FPG Nieuws

Leden leren van leden

Op 22 augustus hebben ruim 25 UPG- OPG- en GPG-leden genoten van een exclusieve rondleiding op landgoed Het Lankheet. Dit voorjaar was Eric Brinckmann deelnemer aan de cursus Duurzaam Bodembeheer voor verpachters en in vervolg hierop nodigde hij medecursisten uit daar te komen kijken. Met een mix van historische en innovatieve methodes is het landgoed al jaren actief met duurzaam landgebruik.

Innovatie en historie gaan samen op Het Lankheet

Tijdens de rondleiding vertelde de heer Brinckmann enthousiast over het historische vloeiweidensysteem van het landgoed. De droogteproblematiek is ook hier niet ver weg. Waar het pad in de vijver normaal deels onder water staat, stond het nu droog. Vanwege die klimaatverandering en de bijkomende wateropgaven, is het vloeiweidensysteem honderd jaar na afschaffing weer relevant geworden. In samenwerking met verschillende universiteiten heeft Het Lankheet niet alleen het oude vloeiweidensysteem gerenoveerd, maar ook nieuwe rietfilters aangelegd om het water te zuiveren. Deze combinatie van historische methodes en innovatieve oplossingen pakt een aantal doelen aan. Zo wordt het oppervlaktewater niet alleen opgeslagen, maar ook gezuiverd. Daarnaast produceert het riet ook biomassa ten behoeve van duurzame energie.

Het oude vloeiweidensysteem en de andere projecten zijn aansprekende voorbeelden van thema’s op Het Lankheet. Zo bleken er wat haken en ogen te zitten aan het aanleggen van de rietfilters. We hoorden van de interessante systemen die door de buren gebruikt worden en laat hiermee zien dat er verschillende experimenten en systemen gebruikt kunnen worden voor goed bodembeheer. 

Initiatieven van leden

Met deze excursie heeft Eric Brinckmann een mooi vervolg gegeven op onze bodemcursus, daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk. FPG stimuleert dan ook graag initiatieven van leden voor leden. Dit past bij de strategie om samen meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid wordt steeds belangrijker nu we in toenemende mate zien dat het in het huidige maatschappelijke klimaat lastiger wordt om tot concreet overheidsbeleid te komen (zie ook hier). Heeft u ook een initiatief of project dat u graag met leden wilt delen? We helpen u graag dat te organiseren en kijken uit naar uw mail aan fpg@grondbezit.nl