FPG Nieuws

Deelakkoord vernieuwd pachtrecht

In twee sessies hebben onder leiding van de voorzitter van de Centrale Grondkamer mr L. Valk vertegenwoordigers van pachters (BLHB), agrarische ondernemers (LTO), jonge boeren (het NAJK), verpachters (Federatie Particulier Grondbezit) en verpachtende natuurbeschermingsorganisaties (Natuurmonumenten, De12Landschappen) in aanwezigheid en met inbreng van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Staatsbosbeheer en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (vroeger Domeinen) een deelakkoord ‘Hoofdlijnen van voorstel voor vernieuwd pachtrecht’ voor een vernieuwd pachtrecht gesloten.
Naar aanleiding van dit deelakkoord is op 1 augustus een gezamenlijk persbericht verzonden.

Leden-verpachters van de FPG zijn per e-mail of post hierover persoonlijk geïnformeerd.