FPG Nieuws

Deltaplan biodiversiteit gepresenteerd

Vandaag is de eerste versie van het plan van aanpak voor biodiversiteitsherstel gepresenteerd. Het plan en persbericht staan online op www.samenvoorbiodiversiteit.nl. Het plan nodigt de rest van Nederland uit om aan te sluiten. Het Deltaplan richt zich op zowel natuurgebieden als landbouwgebieden en de openbare ruimte. Samen beslaat dat ongeveer 90% van het grondoppervlak van Nederland. Kern van het plan is dat we samen biodiversiteit kunnen herstellen.

Biodiversiteit voor landbouw en natuur

FPG benadrukt het belang voor natuur, landbouw en openbare ruimte bij herstel van biodiversiteit.  FPG vertegenwoordigt al die belangen, ook in verbinding. De FPG was vorig jaar daarom één van de mede-initiatiefnemers voor de gezamenlijke aanpak voor biodiversiteit (zie hier ).

De afgelopen periode heeft uit het midden van de initiatiefnemers een groep van kwartiermakers het vandaag gepresenteerde plan opgesteld. Deze kwartiermakers nodigen nu de rest van Nederland uit om dit verder uit te werken.

Pachtbeleid aanpassen

Eerder dit jaar organiseerde FPG een ledenbijeenkomst voor onze input  bij de discussie. Daarvan deden we eerder verslag. Bij die bijeenkomst kwam specifiek de vraag aan de orde hoe verpachters kunnen bijdragen aan meer biodiversiteit. Een aantal landgoederen heeft daartoe het voortouw genomen om best-practices te delen. Verschillende verpachters belonen pachters die goede stappen zetten met mogelijkheden om uit te breiden. Weer andere verpachters doen dat via de pachtvoorwaarden voorwaarden te stellen aan het grondgebruik. Dat laatste is overigens jammer genoeg alleen mogelijk bij geliberaliseerde pacht. Bij reguliere pacht is het juridisch lastig aanvullende voorwaarden te stellen over grondgebruik. Verpachters missen daar invloed op wat er met hun grond gebeurt (zie hier). Graag zien verpachters dit laatste punt nu al aangepast bij de herziening van het pachtbeleid waarover minister Schouten zich naar verwachting zeer binnenkort uitspreekt.