FPG Nieuws

ALV FPG; Stralende dag op Junne

Landgoed Junne in Overijssel lag er stralend bij tijdens de Algemene ledenvergadering van de FPG op 1 juni. Rentmeester Ryan Nijzink van a.s.r, sinds 2018 eigenaar, vertelde over de fascinerende historie, de veelheid aan cultuurhistorische kenmerken en over de ambitie hoe het landgoed duurzaam bestaansrecht te geven.

Duurzaam bestaansrecht

Het duurzaam bestaansrecht van landgoederen kwam ook nadrukkelijk aan de orde in de openingsrede Roel Robbertsen, voorzitter FPG. Wat de politiek kan leren van het landgoedmodel is dat daarin wel integrale keuzes worden gemaakt, met de blik op de lange termijn en met evenwicht tussen ecologie, economie en mensen.

Juist de opgaven waar we voor staan, zoals energietransitie, het klimaat en duurzame ontwikkeling van stad en platteland vragen op inhoud gebaseerde integrale maatregelen vast te leggen in lange termijnbeleid. Robbertsen gaf aan dit te missen in de ene na de andere sectorale visie die momenteel uit de Haagse departementen rolt. Robbertsen waarschuwde dat zonder integrale benadering de druk op grond alleen maar groter wordt.

Spitsuur voor belangenbehartiging

Traditiegetrouw presenteerde Berend Pastoor, directeur FPG, een aantal lopende lobbydossiers aan de leden. Uiteraard kwam daarbij ook de juist daarvoor gepubliceerde pachtnormen aan de orde, die het pachtsysteem verder onder druk zetten (zie ook hier).

Volgens de leden moet dit zijn weerklank vinden in de herziening van het pachtbeleid waarop Minister Schouten momenteel studeert. Aan de orde kwamen ook verschillende fiscale dossiers en de discussie over de waardeverdeling van fosfaatrechten (zie ook hier), GLB en bosstrategie. Voor de leden is een overzicht van de stand van zaken van de lopende lobbydossiers beschikbaar op de ledenschil (of op te vragen via fpg@grondbezit.nl).

Landgoed Junne en de Vecht

Na een heerlijke lunch op het terras bij restaurant de Bootsman, verplaatsten de aanwezige leden zich naar Nieuw-Hakkenoord op het landgoed Junne. Na een korte presentatie door projectleider Henk Lansink van Waterschap Vechtstromen liepen we naar de sluis in de Overijsselse Vecht. Deze nieuwe sluis gaat binnenkort open en daarmee wordt de Vecht bevaarbaar; een technisch hoogstandje. ]Bio-akkerbouwer Chris Antuma sloot de middag af met een inspirerend verhaal over zijn biologische teelten op de zandgrond van landgoed Junne. De deelnemende leden hingen aan de lippen van deze echte ondernemer die vooruitdenkt en volop innoveert in biologische teelttechniek en circulaire landbouw. Misschien moet ‘Den Haag’ ook eens bij hem langsgaan!