FPG Nieuws

Noodpakket voor banen en economie

Met de Corona-crisis wordt alles relatief. Onze samenleving komt nog net niet tot stilstand en de zorgen in menig gezin en bedrijf nemen toe. Vanwege de crisis kondigde het kabinet op 17 maart een noodpakket aan voor banen en economie (hier). Op het ondernemersplein.kvk.nl - één antwoord van de overheid, zijn alle maatregelen samengebracht en leest u bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat er geld in de bedrijven blijft. De maatregelen worden verder uitgewerkt om vervolgens zo snel mogelijk open te kunnen stellen. Op dit moment zijn dan ook nog niet alle voorwaarden en procedures bekend.

Ook de verruiming van de regeling borgstellingskrediet land- en tuinbouw die wordt uitgevoerd door LNV was op moment van de kabinetsbrief nog niet geheel rond. Specifiek voor werkgevers in de agrarische sector is er ook de door het Collandfonds gefinancierde werkgeverslijn.nl. Over veilig werken heeft Stigas informatie voor ondernemers en werknemers op haar site geplaatst. Voor meer algemene vragen is er uiteraard ook de website van  het RIVM

Boerenbusiness.nl publiceerde een video-masterclass van Lubbert van Dellen over de noodmaatregelen van het kabinet. Van Dellen neemt in deze masterclass de regelingen uit het noodpakket van het kabinet door: op welke regelingen kan aanspraak gemaakt  en wat is daar voor nodig? Van Dellen, agrarisch directeur van Accon avm, presenteerde eerder voor FPG, tijdens een ledenbijeenkomst en in De Landeigenaar, op heldere wijze de juridische gevolgen van de stikstofmaatregelen voor grondeigenaren. Hier vindt u de masterclass. 

We zitten in een tijd met veel onzekerheden waarin we meer dan ooit naar elkaar moeten omzien. Ook daarvoor is een vereniging. Aan leden in de knel vragen we niet te aarzelen om contact met ons op te nemen.