FPG Nieuws

Afschaffing belastingvrijstelling

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft begrepen dat de huidige belastingvrijstelling op te ontvangen subsidies uit het subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer (SNL) op de tocht staat.

Hiervoor wordt als redenen genoemd de dubbele aftrek die plaatsvindt en de gebrekkige controlemogelijkheden hierop, alsook het verlopen van de goedkeuring van de Europese Commissie per 1 januari 2014.

In een brief aan de staatssecretaris van Financiën heeft de FPG haar bezwaar tegen deze plannen kenbaar gemaakt.