FPG Nieuws

Groot congres over Europese Landbouw in maart

Het jaarlijkse spraakmakende landbouwcongres ‘Forum for the Future of Agriculture’ van onze European Landowners’ Organization (ELO) vindt dit jaar plaats op 28 maart, zoals altijd in Brussel. Leden van de FPG zijn daarbij van harte welkom. Dit jaar zal het zeker gaan over het GLB na 2020. 

Zo presenteerde de RISE Foundation, een zustervereniging van de ELO, op 10 januari in het Europees Parlement de voorlopige conclusies van haar rapport over de toekomst van het GLB. De organisatie pleit voor het beter inzetten van het GLB om maatschappelijke en ecologische diensten die grondeigenaren door heel Europa aanbieden te belonen. Anders zullen Europese ambitie op het gebied van klimaat en duurzaamheid niet worden behaald.

Het rapport stelt ook dat er meer aandacht moet komen voor het opvangen van de prijsvolatiliteit (als gevolg van instabiele markten en/of catastrofale gebeurtenissen). Meer informatie over het rapport is te lezen in dit verslag van de presentatie (in het Engels). In De Landeigenaar van juni zal de ELO ingaan op de dan definitieve conclusies van het rapport.

Marktfalen corrigeren met GLB
Ook Thierry de l’Escaille, secretaris-generaal van de European Landowners’ Organization, wijst op het gebrek aan beloning voor de maatschappelijke diensten die grondeigenaren bieden. Het GLB ziet hij als ideaal instrument om dat “fundamentele marktfalen” te corrigeren.

Staatssecretaris Martijn van Dam schrijft over hetzelfde onderwerp in voorbereiding op de aanstaande Landbouwraad van 23 januari: "Ik ben van mening dat de inkomenssteun moet worden omgevormd naar prestatiegebonden steun. Het gaat daarbij om prestaties op het gebied van duurzaamheid (milieu, bescherming natuurlijke hulpbronnen, gezond en gevarieerd voedsel, biodiversiteit en klimaat) die niet via de markt beloond worden." Hij maakt daarbij minder de directe link met het beheer en eigendom van grond.

Spannende vragen
Alles wijst erop dat er een betere onderbouwing nodig is om het huidige systeem, met onder andere hectarepremies, te behouden. Een eventuele verschuiving van het GLB naar het belonen van maatschappelijke prestaties van 'land managers' roept een spannende vraag op, namelijk of ook bos- en natuurgronden in aanmerking zouden moeten komen voor hectaretoeslagen.

Ook spannend is wat de Brexit precies gaat betekenen voor het geheel van de GLB en de timing van hervormingen. Eurocommissaris Phil Hogan gaf deze week al een winstwaarschuwing: volgens hem zal het budget voor het GLB moeten inkrimpen door de Brexit. Ten slotte wordt er met spanning gekeken naar de verkiezingen dit jaar in Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Update 24-01: oprichting werkgroep hervorming GLB
Eurocommissaris Phil Hogan heeft vorige week tijdens de Cork 2.0 panel discussie in Berlijn aangegeven dat hij een werkgroep voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) heeft opgericht. Deze werkgroep zal een analyse maken naar de mogelijkheden van een “performance-based delivery model” voor het GLB beleid post-2020. Daarnaast zal simplificatie van het GLB beleid een belangrijk onderwerp zijn. Tot slot gaf Phil Hogan aan dat het proces van de hervorming van het GLB officieel op 2 februari van start zal gaan. 

Zie ook: