FPG Nieuws

Financieringsbehoefte beperkt gedekt met garantiefonds voor jonge boeren

Minister Schouten heeft afgelopen week de Garantieregeling Vermogensversterkende kredieten (VKK) gepresenteerd, als het nieuwe instrument om jonge boeren financiële ruimte te bieden. Het fonds richt zich met name op investeringen in innovatieve en duurzame bedrijfsontwikkeling. Aankoop van extra grond en productierechten zijn uitgesloten van het fonds vanwege mogelijk prijsopdrijvende effect.

Volgens FPG kan de Garantieregeling VKK een goede aanvulling op bestaande instrumenten zijn, maar dat is het dan ook. Als tegelijkertijd de overheid doorgaat met het nog onaantrekkelijker maken van het verpachten van grond, spant ze het paard achter de wagen.

Veel agrarische bedrijven op de markt

De minister schrijft in haar brief aan de kamer dat naar schatting de komende 15 jaar ongeveer 20 duizend land- en tuinbouw bedrijven zonder opvolger komen te zitten. Dat betekent dat deze bedrijven buiten de familie moeten worden overgenomen of dat de grond voor schaalvergroting wordt ingezet. De minister vindt het wenselijk dat meer bedrijven met een goed continuïteitsperspectief overgenomen kunnen worden en wil zich daarvoor inzetten, zo geeft ze aan.

Enorme financieringsbehoefte

Om een bedrijf over te nemen, moet de overnemer een aanzienlijk vermogen meenemen. Zo bedroeg eind 2016 de kapitaalintensiteit van de land- en tuinbouw gemiddeld bijna € 3 miljoen, zo schrijft de minister. Dergelijke bedragen kunnen door jonge boeren vaak niet volledig bij de bank geleend worden. Alternatieve financieringsmiddelen zijn daarom hard nodig. FPG kan daarbij niet vaak genoeg benadrukken dat geliberaliseerde pacht in deze een onmisbare vorm van aanvullende financiering is en blijft. Dat geldt temeer nu de huidige reguliere pacht definitief als failliet mag worden beschouwd nadat wederom de belastingdruk daarvoor is verhoogd (zie hier). 

Impuls voor innovatie en duurzaamheid

De minister schrijft in haar brief dat door de beperkte financiële ruimte bij bedrijfsovernames, ook investeringen in duurzame bedrijfsontwikkeling in de knel komen, of helemaal niet meer mogelijk zijn. Om toch startende agrarische ondernemers uit te dagen deze maatschappelijke handschoen op te pakken komt de minister met de Garantieregeling VKK. Het moet volgens de minister daarbij gaan om investeringen in het sluiten van kringlopen, het versterken van sociaaleconomische positie van de boer in de keten, de klimaatopgave, vitaliteit van het platteland, ecosystemen, dierenwelzijn en waardering voor voedsel. Dit zijn allemaal zaken waarover ook in geliberaliseerde pachtovereenkomsten afspraken kunnen worden gemaakt.