FPG Nieuws

Fosfaatrecht van pachter of verpachter?

Op 24 oktober kruisten voor het eerst advocaten van een verpachter en een pachter de degens tijdens een zitting van de Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem over de vraag van wie het fosfaatrecht is. Van verpachterszijde is gesteld dat het fosfaatrecht een vermogensrecht en een productierecht is, samenhangend met grond en bedrijfsgebouw. Eerder publiceerde FPG daarover uitgebreid, zie ook hier. De raadsman van pachter gaf aan dat fosfaatrechten volgens hem los staan van de grond en zijn toegekend aan de melkveehouder. De raadsman van de verpachter brengt daar tegen in dat het fosfaatrecht inderdaad publiekrechtelijk is toegekend aan de melkveehouder, maar niet privaatrechtelijk. De pachtkamer van het Gerechtshof zal naar verwachting maart/april 2019 uitspraak doen.

 

Eerdere berichten van FPG over dit onderwerp vindt u hier: FPG: van wie zijn de fosfaatrechten