FPG Nieuws

Bussemaker houdt vast aan afschaffen fiscale aftrek, Kamer geïrriteerd (laatste update: 17-11)

De Federatie Particulier Grondbezit verzet zich in een brief aan de Tweede Kamer fel tegen het afschaffen van de fiscale aftrekregeling voor uitgaven aan rijksmonumenten. Het kabinetsvoorstel zet de inspanningen van particulieren om beeldbepalende monumenten in het buitengebied duurzaam in stand te houden zwaar onder druk. De FPG trekt in haar actie samen op met de VPHB en andere betrokkenen.

Op dit moment kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten nog 80% van de onderhoudskosten fiscaal verrekenen. Als het aan minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Wiebes (Financiën) ligt zal deze regeling per 1 januari aanstaande overgaan in een overgangsregeling, om uiteindelijk afgeschaft te worden.

Honderden historische buitenplaatsen en kastelen in particulier eigendom, vaak onderdeel van landgoederen, zouden door de maatregel worden getroffen. Hetzelfde geldt voor oude boerderijen en landhuizen die zijn aangemerkt als rijksmonument. Waardevol cultureel erfgoed dus, dat niet alleen bijdraagt aan een aantrekkelijk platteland en het toerisme, maar ook de identiteit en historie van de regio bepaalt.

FPG wijst op evaluatie 2018
Om haar zorgen onder de aandacht te brengen verstuurde de FPG op 29 september een brief aan de woordvoerders financiën van alle Tweede Kamerfracties.  De minister heeft aangekondigd dat in 2018 het financiële stelsel voor de monumentenzorg wordt herijkt. De FPG vindt het een redelijk verzoek om daar niet op vooruit te lopen.

De behandeling van het wetsvoorstel is een drietrapsraket: op 4 en 5 oktober kwam het voor het eerst aan de orde tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. Roel Robbertsen, voorzitter van de FPG, volgde de vergadering vanaf de publieke tribune. "Een onverstandige maatregel, en waarom direct de helft wegbezuinigen?" zo zag hij financiële woordvoerders Koolmees (D66) en Dijkgraaf (SGP) reageren. 

De tweede mogelijkheid voor de Kamer om in te grijpen is bij de behandeling van het Belastingplan op 31 oktober van 11:00 tot 19:00 (eerste wetgevingsoverleg) en 7 november van 11:00 tot 23:00 (het tweede deel, waarbij ook de minister van Cultuur aanwezig zal zijn). De derde stap van de drietrapsraket is bij het begrotingsdebat Cultuur van 21 november van 11:00 tot 21:00. De Federatie roept haar leden op om in de aanloop naar de debatten een actieve bijdrage te leveren aan de discussie in politiek en media.

Bezuiniging twijfelachtig
De overheid hoopt met de maatregel per saldo 25 miljoen euro te bezuinigen, maar  de FPG zet vraagtekens bij dat bedrag. Uit onderzoek van het CPB blijkt dat met elke euro die de Rijksoverheid in monumenten investeert, anderhalve euro terugvloeit in de Rijkskas. Achterstallig onderhoud leidt bovendien tot hogere restauratiekosten en daarmee hogere subsidie-uitgaven op termijn. De maatregel zou ten slotte kunnen leiden tot een dure deprivatisering. Particuliere eigenaren nemen in de regel meer dan 50% van de onderhouds- en restauratiekosten voor hun rekening.

Eigenaren in fiscaal zwaar weer
De FPG geeft ook andere aandachtspunten mee aan de financiële woordvoerders, zoals de problematische gevolgen van de op fictief rendement gebaseerde vermogensbelasting. Voor landgoed- en monumenteneigenaren zijn de gebouwen belast voor een onrealistisch hoog fictief rendement van 4% en straks zelfs meer, terwijl het werkelijke rendement aanmerkelijk lager ligt. Verpachters hebben te maken met een door de overheid gemaximeerde reguliere pacht.

Als het aan de FPG ligt, komt de regering nog in het huidige parlementaire jaar met een voorstel om de vermogensrendementsheffing te baseren op het werkelijke rendement. Ten slotte wil de FPG extra ruimte voor de fiscale aftrek van duurzame investeringen in de land- en bosbouwsector, om te voorkomen dat het platteland het kind van de rekening wordt van deze Miljoenennota.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 06-10: 
De minister heeft tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen het volgende aangegeven: “Tegelijkertijd willen we het beleidsdoel nog wel bereiken. Wij denken dat dat veel gerichter kan door middel van een specifiek vormgegeven subsidieregeling - Daarmee besparen we en die besparing wordt gebruikt voor de Rijksbrede begrotingsproblematiek". Vanavond in Nieuwsuur aandacht voor de gevolgen van het voornemen van minister Bussemaker. 

Update 10-10: 
In een overleg op 4 oktober tussen diverse bij monumentenzorg betrokken organisaties, is afgesproken dat de Federatie Instandhouding Monumenten een petitie opstelt die de Tweede Kamer vraagt de huidige regeling in stand te houden. De petitie is inmiddels opengesteld voor ondertekening en zal later gezamenlijk worden aangeboden aan de woordvoerders Financiën en Cultuur in de Tweede Kamer. Wanneer is nog niet duidelijk, hierover later meer. Klik op de volgende link om de petitie te ondertekenen: op erfgoed bezuinigen? een monumentale vergissing!

