FPG Nieuws

Concept subsidieregeling Rijksmonumenten gepubliceerd

Zoals verwacht heeft het ministerie van OCW op 17 augustus de Kamervragen beantwoord over de voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek onderhoud rijksmonumenten.

Lees meer...

Brandpreventie bij droogte

De lange periode van droogte waar ons land nu al enige tijd door geteisterd wordt, roept logischerwijs de nodige vragen op met betrekking tot brandpreventie. Op korte termijn zijn er voor bezoekers en terreineigenaren een aantal maatregelen mogelijk ter preventie, maar vooral om schade bij een eventuele brand te beperken.

Lees meer...

Kabinet: 'Vermogensrendementsheffing soms hoger dan pachtopbrengst'

In antwoord op Kamervragen bevestigt Staatssecretaris Snel dat er pachtprijsgebieden zijn waar de netto pachtopbrengst lager is dan de vermogensrendementsheffing.

Lees meer...

Vooraankondiging: aanvragen vergoeding opleidingskosten groene BOA's

Net als voorgaande jaren kunnen particuliere werkgevers in de periode van 15 augustus tot 10 oktober een vergoeding aanvragen voor de opleidingskosten voor BOA's.

Lees meer...

Ledenbijeenkomst boog zich over LTO/NZO voorstel grondgebonden melkveehouderij

Op 12 juli spraken FPG-leden over de toekomst van grondgebonden melkveehouderij. Eerder heeft FPG daarover haar visie gepresenteerd. Nu spraken leden over de visie van de LTO/NZO Commissie Grondgebondenheid.

Lees meer...

Klimaatakkoord: 'meer bomen en veenweide natter'

'Echte werk klimaatakkoord moet nog beginnen’, zo kopte de media terecht na publicatie van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord op 10 juli.

Lees meer...

Conferentie Renaissance van het Platteland op 13 september

Een vitaal platteland is van groot belang voor een leefbaar Nederland. Samen met BPG, HAS, ZLTO, asr en Leisurelands organiseert FPG daarover een conferentie op 13 september.

Lees meer...

Wat is er mis met het pachtbeleid?

De onvrede geuit door FPG na het verschijnen van de nieuwe pachtnormen per 1 juli kreeg afgelopen week een vervolg in verschillende publicaties. Zo besteedde nieuwssite BoerenBusiness uitgebreid aandacht aan de kritiek van FPG en pakte Boerderij het onderwerp op via een opinieartikel van de FPG.

Lees meer...

Interessante winnaars prijsvraag Brood en Spelen

De winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen zijn bekend. Met de prijsvraag daagde het College van Rijksadviseurs grondeigenaren en ontwerpers uit om met vernieuwende en realistische ideeën voor het landelijk gebied te komen. 

Lees meer...

Positie boer in voedselketen versterken

Minister Schouten wil oneerlijke handelspraktijken tegengaan. De positie van de boer in de voedselketen moet daarvoor worden versterkt. Met haar Kamerbrief van vrijdag 29 juni 2018 geeft ze hieraan haar invulling.  

Lees meer...

Nieuwe voorstellen waterschapsbelastingen onbevredigend

De nieuwe voorstellen voor het belastingstelsel bij de waterschappen zijn volgens FPG onbevredigend. Gelukkig is de eerder voorgestelde verontreinigingsheffing op alle landbouwgrond van de baan.

Lees meer...

Initiatief a.s.r. voor dynamisch bodemlabel

A.s.r. heeft samen met Rabobank en drinkwaterbedrijf Vitens het initiatief genomen voor een dynamisch bodemlabel.

Lees meer...

Voortgang in dossier Handhaving en Toezicht

Na eerder in Utrecht, Brabant en Flevoland komt er ook in de provincie Gelderland extra budget beschikbaar voor de SNL-Openstellingsbijdrage en/of voor handhaving & toezicht in het buitengebied. Daarnaast zijn de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland voornemens budget voor toezicht beschikbaar te stellen via SNL .

Lees meer...

'Afschaffing fiscale aftrek rijksmonumenten per 2019'

Het kabinet stelt voor de fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden per 1 januari 2019 om te zetten in een OCW-subsidieregeling. Het voorstel hing al geruime tijd in de lucht. FPG heeft samen met VPHB en Bewoond Bewaard dit proberen te keren. Dat is nog niet gelukt, wel is het voorstel op onderdelen aangepast. De Tweede Kamer is nu aan zet.

Lees meer...

Toenemend ongenoegen over pachtbeleid

De FPG heeft bij minister Schouten de noodklok geluid over het pachtbeleid. Directe aanleiding hiervoor is het ongenoegen over de wederom verlaagde pachtnormen

Lees meer...

Landschapselementen betrekken bij GLB

De Tweede Kamer ziet graag dat landschapselementen in aanmerking komen voor de GLB-hectarevergoeding. Minister Schouten zei in debat met de Kamer toe om de mogelijkheden daarvoor te inventariseren. Ze wees daarbij wel op praktische problemen.

Lees meer...

Nieuwe GLB-voorstellen gepresenteerd tijdens de ALV

Een dag nadat de Europese Commissie haar gedetailleerde voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid presenteerde, vormde dit ook de hoofdmoot van de ALV FPG op 2 juni 2018.

Lees meer...

Ongenoegen over Pachtnormen 2018

Afgelopen week heeft minister Schouten de jaarlijkse pachtnormen bekend gemaakt. Die pachtnormen 2018 zijn in alle pachtprijs-gebieden lager dan de pachtnormen 2017, uitgezonderd de IJsselmeerpolders. In bepaalde gevallen is daarbij zelfs sprake van een veranderpercentage van -34%. Ook in 2017 daalden de normen ook al in bijna alle pachtprijs-gebieden.

Lees meer...

Bodemstrategie Kabinet: impuls voor duurzaam bodembeheer

“Goede landbouwbodems vormen de basis voor vele maatschappelijke opgaven”. 
Dat mooie uitgangspunt vormt de basis van de vandaag gepresenteerde bodemstrategie van het kabinet. FPG is het hartgrondig eens met dat uitgangspunt.

Lees meer...

Kamercommissie OCW krijgt onderzoeksrapport historisch erfgoed aangeboden

De maatschappelijke baten van historische buitenplaatsen overtreffen ruimschoots de kosten van de instandhouding ervan. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van dr. Elisabeth Ruijgrok van Witteveen + Bos Raadgevende ingenieurs.  Maatschappelijk gezien loont investeren in de instandhoudingskosten van buitenplaatsen.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!