FPG Nieuws

Interessante winnaars prijsvraag Brood en Spelen

De winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen zijn bekend. Met de prijsvraag daagde het College van Rijksadviseurs grondeigenaren en ontwerpers uit om met vernieuwende en realistische ideeën voor het landelijk gebied te komen. Deze handschoen werd opgepakt, onder andere door een aantal van onze leden.

De prijsvraag is uitgeschreven voor grondeigenaren op de zandgronden van Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant, zoals wij al eerder berichtten. In die gebieden komen een aantal stevige uitdagingen bij elkaar: Klimaatverandering, de wateropgave, natuurbeheer, energietransitie, dierziektes en vrijkomende agrarische bebouwing. Ook vergrijzing en een krimpende bevolking vragen om aanpassingen van de inrichting van het platteland.

Persoonlijke toelichting van het College

Berno Strootman, Rijksadviseur voor het Landschap lichtte de belangrijkste transities in het Nederlandse landschap toe op de laatste FPG-Landgoeddag in Kasteel Huis Bergh. Strootman riep de aanwezige grondeigenaren op om mee te doen en samen met ontwerpers voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. “Het landschap heeft een nieuwe impuls nodig.”, zei Strootman in zijn interview met De Landeigenaar.

Jury enthousiast over inzendingen

Over de inzendingen zei Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “De grote veranderingen die zich op het platteland aftekenen, zijn niet alleen problematisch. Ze bieden ook grote mogelijkheden. De winnaars laten een breed scala aan vernieuwende inzichten zien, die we de komende maanden de mogelijkheid bieden om te experimenten en te verdiepen. Berno Strootman vulde aan: “Ik hoop van harte dat deze plannen ook anderen zullen inspireren om te vernieuwen. Om echt een omslag te kunnen maken op het platteland zijn naast aanlokkelijke perspectieven ook nieuwe vormen van samenwerken en slimme businessmodellen hard nodig. “

Interessante winnaars

De winnaars kunnen nu met € 25.000, een coach van de provincie en deskundige begeleiding hun plannen verder uitwerken. Onder hen bijvoorbeeld:

Een eervolle vermelding was er voor het plan De Bosboerderij van Welna.