Update 11-11
Gisteren hebben FPG/VPHB via een Nieuwsflits en sociale media aandacht gevraagd voor de petitie. Het aantal ondertekeningen is nu (dinsdagochtend) de 2000 gepasseerd en loopt snel op. Hieronder ziet u het aantal ondertekeningen van de laatste dagen. Ga hier naar de petitie.U kunt natuurlijk zelf ook de link naar de petitie delen op uw website of sociale mediakanalen. 

Update 14-10
De petitie tegen het afschaffen van de monumentenaftrek is inmiddels ruim 4.500 keer ondertekend. Op dinsdag 1 november wordt deze aangeboden aan de Tweede Kamer. Een andere belangrijke datum is maandag 7 november. Dan debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Wiebes en minister Bussemaker over de plannen, de FPG roept geïnteresseerde leden graag op hierbij aanwezig te zijn. Lees meer.

Update 20-10
Bussemaker heeft een brief verstuurd op 10 oktober waarin zij ingaat op haar voorstellen. De VPHB heeft daar nu, in overleg met de FPG, een reactie op verstuurd aan de Vaste Kamercommissies van Financiën en OCW. In die reactie wordt onderbouwd waarom de gevolgen van het afschaffen van de fiscale aftrek onvoldoende zijn geanalyseerd. 

Update 26-10
Minister Bussemaker houdt de discussie over de monumentenaftrek voorlopig van zich af, blijkt uit haar beantwoording van schriftelijke vragen. Deze schriftelijke ronde is voorbereidend op de aanstaande debatten van 31 oktober, 7 en 21 november. De petitie tegen het voorstel is inmiddels meer dan 9.000x ondertekend. 

Update 27-10
FPG herhaalt haar oproep aan geïnteresseerde leden om maandag 7 november van 11:00 tot 13:00 naar het debat over de afschaffing van de monumentenaftrek te komen. Hier meer informatie. 

Update 31-10
Het eerste debat is begonnen, live te volgen via NPO Politiek. De petitie is inmiddels meer dan 10.000x ondertekend. Heemschut heeft intussen een aantal filmpjes gepubliceerd waarin eigenaren van monumenten vertellen over de impact van de maatregel.

Update 01-11
Er is Kamerbrede kritiek op het voorstel om de fiscale aftrekregeling voor Rijksmonumenten te schrappen, zo werd gisteren duidelijk tijdens het eerste Kamerdebat over het Belastingplan. Op Radio 1 legde Karel Loeff, directeur van Erfgoedvereniging Heemschut, uit waarom "de bezuiniging eigenaren met de rug tegen de muur zet". 

Update 03-11
De twaalf provincies vragen de Tweede Kamer een pas op de plaats te maken met het schrappen van de fiscale aftrek van de uitgaven voor particuliere monumentenpanden. Bekijk het persbericht en de overzichtelijk beargumenteerde notitie. 

Update 08-11
Gisteren debatteerde de Tweede Kamer met minister Bussemaker over het Belastingplan 2017, in het bijzonder de monumentenaftrek. De Kamer was vooral kritisch over de door Bussemaker gevolgde procedure. 

Update 09-11
Minister Bussemaker verzoekt de Kamer in de maandag aangekondigde brief om de behandeling van het voorstel om de monumentenaftrek te schrappen aan te houden. In 2017 blijft deze daarom alsnog bestaan! Wordt vervolgd.

Update 11-11
Minister Bussemaker heeft aangegeven dat zij nu in 2018 de monumentenaftrek wil schrappen.  In een mooi item van RTV Oost, waarin o.a. Matthijs Wanrooij van Huis te Breckelenkamp aan het woord komt, wordt nog eens duidelijk wat de gevolgen daarvan zouden zijn. 

De Kamer heeft donderdag in een procedurevergadering besloten de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. De vaste Kamercommissie benadrukte dat zij zich daarmee niet heeft gecommitteerd aan het afschaffen van de monumentenaftrek en de scholingsaftrek. De Commissie heeft de minister bovendien verzocht om een hoofdlijnennotitie op te stellen over de twee beoogde nieuwe regelingen ter vervanging van de huidige monumentenaftrek en de scholingsaftrek. Uiterlijk 14 november moet de minister de Kamer informeren over de verdere procedure. 

Update 17-11
Bussemaker houdt vast aan de afschaffing van de monumentenaftrek, hoewel in 2018. Van afstel komt geen uitstel dus, als het aan de minister ligt. De Kamer reageerde deze week geïrriteerd op deze inzet van de minister. Zie hier onze berichtgeving naar aanleiding van het plenaire debat van deze week. Graag wijzen we u ook op het bijzondere item dat RTV Oost maakte over het onderwerp;  met daarin een interview met Matthijs Wanrooij van Huis te Brecklenkamp. 

Lees ook: