FPG Nieuws

Fosfaatrechten bij verpacht land

Update 28 november 2017: Nog altijd is onduidelijk aan wie de waarde van de fosfaatrechten toekomt, de pachter of de verpachter. Er is een proefproces in voorbereiding. Voor verpachters die hun rechten willen voorbehouden heeft de FPG een modelbrief beschikbaar (te downloaden vanaf deze pagina na inloggen).

20 september 2017:

In de pachtpraktijk ontstaan allerlei constructies waarmee pachters fosfaatrechten gebruiken. Recent bleek dat een pachter zijn pachtland zonder toestemming van de verpachter bij RVO had aangemeld op de gecombineerde opgave van een andere agrarische ondernemer.

Het is in het belang van de verpachter dat de fosfaatrechten (net als alle productierechten, toeslagen en subsidies) op de verpachte grond blijven rusten. Jurisprudentie moet hierover later duidelijkheid geven. Wij adviseren verpachters daarom om goede afspraken te maken met hun pachters.

Om beter in beeld te krijgen wat er speelt, is FPG op zoek naar voorbeelden waarbij fosfaatrechten bedoeld of onbedoeld niet meer bij het pachtland worden gehouden. U kunt uw reactie mailen naar fpg@grondbezit.nl.

Lees ook: