FPG Nieuws

FPG verkiezingspamflet voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Op 17 maart 2021 gaan de stemlokalen weer open voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit lijkt nog ver weg maar de politieke partijen gaan binnenkort aan de slag met het schrijven van de verkiezingsprogramma’s. FPG heeft ter inspiratie voor de verschillende programmacommissies een verkiezingspamflet opgesteld.

Het pamflet bevat 11 concrete voorstellen. Zo geven we beleidsaanbevelingen voor o.a. de vermogensrendementsheffing, het pachtbeleid, stikstofdossier, en brengen we punten in over veenweide, groene boa’s, en het bosbeleid. De speerpunten van FPG staan in het pamflet duidelijk centraal: respect voor eigendom en grond, evenwichtig fiscaal beleid, en een faire beloning voor product en beheer.

De komende periode brengt FPG het verkiezingspamflet, en de specifieke voorstellen daaruit, actief onder aandacht van de programmacommissies van de verschillende partijen. Ook worden Tweede Kamerleden hierover actief benaderd. FPG vraagt haar leden dit ook doen binnen hun eigen relevante netwerk.

Het pamflet kunt op onze website vinden en downloaden zodat u het kunt delen binnen uw eigen netwerk. Dit pamflet is een ‘’levend document’’ en zal de komende tijd voortdurend aangepast worden aan actuele ontwikkelingen.

Lees het pamflet hier.