FPG Nieuws

Aanvullingswet Grondeigendom naar Eerste Kamer

De Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet is op 17 oktober 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu voor aan de Eerste Kamer. Met deze wet worden instrumenten als voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil ondergebracht in de Omgevingswet. Amendementen van VVD en SGP vonden in de Kamer voldoende steun om de wet op onderdelen te wijzigen.

Respect voor eigendom

In aanloop naar het Kamerdebat riep FPG opnieuw op geen afname in rechtsbescherming van de eigenaar toe te staan. Samen met LTO leverden we hiervoor concrete voorstellen aan bij Kamerleden (zie hier).

FPG vroeg in lijn met eerdere kamermoties, de aanvullingswet (verder) aan te passen, ter behoud van volle toetsing door de bestuursrechter bij onteigening. De minister ontraadde het amendement van SGP daarover, toch nam de Kamer deze aan.

Ook stemde de Kamer in met het amendement ingediend door de VVD om de duur van voorkeursrecht te beperken, van 10 jaar naar 5+5.

Op voorstel van SP worden de regels over onteigening als de eigenaar niet overgaat tot zelfrealisatie aangescherpt. Onteigening voor natuur blijft mogelijk, Staatssecretaris Knops gaf tijdens het debat wel aan onteigening ten behoeve van natuur als uiterste middel te zien.

Overzicht

De aangenomen en verworpen amendementen vindt u hier. Een overzicht van de behandeling in het parlement vindt u hier.

Eerder verschenen artikelen van FPG over dit onderwerp vindt u onder andere hier: