FPG Nieuws

Alternatieve financieringsbronnen voor de landbouw

Ondernemers in de landbouw maken voor de financiering van hun investeringen, naast de inzet van eigen middelen, van oudsher vooral gebruik van bancair krediet als externe financieringsbron. Sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 zijn banken voorzichtiger geworden met het verstrekken van kredieten.

In een artikel beschrijven Harold van der Meulen en Marcel van Asseldonk (Wageningen Economic Research) alternatieve financieringsbronnen voor agrarische ondernemers. 

Lees hier het artikel (pdf).