FPG Nieuws

FPG brengt model-jachthuurovereenkomst uit

Het jachtrecht is verbonden met het eigendomsrecht. Grondeigenaren mogen bepalen, binnen wettelijke kaders, wat er gebeurt met jacht en faunabeheer op hun terrein. Met de nieuwe FPG model-jachthuurovereenkomst regelt u de reguliere verhuur van jacht. Daarnaast zijn op aanvraag modellen beschikbaar voor jaarlijkse verhuur met beperkende voorwaarden.

Grondeigenaren kunnen grofweg kiezen uit de volgende opties met betrekking tot de jacht:

  • de jacht zelf voorbehouden;
  • het jachtrecht verhuren voor een periode van 6 tot 12 jaar, financieel doorgaans de meest aantrekkelijke optie;
  • het jachtrecht jaarlijks met beperkende voorwaarden verhuren. Hierbij blijft de eigenaar zelf jachthouder, houdt hij/zij meer grip op het wildbeheer en door welke personen dit wordt uitgevoerd;
  • indien de omstandigheden dit toestaan: niet jagen.

Model-regulier jachthuurovereenkomst
De nieuwe jachthuurovereenkomst is getoetst aan de nieuwe Natuurbeschermingswet en is opgesteld vanuit het eigenaarsbelang waarbij uiteraard rekening is gehouden met de belangen van de jager. Het model kan modulair worden gebruikt. Niet elk artikel in de overeenkomst hoeft per definitie te worden opgenomen. Er is volop ruimte voor maatwerk .
De jachthuurovereenkomst met toelichting is beschikbaar voor leden en is te vinden op het gesloten deel van de FPG-website.

Modellen voor jaarlijks verhuren met beperkende voorwaarden
Voor het jaarlijks verhuren met beperkende voorwaarden zijn modellen opgesteld. Deze modellen met toelichting zijn uitsluitend op aanvraag beschikbaar voor de FPG-leden. In het oktobernummer van De Landeigenaar worden deze modellen nader belicht.

 

Let op: de FPG spant zich in te waarborgen dat de informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de FPG als portal fungeert volledig en juist is. De FPG kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. De FPG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.