FPG Nieuws

Nederland moet aan het landgoedmodel!

FPG is van mening dat het landgoedmodel van grote waarde kan zijn voor de meervoudige opgave waarvoor Nederland staat: klimaat, stikstof, energie, woningbouw, voedsel en natuur. Graag leveren we daarvoor bewijsvoering. In een flyer leggen we uit wat landgoederen doen en waarom.

Op landgoederen worden al eeuwenlang functies met oog voor de volgende generaties met elkaar verbonden: economie, ecologie en erfgoed. Dit is exact wat Nederland nu nodig heeft in de stikstofcrisis. De huidige vraagstukken vragen om goed rentmeesterschap, met gevoel voor de volgende generatie en combinatie van opgaven.

Landgoederen en het landgoedmodel worden daarom al erkend in de Nationale Omgevingsvisie (hier), maar verdienen een nog meer prominente rol in concrete dossiers. Daarbij valt te denken aan stikstofbeleid (hier en hier), natuurinclusieve landbouw (hier), natuurherstel (hier) en de bossenstrategie (hier). 

Meer lezen over het landgoedmodel:

Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) van start gegaan

De evaluatie van de SIM is in volle gang. Daarbij wordt onder andere gekeken naar structurele oplossingen voor de  blijvende overvraag op de SIM-regeling. De Federatie Particuliere Monumenteneigenaren is daarbij namens FPG en VPHB nauw betrokken. FPMe wil de SIM graag handhaven, maar vraagt wel om aanpassingen, waarvan een noodzakelijke ophoging van het subsidiebudget de belangrijkste is.

Lees meer...