FPG Nieuws

Eerste Kamer bepleit verbeteringen regeling Rijksmonumenten

Tijdens het debat in de Eerste Kamer over de afschaffing van de fiscale aftrek rijksmonumenten concentreerde de discussie zich op de modaliteiten van de vervangende subsidieregeling. De discussie daarover vond met name plaats tussen minister Van Engelshoven en Eerste Kamerlid Marnix van Rij (CDA). Het ging daarbij vooral over twee van de belangrijke specifieke zorgpunten van de FPG en FPME.

Fiscaal transparante NSW-bv

Tijdens de discussie deed minister Van Engelshoven de toezegging dat eigenaren van fiscaal transparante  NSW-landgoed BV's ook in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie woonhuis rijksmonumenten. Zij krijgen daarmee net als andere particuliere eigenaren de keuze tussen deze regeling of de generieke subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM). Het is nog te vroeg om aan te geven hoe deze toezeggingen worden verwerkt in de subsidieregeling. FPG zal dat kritisch blijven volgen, temeer daar in de beantwoording van de voorbereidende schriftelijke vragen (hier en hier) het Kabinet nog niet bewoog op dit vraagstuk. Veel van die vragen kwamen van FPG en FPME/VPHB.

Groene Monumenten

Minister Van Engelshoven gaf tijdens het debat voorts aan dat groene monumenten gerelateerd aan het woonhuis naast SIM ook kunnen kiezen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis rijksmonumenten. ]De minister benadrukte verder dat het budget voor die regeling door haar inspanning verschillende malen is verhoogd. Voor een overgangsmaatregel voelt de minister weinig, omdat al sinds 2016 het voornemen van het kabinet voor afschaffing van de aftrek bekend is.

FPG heeft steeds de wetswijziging tot afschaffing fiscale aftrek principieel ontraden maar inschattend dat dit politiek onhaalbaar zou zijn, stevig ingezet op een werkbaar alternatief. Inzet: alle particulieren die gebruik konden maken, moeten in de toekomst ook voor compensatie extra kosten onderhoud rijksmonumenten in aanmerking komen. 

Het verslag van het Kamerdebat vindt u hier.