FPG Nieuws

Grapperhaus vergoedt kosten drugsdumping volledig bij particuliere terreineigenaren

Het kabinet trekt structureel €1 miljoen per jaar uit voor de kosten van het opruimen van drugsdumpingen bij particuliere grondeigenaren. Gemeenten moeten met dit geld 100% van de directe opruimkosten op particulier terrein betalen. Dit heeft minister Grapperhaus op de laatste dag voor het zomerreces bekendgemaakt (hier).

Kamerbrief

In zijn brief aan de Kamer bevestigt minister Grapperhaus dat particulieren niet hoeven te betalen voor het opruimen van drugsafval, tenzij er sprake is van overtreding van een wettelijke verplichting die op die particulier rust. Dit volgt ook uit de uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 februari 2019 (zie ons eerdere bericht hier).

Nadere toelichting is te vinden in de beantwoording van Kamervragen over het onderwerp, die gisteren naar de Kamer werden verstuurd (hier en hier). Wat onder directe kosten wordt verstaan blijft daarbij overigens onduidelijk. Dit is punt van aandacht voor het vervolg.

Grapperhaus

Door de inzet van minister Grapperhaus komt er een einde aan overheden die naar elkaar wijzen voor oplossingen. FPG en onze provinciale verenigingen BPG, LPG en GPG hebben zich afgelopen jaar samen hard gemaakt voor zo’n structurele oplossing voor de opruimkosten (voor meer informatie en position paper zie hier). FPG werkte daarbij nauw samen met LandschappenNL, VNG, Natuurmonumenten en KNJV.

Minister Grapperhaus maakte eerder al mogelijk dat portofoons voor groene BOA’s in dienst van particuliere terreineigenaren voorlopig kosteloos beschikbaar blijven (zie hier).

Plan van Aanpak Handhaving en Toezicht

De inzet voor een regeling voor opruimingskosten en voor kosteloze portofoons maakt deel uit van ons lobbydossier handhaving en toezicht in natuurgebieden en het buitengebied. Het leidde eerder al tot een Plan van Aanpak Handhaving en Toezicht van de ministeries LNV en V&J. Meer informatie daarover vindt u in onze eerdere artikelen hier. In datzelfde kader blijven wij ook pleiten voor heldere afspraken over Groene BOA’s en openstelling van de SNL-openstellingsbijdrage in alle provincies (zie hier en hier).