelijke reactie op het advies en een visie op het vervolg.

Lees meer...

NSW motie over maatvoering toch aangenomen

Afgelopen donderdag heeft de Tweede Kamer een mooie motie over de evaluatie NSW-wet alsnog aangenomen.

Lees meer...

Eerste provincie maakt extra budget vrij voor toezicht en openstelling

Als eerste provincie maakt Utrecht extra budget vrij om de kosten van openstelling, inclusief het toezicht, te vergoeden aan natuurbeheerders en eigenaren. De FPG zet zich samen met andere partijen al langer in voor een realistische vergoeding en roept de andere provincies op dit goede voorbeeld te volgen.

Lees meer...

Monumentenaftrek blijft ook in 2018

Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder werd al besloten de regeling, die oorspronkelijk al per 1 januari 2017 zou verdwijnen, voor dít jaar te behouden. Het kabinet hield tot nu toe echter altijd vast aan afschaffing per 2018. Dat streven laat zij nu los. 

Lees meer...

FPG scherpt standpunt over GLB aan via ledenbijeenkomsten

Op 27 juni vond de eerste van twee FPG-ledenbijeenkomsten plaats over het GLB. De belangrijkste conclusie: onzeker is hoe snel het GLB zal verschuiven van hectarepremies naar het gericht belonen van maatschappelijke en ecologische diensten. FPG en ELO kunnen invloed uitoefenen op dit tempo en de precieze invulling van de verschuiving. Op de tweede ledenbijeenkomst, vrijdag 14 juli, gaat het gesprek hierover door.

Lees meer...

Pachtbemiddelaar Heldoorn deelt bevindingen

De bemiddelaar in het pachtdossier, Sicko Heldoorn, heeft deze week vertrouwelijk zijn bevindingen gedeeld met de vertegenwoordigende organisaties van pachters en verpachters. Binnen een maand stuurt hij een rapportage naar staatssecretaris Van Dam, die vervolgens de Kamer informeert.

Lees meer...

FPG Ledenvoordelen in nieuwe opzet verder

Binnenkort vernieuwt de FPG haar ledenvoordeelprogramma, waarmee leden korting kunnen krijgen op uiteenlopende producten en diensten. Hoewel van de bestaande voordelen redelijk gebruikt wordt gemaakt, bleek uit een evaluatie dat er voor zowel de partners als de leden meer uit is te halen. Om dit een impuls te geven zal de FPG zich bij de uitvoering laten ondersteunen door LTO Ledenvoordeel BV.

Lees meer...

Door private partijen laten onteigenen? Slecht idee

De FPG en LTO Nederland zijn kritisch over het vandaag gepubliceerde advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Beide organisaties vinden dat het eigendomsrecht door het advies van Rli wordt aangetast.

Lees meer...

Kamer: middelen GLB voor boeren die willen omschakelen

Boeren die willen omschakelen naar natuurinclusieve of biologische landbouw moeten daarvoor financiële steun krijgen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Een motie met dit voorstel werd op 14 juni aangenomen door de Tweede Kamer. Van Dam wil het geld hiervoor uit de eerste pijler halen.

Lees meer...

Zevende Bosinventarisatie gaat van start

In de periode 2017-2021 vindt de zevende Nederlandse Bosinventarisatie plaats. Tijdens deze inventarisatie wordt de staat van het Nederlandse bos in kaart gebracht. Dat geeft ons belangrijke inzichten in de ontwikkeling van ons bosareaal. Misschien wordt er straks ook in uw bos gemeten.

Lees meer...

Keuzedocument stimulans voor discussie over vermogensbelasting

De box 3-problematiek is nijpend. Regelmatig wordt daar door onze leden aandacht voor gevraagd, zo ook tijdens onze laatste ALV op 20 mei. De FPG lobbyt, samen met de Bond voor Belastingbetalers, Vastgoedbelang, LTO, VNO/NCW en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), voor het verlichten van de druk van de vermogensbelasting. Vandaag publiceerde het kabinet een document met vier mogelijkheden om de belasting aan te passen.

Lees meer...

FPG organiseert ledenbijeenkomsten over GLB

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 27 juni bij Novifarm in Numansdorp (Zuid-Holland). Novifarm is onlangs uitgeroepen tot Agrarisch ondernemer van het Jaar 2017. De tweede bijeenkomst is op vrijdagmiddag 14 juli in Lelystad, bij het Praktijkonderzoek AGV (Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente) van de WUR.

Lees meer...

Goedkeuring Brussel voor aanpassingen SNL

Veel sneller dan verwacht heeft Brussel een aantal aanpassingen van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap goedgekeurd. Namelijk de verhoging van de standaardkostprijzen van de openstellingsbijdrage & de bospakketten met productie. Met de goedkeuring is weer een stap gezet om tot realistische en eerlijke vergoedingen voor de beheerder te komen. Die worden gebaseerd op de standaardkostprijzen. 

Lees meer...

FPG vraagt opheldering over strengere regels Omgevingswet

Update 6 juni: Op initiatief van de FPG is, samen met LTO en RECRON, in de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor het risico van een mogelijke aanscherping van regelgeving voor activiteiten rond het Nationaal Natuurnetwerk. Minister Schultz heeft daarop toegezegd haar Nota van Toelichting op dit punt aan te passen.

Lees meer...

Thema Recreatie & Sport toegevoegd aan Dossier Verdienmodellen

Natuur is waarschijnlijk de grootste attractie van Nederland. Sommige gebieden trekken honderdduizenden bezoekers per jaar. Hoewel er ook wel eens discussie is over de effecten hiervan op de natuurkwaliteit, laten de voorbeelden in dit tiende thema van het Dossier Verdienmodellen zien hoe recreatie en sport ten goede kunnen komen aan natuur en landschap.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering FPG: ‘grondgebondenheid’ betekenis geven

De voor de UNESCO Werelderfgoedlijst genomineerde Koloniën van Weldadigheid vormden zaterdag het decor voor de Algemene Ledenvergadering van de FPG. Het werd een echte verenigingsdag, met een combinatie van ledenvergadering, inhoudelijke discussie, excursie en netwerk.

Lees meer...

Positieve uitkomst stemmingen voor NSW-landgoederen

De Tweede Kamer stemde vanmiddag over de vorige week ingediende moties over de evaluatie van de Natuurschoonwet. De Kamer vraagt meer maatwerk voor economische dragers op landgoederen, en verwierp de D66-motie die pleitte voor een onderzoek naar de mogelijkheid van de verplichte openstelling van landgoederen voor fietsers.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!